Produktutvikling og situasjonsanalyse


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 19 av 27 artikler om Innovasjon
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


    Denne artikkelen er del 4 av 10 artikler om Produktutvikling
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


For at det skal være mulig å utvikle nye produkter eller forbedre eksisterende, er det en forutsetning at man har en oversikt over forutsetningene man jobber under. Det er derfor naturlig å starte med en situasjonanalyse av de ulike delsystemene i markedsystemet.

En vanlig fremgangsmåte er å starte med å foreta ulike trendanalyser, da det er en allmen antagelse mellom fortid – nåtid og fremtiden. Her stiller man seg spørsmål av typen:

 • Hvilke relevante trender kan identifiseres?
 • Hvilke vil forsterkes og hvilke vil svekkes?
 • Hvilke vil få stor betydning og liten betydning for markedet?

En slik utgangspunkt er hensiktsmessig når man skal utvikle produkter som skal masseproduseres. I bransjer hvor man praktiserer «skreddersøm», er det mer natrulig å starte prosessen gjennom samtaler med kunden.

For å kunne ta en strategisk riktig beslutning om hvilke nye produkter som bør utvikles eller forbedres er det påkrevd at man har foretatt en grundig analyse av markedets behov og sammenlignet dem med hvordan produkt sortimentet ditt er sammensatt. Det koster penger å produkter som ikke har livets rett. Sørg derfor for at alle produktene som inngår I sortimentet kan forsvare sin plass der ut I fra strategiske, taktiske og operative betraktninger. Vurder det eksisterende produkt sortimentet m.h.t. bredde, dybde, konsistens, differensiering, kostnader, inntekter, grad av behovstilfredsstillelse, stadie i livssyklus, segment/posisjonering o.l.).

To aktuell arbeidsverktøy for å kartlegge den strategiske situasjonen til de ulike produktene/tjenestene i sortimentet er selement analysen og portfoliomatrisen.

I forbindelse med situasjonsanalysen er det påkrevd at man skaffer seg informasjon som gjør det mulig å sette opp en dyktighet/viktighet matrise over produkt sortimentet. Spesielt viktig er dette i situasjoner hvor man skal forbedre eksisterende løsninger og systemer. Dette for å sørge for at man retter innsatsen mot de forbedringsområdene (attributtene) som er viktigst for kunden. Ved å utarbeide en dyktighet/viktighet matrise får man samtidig en tiltakmatrise som viser hvilke forbedringsområder som innsatsen bør rettes mot. Hvordan slike tiltaksmatriser bør utarbeides er beskrevet tidligere.

Opererer du på mellomhandler markedet må matrisen basere seg på en markedsanalyse av sluttbrukerne (forbrukerne) og ikke kundene dine, da disse kundene selger produktet ditt videre i ubearbeidet form. Opererer du på produksjons- eller institusjonsvare markedet baseres matrisen seg på samtaler med A/B kundene. Ønsker man å kapre nye A/B kunder eller gå inn på nye markeder, segmenter eller nisjer bør matrisen basere seg på samtaler med de «potensielle» kundene og ikke de eksisterende. Dette for å få frem hva som må til for å få disse kundeemnene som kunder, ikke hva som må til for å beholde de eksisterende.

Husk også her at tiltakmatrisen kan brukes på kundens produkter for å påvise kundens forbedringområder som ut fra strategiske og operative hensyn vil være de mest effektive. er et uunnværlig hjelpemiddel I arbeidet med å skape varige relasjoner til A/B kundene.

Siden det er så viktig at det utføres en skikkelig situasjonsanalyse av virksomhetens forutsetninger har jeg skrevet et stort kapittel om hvordan man skal gå frem for å gjennomføre en situasjonsanalyse.

Klikk her for å lære mer om situasjonsanalyser

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
  Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  << IdeprosessenProduktutvikling og identifisering av forbedringsområder >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Innovasjon
 • Innovasjonsformer
 • Innovasjonstyper
 • Åpne og lukkede innovasjonsprosesser
 • Innovasjonsprosessen og innovasjons modeller
 • Innovation Managment
 • Adopsjonsprosessen
 • Diffusjonsprosessen
 • Diffusjonsprosessens hastighet/utvikling
 • Schumpteter sin bølgeteori (økonomisk utvikling)
 • Gründer / entreprenør
 • Radikal innovasjon i etablert virksomhet
 • Kreativ utviklingsgruppe
 • «Hit spots»
 • Produktutvikling
 • Produktets livssyklus
 • De enkelte trinn i produktutviklingen
 • Ideprosessen
 • Produktutvikling og situasjonsanalyse
 • Produktutvikling og identifisering av forbedringsområder
 • Innovasjonkilder : – Jakten på den gode ideen!
 • Produktutvikling – Idevurdering og økonomiske analyser
 • Produktutvikling og konsept testing
 • Produktutvikling og teknisk utvikling
 • Produktutvikling og markedsføring
 • Implementeringsprosessen
 • PIC – plan (en nedskrevet produktstrategi)
 •   Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  << De enkelte trinn i produktutviklingenProduktutvikling og identifisering av forbedringsområder >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Produktutvikling
 • Produktets livssyklus
 • De enkelte trinn i produktutviklingen
 • Produktutvikling og situasjonsanalyse
 • Produktutvikling og identifisering av forbedringsområder
 • Produktutvikling – Idevurdering og økonomiske analyser
 • Produktutvikling og konsept testing
 • Produktutvikling og teknisk utvikling
 • Produktutvikling og markedsføring
 • PIC – plan (en nedskrevet produktstrategi)
 • Andre artikler i samme kategori er:

  De enkelte trinn i produktutviklingen
  De vanligste fasene i produktutviklingsarbeidet kan sammenfattes i følgende modell.
  Produktutvikling og identifisering av forbedringsområder
  Situasjonsanalysen bør samles i en SOFT - analyse for å få en oversikt over svake/sterke sider og muligheter/trusler
  Produktutvikling - Idevurdering og økonomiske analyser
  Mens målet i idè- og konseptgenereringfasen er å få frem flest mulig muligheter, problemer og ideer, er hensikten med ide vurderingen å redusere antallet.
  Produktutvikling og konsept testing
  Hvis produktidèn blir godkjent ut fra de vurderingene som er foretatt, bør man søke å klarlegge oppfatningen til potensielle brukere. På dette stadium vil produktet ikke foreligge på annen måte enn i ...
  Produktets livssyklus
  Alle produkter og tjenester har en begrenset "levetid"- i hvert fall i sin opprinnelige form. Produktet gjennomgår forskjellige faser fra det lanseres til produsenten velger å legge ned prod...
  PIC - plan (en nedskrevet produktstrategi)
  Alle bedrifter som ikke er tjenesteytende foretak bør utvikle en PIC plan. En forkortelse for "product innovation charter" (en nedskrevet produktstrategi).
  Prisstrategi i ulike stadier av produktets livssyklus
  Prisen vil bli påvirket av hvor i livssyklusen et produkt befinner seg. Dette fordi såvel etterspørselen som kundene vil endre seg drastisk fra produktet blir lansert til det blir erstattet med et nyt...
  Diffusjonsprosessen
  Alle personer skal i utgangspunktet gjennom adopsjonsprosessen, men tiden det tar er forskjellig. Denne prosessen kalles diffusjonsprosessen
  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og eStudie.no. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.