Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 4 av 5 artikler om 1. Menneskelig atferd
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


    Denne artikkelen er del 1 av 22 artikler om Psyko-sosial påvirkning
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Dette er 1 av 3 artikkelserier om forbrukeratferd. I denne artikkelserien vil du lære hvilke psyko-sosiale forhold som påvirker og styrer atferden vår og hvordan du kan påvirke disse forholdene. Universell kunnskap for å forstå hvordan mennesker tenker og handler.

Psyko-sosial påvirkning er:

en samlebetegnelse for alle arvelige og psykologiske forhold styrer vår atferd og hvordan disse blir formet gjennom sosialiseringsprosessen, læring og modning.

Psyko-sosial påvirkning omfatter med andre ord alle individknyttede forhold som påvirker og styrer våre beslutninger og atferd. Disse individuelle forholdene må ses i sammenheng med de yte forholdene som påvirker våre beslutninger og atferd. Hvilke ytre påvirkningforhold som påvirker vår atferd går jeg igjennom i artikkelserien Sosio-antropologisk påvirkning.

Siden det er summen av og samspillet mellom alle indre og ytre påvirkningforhold som styrer våre beslutninger og atferd kan vi sette opp følgende regnestykke for å illustrere disse påvirkningforholdene.

    Psyko-sosial påvirkning
+ Sosio-antropologisk påvirkning
= Sum påvirkningsfaktorer

Denne artikkelen og resten av artiklene i denne artikkelserien kan lastes ned og leses som en e-bok ved å klikke her !

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
Du leser nå artikkelserien: 1. Menneskelig atferd

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Hva er forbrukeratferd?Økologisk utviklingsmodell (micro-, messo-, exo- og makrosystemet) >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Menneskets utvikling og atferd
 • Darwin sin evolusjonsteori
 • Hva er forbrukeratferd?
 • Psyko-sosial påvirkning
 • Økologisk utviklingsmodell (micro-, messo-, exo- og makrosystemet)
 • Du leser nå artikkelserien: Psyko-sosial påvirkning

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  Arv og miljø >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Psyko-sosial påvirkning
 • Arv og miljø
 • Instinkter og drifter (Homostasen)
 • Hormoner
 • Behov – målobjekt – ønske
 • Motiv og motivasjon
 • Sansesystemet (våre 7 sanser)
 • Persepsjon
 • Hjernen
 • Tanker (tenking)
 • Intelligens (IQ)
 • Kunnskap og kunnskapbegrepet
 • Læring
 • Sosialiseringsprosessen
 • Emosjoner (følelser)
 • Emosjonell integligens (EQ)
 • Kreativitet
 • Vaner
 • Stress
 • Religion og atferd
 • Holdninger
 • Personlighet
 • DEL
  Denne artikkelen er skrevet av Kjetil Sander. En entrepenør og forretningsutvikler som har etablert en rekke selskaper de siste 20 årene. Samtidig som har han lang styre- og topp-leder erfaring. Han er utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH, og jobber til daglig som daglig leder i OnNet. På hobbybasis er han i tillegg ansvarlig redaktør for eStudie.no. Les mer.