Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 8 av 47 artikler om 1. Grunnleggende markedsføring
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


I 1769 tok engelskmannen James Watt patent på en dampmaskin som la grunnlaget for den industrielle revolusjonen. Dampmaskinene gjorde det mulig å produsere og transportere mer effektivt, og de ble først brukt i gruvene, men etter hvert også i andre typer industri og i tog- og båttransport. Ved hjelp av de nye transportmidlene nådde produsentene ut til folk – og folk ble forbrukere. Fokuset på denne tiden var ikke hva kundene ønsket, men hvilke ideer man selv hadde og hva man selv kunne produsere.

Begrepene produksjonsorientert og produktorientert markedsføring brukes om hverandre, men betyr stort sett det samme. Forskjellen ved produksjonsorientert og produktorientert er at ved produksjonsorientert markedsføring er fokuset rettet mot produksjonsprosessen, mens selve produktet er fokuset ved produktorientering.

Produktorienterte bedrifter tar i første rekke utgangspunkt i å utnytte sine egne ressurser for å utvikle tilbud, basert på deres oppfatning av hva markedet trenger. Dette betyr at de vanligvis holder seg til nåværende teknologi og kompetanse. Samtidig som de er lite lydhøre for signaler fra markedet. Bedriftens produkter er utgangspunktet for all markedsføring.

t-ford

Epoken tidfestes frem til slutten av 1930 årene, og karakteriseres av at bedriften ensidig la vekt på effektiv produksjon og distribusjon.

Forbrukerne manglet det meste, og når nye produkter ble tilgjengelige gjennom masseproduksjon, kjøpte folk dem så sant de hadde råd.

Bedriftene kunne derfor orientere seg mot produkter og produksjon, og de viktigste vilkårene for å få solgt produktene var gunstig pris og tilgjengelighet. Tanken var at forbrukerne utelukkende var interessert i gode produkter til rimelige priser.

Mottoet var: «gode varer selger seg selv«. Hva kunden egentlig ønskte var av mindre betydning, noe som illustreres godt gjennom Henry Ford sin berømte uttalelse:

DU KAN FÅ DIN FORD I HVILKEN SOM HELST FARGE, SÅ LENGE DEN ER SVART

Henry Ford sitt konkurransefortrinn var at han fant opp samlebåndproduksjonen som gjorde at han klarte å produsere nye biler både raskere og rimeligere enn noen konkurrenter kunne gjøre. Ford kunne derfor selge sin T-Ford til enn lavere pris enn sine konkurrenter, uten at dette gitt ut over fortjenesten.

Fremgangsmåten lyktes så lenge etterspørselen var langt større enn tilbudet og så lenge han var alene om å ha dette konkurransefortrinnet. 

Etter hvert benyttet andre bilprodusenter med samlebåndprinsippet og Ford ble etter hvert utkonkurrert av andre bilprodusenter.

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
  Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  << Orienteringsretninger innen markedsføringenSalgsorientert markedsføring >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Markedsføring
 • Marked
 • Markedsform (markedsstruktur)
 • Markedssegmentering
 • Markedsføringshjulet
 • Markedsystem
 • Orienteringsretninger innen markedsføringen
 • Produkt- og produksjonsorientert markedsføring
 • Salgsorientert markedsføring
 • Markedsorientert markedsføring
 • Samfunnsorientering markedsføring
 • Markedsføring i et større perspektiv
 • Markedsjef
 • Markedsavdelingen
 • Salgs- og distribusjonsapparat
 • Kunden og kundeanalyse
 • Produktet / tjenesten må holde mål
 • Helhetlig markedsføring og markedsplanlegging
 • Oppgavediagnose
 • Markedsføringsoppgavene
 • Kommunikasjonsoppgaver
 • Markedsplan
 • Situasjonsanalyse
 • 4-planleggingsdimensjoner for markedsføringen
 • Før kjøpet: Skape rette forventninger
 • Under kjøpet: Skape en opplevelse som overgår forventningene
 • Etter kjøpet: Følge opp kunden
 • Verditilbud
 • Markedsføringsmiks
 • Produkt
 • Distribusjon
 • Service og tjeneste
 • Pris og prisens rolle i en bedrift
 • Markedskommunikasjon
 • Omdømme (Corporate branding)
 • Markedsprogram (handlingsplan)
 • Servicemarkedsføring
 • Direkte markedsføring
 • Relasjonsmarkedsføring
 • Nisjemarkedsføring
 • Digital markedsføring
 • Geriljamarkedsføring
 • Eventmarkedsføring
 • Viral markedsføring
 • Innholdsmarkedsføring
 • Nettverksmarkedsføring
 • AMSTAK og RIKE modellen
 • Andre artikler i samme kategori er:

  Markedsføring
  Markedsføring er å kartlegge mulighetene i markedet og legge forholdene til rette for at de riktige produktene blir fremstilt og etterspurt
  Helhetlig markedsføring og markedsplanlegging
  Helhetlig markedsføring vil si at man tenker helhetlig rundt begrepet markedsføring. For å oppnå dette kreves det en systemanalytisk verdiledelse
  Etter kjøpet: Følge opp kunden
  Skal gjøre alle førstegangskunder om til lønnsomme gjenkjøpere som blir ambassadører som anbefaler virksomhetens verditilbud til andre.
  AMSTAK og RIKE modellen
  Modeller som prøver å forklare hvilke aoppgaver markedsføringbegrepet omfatter og hva som er formålet
  Oppgavediagnose
  For å kunne lage en markedsplan som gir markedsføringen et mål og en kurs, trenger vi først en oversikt over hvilke oppgaver virksomheten står ovenfor og som må løses for å kunne nå målet.
  Markedsorientert markedsføring
  I motsetning til salgsorientering, som fokuserer på å selge det som produseres, fokuserer markedsorientering på å utvikle tilbud som dekker behovet i markedet.
  Nisjemarkedsføring
  Foruten disse hovedretningene innenfor markedsføringen som jeg allerede har vært inne på finnes det en rekke nisjeretninger innenfor markedsføringsteorien som det er viktig å være klar over
  Innholdsmarkedsføring
  Innholdsmarkedsføring er den norske betegnelsen på "content marketing". Ett nytt kommunikasjonvirkemiddel alle virksomheter har til rådighet for å markedsføre sitt eget verditilbud og løse d...
  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og eStudie.no. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.