Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 7 av 47 artikler om 1. Grunnleggende markedsføring
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Det er populært å hevde at man enten er produkt- eller markedsorientert. Så enkelt er det ikke. For det første kommer det an på hva man legger i begrepene, og for det andre finnes det mange nyanser mellom disse to ytterpunktene.

Matrisen under viser imidlertid de fire viktigste orienteringsretningene innen markedsføringen og oppsummerer utviklingen av markedsføringstenkningen de siste 100 årene.  

 orienteringsretninger i markedsføringen

I de påfølgende artiklene vil jeg ta for meg de ulike orienteringsretningene, presentert i en historisk rekkefølge slik at du får et bilde av hvordan markedsføringsbegrepet har utviklet seg siden 1900-tallet og frem til idag.

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
  Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  << MarkedssystemProdukt- og produksjonsorientert markedsføring >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Markedsføring
 • Marked
 • Markedsform (markedsstruktur)
 • Markedssegmentering
 • Markedsføringshjulet
 • Markedssystem
 • Orienteringsretninger innen markedsføringen
 • Produkt- og produksjonsorientert markedsføring
 • Salgsorientert markedsføring
 • Markedsorientert markedsføring
 • Samfunnsorientering markedsføring
 • Markedsføring i et større perspektiv
 • Markedsjef
 • Markedsavdelingen
 • Salgs- og distribusjonsapparat
 • Kunden og kundeanalyse
 • Produktet / tjenesten må holde mål
 • Helhetlig markedsføring og markedsplanlegging
 • Oppgavediagnose
 • Markedsføringsoppgavene
 • Kommunikasjonsoppgaver
 • Markedsplan
 • Situasjonsanalyse
 • 4-planleggingsdimensjoner for markedsføringen
 • Før kjøpet: Skape rette forventninger
 • Under kjøpet: Skape en opplevelse som overgår forventningene
 • Etter kjøpet: Følge opp kunden
 • Verditilbud
 • Markedsføringsmiks
 • Produkt
 • Distribusjon
 • Service og tjeneste
 • Pris og prisens rolle i en bedrift
 • Markedskommunikasjon
 • Omdømme (Corporate branding)
 • Markedsprogram (handlingsplan)
 • Servicemarkedsføring
 • Direkte markedsføring
 • Relasjonsmarkedsføring
 • Nisjemarkedsføring
 • Digital markedsføring
 • Geriljamarkedsføring
 • Eventmarkedsføring
 • Viral markedsføring
 • Innholdsmarkedsføring
 • Nettverksmarkedsføring
 • AMSTAK og RIKE modellen
 • Andre artikler i samme kategori er:

  Markedsføring
  Markedsføring er å kartlegge mulighetene i markedet og legge forholdene til rette for at de riktige produktene blir fremstilt og etterspurt
  Markedsprogram (handlingsplan)
  Et markedsprogram er en oversikt over hvilke markedsaktiviteter en bedrift skal gjennomføre i et gitt tidsrom.
  Servicemarkedsføring
  Forskjellen på markedsføring av produkter og opplevelser er at produkter lages før de selges og konsumeres.
  Produktet / tjenesten må holde mål
  Basis produktet og det konkrete produktet eller tjenesten må tilfredsstille kundenes behov og forventninger og det bør inneha konkurransefortrinn i forhold konkurrentene.
  Oppgavediagnose
  For å kunne lage en markedsplan som gir markedsføringen et mål og en kurs, trenger vi først en oversikt over hvilke oppgaver virksomheten står ovenfor og som må løses for å kunne nå målet.
  Samfunnsorientering markedsføring
  For markedsorienterte bedrifter på 2000-tallet er det nødvendig å framstå som ansvarlige samfunnsaktører, noe som resulterte i samfunnsmarkedsføring.
  Nisjemarkedsføring
  Foruten disse hovedretningene innenfor markedsføringen som jeg allerede har vært inne på finnes det en rekke nisjeretninger innenfor markedsføringsteorien som det er viktig å være klar over
  Markedsavdelingen
  Markedsavdelingen er en samlebetegnelse for virksomhetens markedsføringsapparat. I større virksomheten er dette en egen avdeling som ledes av markedsjefen
  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og eStudie.no. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.