Prognoser og busjetter


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 5 av 16 artikler om Ressursledelse og ressursforvaltning
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Ressursperspektivet og økonomiplanen som skal trekke opp virksomhetens kostnader og inntekter, slik at virksomheten kan beregne sin fremtidige lønnsomhet (overskudd).

Det vil si hvilke eierverdier ressursbruken skaper i forhold til verdiskapningprosessen. Dette forutsetter imidlertid at virksomheten har oversikt over sine planlagte kostnader og inntekter.

Start med å sett opp prognoser for fremtiden

Prognose betyr «fremsyn«, og går i korthet ut på å komme med «spådommer» om fremtiden. Men siden vi aldri sikkert kan vite hva fremtiden vil bringe, er det uhyre vanskelig å lage en korrekt prognose. Her gjelder regelen:

Jo lengre frem i tid du ønsker å prognosere, jo større er også usikkerheten knyttet til prognosen du kommer opp med

Prognosering er nødvendig for å kunne utvikle virksomhetens strategiske kjerne, dvs. langtidsplanen for de neste 3-5 årene, da prognoser er den eneste måten å kunne spå fremtidige hvilke inntekter og kostnader på. 

Siden det er så mye usikkerhet knyttet til de estimerte inntektene og kostnadene prognosene bygger på er det vanlig å utvikle tre prognoser for alle kostnader og inntekter man ønsker å uttale seg om i prognosen:

 1. Best case resultat – det mest optimistiske anslaget over kostnader eller inntekter
 2. Normal case resultat – det mest realistiske overslaget over prognosens kostnader eller inntekter
 3. Worst case resultat – det mest pessimistiske anslaget over kostnadene eller inntektene

Ved å utvikle tre slike scenarioer får vi illustrert hvilket spennvidde anslagene opererer under. Jo mer sikker vi er på forholdene vi skal prognosere, jo mindre blir forskjellene mellom «best case» og «worst case» prognosen.

Siden prognosering krever økonomisk innsikt, analytiske evner og talent har jeg skrevet en egen artikkelserie om temaet prognosering som jeg anbefaler at du leser i denne forbindelse før du går videre i gjennomgangen min av Systemanalytisk Verdiledelse. Det vil gi deg ballasten du trenger for å forstå hva prognosering går ut på, hvilke teknikker og utfordringer som finnes.

Følg opp med pålitelige budsjetter

Mens prognosen skal gi svar på:

– Hva blir sannsynlig utvikling i bransjen i tiden fremover?

skal budsjettene besvare følgende spørsmål:

– Hva skal vi gjøre for å få del i denne utviklingen og hva vil det kreve (kostnader) eller generere (inntekter)?

Vi kan karakterisere budsjettet som et økonomsik handlingsprogram eller «en plan spesifisert i penger»

Det finnes mange budsjettering teknikker vi kan benytte for å beregne virksomhetens kostnader og inntekter, men det viktigste er allikevel at vi klarer å identifisere alle kostnads- og inntekts driverne i verdiskapningprosessen. Det vil si de forholdene som påvirker kostnadene og inntektene i størst grad (driver dem oppover eller nedover).

Ettersom budsjetteringen er så viktig i ressursperspektivet har jeg skrevet en egen artikkelserie om budsjetteringsprosessen som jeg anbefaler at du leser nå før du går videre i denne gjennomgangen av ressursperspektivet. Dette for å få en grundig forståelse av hva budsjettering er, hvilke budsjettering teknikker som finnes, hvordan du bør bygge opp budsjettene og hva de må omfatte.

Budsjettene skal gi svar på …

Budsjettenes formål er å gi svar på:

 • Virksomhetens totale inntekter i planleggingsperioden, og fordelt på ulike produktområder, målgrupper, avdelinger osv.
 • Virksomhetens totale kostnader i planleggingsperioden, og fordelt på ulike produktområder, avdelinger, prosesser, ansatt osv.
 • Virksomhetens lønnsomhet, forskjellen mellom virksomhetens inntekter og kostnader
 • Virksomhetens vekst. Omsetning- eller lønnsomhets økning i forhold til forrige planleggingsperiode

Kostnadene

For å kunne planlegge virksomhetens totale kostnader kreves det at man har skaffet seg en fullstendig oversikt over ressursene som verdiskapningprosessen krever, noe som kan gjøres gjennom en VRIO-analyse.

Summen av alle nødvendige ressurser utgjør virksomhetens samlede kostnader for å kunne skape det ønskede verditilbudet.

Inntekter

Å beregne inntektene er alltid vanskeligere enn å beregne kostnadene, da det er større usikkerhet knyttet til inntektsbegrepet enn beregningen av kostnadene som normalt står i et eller annet forhold til antall produserte og/eller solgte enheter. 

Inntekts budsjettet vil økonomisjefen normalt sette opp sammen med markeds- og salgslederen som sitter med budsjettene om hvilke salgsinntekter virksomheten forventer det kommende året. Hvis du leser min artikkel om salgsbudsjettet får du flere gode råd om hvordan du skal gå frem for å estimere virksomhetens inntekter.

Lønnsomhet og vekst

Så snart kostnads- og inntektsbudsjettet er utarbeidet er det relativt enkelt å beregne virksomhetens lønnsomhet og vekt. To nøkkeltall som kan beregnes på mange ulike måter, avhengig av hvilke lønnsomhets- og vekst parametre vi legger vekt på.

 

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
  Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  << Hva er økonomi og økologi, og hvilken sammenheng finnes?SWIMA / VRIO – analyse (ressursanalyse) >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Ressursledelse
 • Hva er en ressurs?
 • Hvilke ressurser har en virksomhet?
 • Hva er økonomi og økologi, og hvilken sammenheng finnes?
 • Prognoser og busjetter
 • SWIMA / VRIO – analyse (ressursanalyse)
 • Ressursforvaltning
 • Kostnadsanalyse
 • Kostnad-nytte-analyse
 • Inntekt- og lønnsomhetsanalyser
 • Resultatmål
 • Kapitalbehov og kapitalkilder
 • Regnskapet
 • Verdiregnskap
 • Økonomistyring
 • Du Pont-modellen
 • Andre artikler i samme kategori er:

  SWIMA / VRIO - analyse (ressursanalyse)
  En nyttig modell for å analysere ressursene er VRIO-analysen. VRIO er en forkortelse for valuable, rare, imitable and organized.
  Ressursperspektivet
  Ressurs perspektivet er viktig i SV-ledelse fordi ressursene virksomheten har til rådighet avgjør virksomhetens evne til å handle og utfolde seg.
  Verdiregnskap
  Verdibasert ledelse går ut på å skape verdier for en lang rekke interessegrupper, noe som kommer tydelig frem i verdipyramiden som viser hvilke interessegrupper enhver virksomhet må skape verdier for ...
  ØKO-modellen er fremtiden forretnings- og verdiskapningmodell
  Det overordnede målet til ressursperspektivet å skape en best mulig økonomisk utnyttelse av virksomhetens ressurser, uten at dette går utover naturens økologiske balanse i ØKO-systemet.
  Resultatmål
  Et mål som forteller hva resultatet av innsatsen skal bli i kroner og ører. Normalt uttrykt som et lønnsomhetsmål.
  Regnskapet
  Et regnskap er en oppstilling over inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld til et regnskapobjekt, fremstilt etter at en regnskapperiode har utløpt.
  Du Pont-modellen
  DuPont-modellen er en skjematisk måte å vise hvordan virksomhetens totalrentabilitet blir skapt
  Økonomisjef (CFO)
  Økonomisjefen har det øverste ansvaret for virksomhetens økonomi og ressursforvaltning. utarbeiding av økonomiske mål og -strategier, investeringsplaner, budsjetter og regnskapet
  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og eStudie.no. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.