Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 23 av 30 artikler om Forretningsplan
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


For å gi leserne av forretningsplanen en oversikt over hva virksomheten holder på med og hva som genererer selskapets inntekter trenger du en side som kort forklarer hvilke produkter og tjenester selskapet lever av, verditilbudets markedsposisjon og produktene/tjenestenes stadie i livssyklusen. 

Siden markeds- og produktstrategien hører inn under markedsplanen og ikke forretningsplanen, angir du her kun en kort beskrivelse av virksomhetens verditilbud. Selve beskrivelsen av produktene og tjenestene bør ikke være lenger enn 1 A4-side.

I denne beskrivelsen er poenget å få frem hva som skiller selskapets produkter og tjenester fra konkurrentenes produkter og tjenester. Fokuser her på å beskrive selskapets og verditilbudets unike konkurransefortrinn i form av U.S.P (uslåelige salgsargument).

Beskriv produktenes viktigste konkurransefortrinn på alle 5 produktdimensjonene som tilsammen utgjør kundens oppfattelse av produktet eller tjenesten.

Angi også hvor i produktets livssyklus produktene finner og hvor langt dere eventuelt har kommet i produktutviklingen hvis noen nøkkelprodukter ennå ikke er ferdig utviklet. 

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
  Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  << ForretningsmodellMarkedsplan >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Forretningsplan
 • Forretningsplanens innhold
 • Situasjonsanalyse
 • Due Diligence
 • Forretninggrunnlaget
 • Forretningside (misjon og visjon)
 • Verdigrunnlag
 • Omdømme (rykte og profil)
 • Corporate Governance (eierstyring)
 • Strategisk kjerne
 • Forretningmodell
 • Forretningsmål og forretningstrategi
 • Forretningsplanens del-planer
 • Hvem skriver du forretningsplanen for?
 • Presentasjon av forretningsplanen
 • Introduksjon og sammendrag (Styrets beretning)
 • Bakgrunn og generell beskrivelse av firmaet
 • Marked, kunden og konkurrentene
 • Corporate Governance (selskapsledelse)
 • Forretninggrunnlaget
 • Strategisk kjerne
 • Forretningsmodell
 • Produkter og tjenester
 • Markedsplan
 • Økonomiplan og ressursplan
 • Organisasjons- og prosessplan
 • Supportplan
 • Implementeringstrategi
 • Handlingsplan
 • Kilder til informasjon i forretningsplanen
 • Andre artikler i samme kategori er:

  Implementeringstrategi
  Selv om forandringer er like naturlig som livet selv, vil organisasjonmedlemmene ofte kjempe i mot forandringene med nebb og klør.
  Markedsplan
  En gjennomgang av hva en markedsplan er, hvem som trenger en, hva den må inneholde og hvilke planperioder en må gå over. En intro til påfølgende artikler.
  Økonomiplan og ressursplan
  En plan som tar angir hvilke ressurser virksomheten har og hvordan de skal brukes og forvaltes for å skape konkurransefortrinn og nå virksomhetens mål.
  Presentasjon av forretningsplanen
  Råd og tips om hvordan du bør skrive forretningsplanen etter at den er ferdig utviklet.
  Forretninggrunnlaget
  Forretningsplanen bør starte med å angi selskapets forretningsgrunnlag etter styrets beretning.
  Forretningsmodell
  Mens forretningsideen angir hva virksomheten gjør for hvem, angir forretningsmodellen hvordan selskapet tjener penger på dette.
  Supportplan
  Selskapets støtteaktiviteter, d.v.s. ikke verdiskapende aktiviteter som kun er nødvendig for at kjerneaktivitetene skal fungere
  Handlingsplan
  En plan for å gjennomføre, kontrollere og eventuelt korrigere tiltak og aktiviteter som skal gjøre oss istand til å nå fastsatte mål.
  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og eStudie.no. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.