Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 1 av 9 artikler om Gruppeledelse
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


I denne artikkelserien om gruppeledelse vil du lære hvordan du skal gå frem for å organisere og lede grupper og team.

Definisjon >> Gruppeledelse

Med gruppeledelse menes:

«Å organisere og lede en gruppe mennesker som inngår i en større organisasjonsstruktur»

Gruppeledelse = ledelse av en «mini-organisasjon»

Mye av arbeidet i større organisasjoner foregår i avdelinger, team eller grupper.

Skalaen er mindre, og de strukturelle elementer ofte mer subtile. Men dette betyr ikke at kan overse den strukturelle rammen når man skal organisere gruppene i organisasjonen. Dette fordi alle grupper er «mini-organisasjoner» som må svare på de samme grunnleggende spørsmål som større organisasjoner.

Det vil si:

 • Hvordan skal medlemmene fordele ansvarsområdene på ulike roller
 • Hvordan kan de integrere uensartet aktiviteter til en samlet innsats? (Bolman/Deal-94)

Gruppestrukturen avgjør gruppens effektivitet

Klarer ikke gruppene i organisasjonen å utvikle en struktur som passer for gruppens mål og oppgaver, vil dette gå ut over arbeidsinnsatsen og moralen i gruppen. Noe som reduserer både gruppen og organisasjonens effektivitet.

Hvilken struktur gruppen bør velge, vil selvfølgelig være avhengig av forholdene i og rundt gruppen. La oss derfor starte med å se på hva er en gruppe og hvilke typer grupper finnes, før vi kommer nærmere inn på hva vi må se på og vurdere når vi skal velge gruppestruktur og hva som kjennetegner en effektiv gruppe.

Å finne den strukturen som passer best for gruppen, vil som regel kreve nøye overveielser av en rekke situasjonsbestemte variabler. Men siden flere av disse variablene som regel er både uklare og vanskelige å måle, er det ikke alltid lett å velge riktig gruppestruktur.

I denne artikkelserien vil vi derfor gå igjennom hvilke ulike gruppe konfigurasjoner vi kan velge mellom og hvordan gruppedynamikken i en gruppe fungerer. Dette for å vise deg hvordan du kan bruke gruppedynamikken til å styre gruppemedlemenes atferd.

Jeg skal i kommende artiklene se litt nærmere på de vanligste problemene og dilemmaene, samt komme med de mest aksepterte virkemidlene man har til rådighet for å oppnå det ønskede resultatet.

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
  Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  Gruppe >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Gruppeledelse og organisering av grupper og team
 • Gruppe
 • Valg av gruppestruktur
 • Hva kjennetegner en effektiv gruppe?
 • Gruppe konfigurasjoner i en formell gruppestruktur
 • Gruppedynamikk
 • Hvordan styre gruppemedlemenes atferd?
 • Effektiv gruppekultur
 • Prosjekt og prosjektstyring
 • Andre artikler i samme kategori er:

  Gruppe
  Definisjon av begrepet "gruppe" og en gjennomgang av hvilke typer grupper som kan finnes i en organisasjon.
  Valg av gruppestruktur
  Hvilken gruppestruktur bør jeg velge for å organisere gruppearbeidet?
  Hva kjennetegner en effektiv gruppe?
  En gjennomgang av hva som kjennetegner en effektiv gruppe.
  Gruppe konfigurasjoner i en formell gruppestruktur
  Det finnes mange ulike konfigurasjoner man kan benytte seg av for å skape en formell gruppestruktur.
  Gruppedynamikk
  En gjennomgang av gruppedynamikkens innflytelse på organisasjonmedlemmenes atferd og gruppens effektivitet
  Hvordan styre gruppemedlemenes atferd?
  Virkemidler for å styre gruppemedlemenes atferd (oppsummering).
  Effektiv gruppekultur
  En gruppekultur er en subkultur i organisasjonskulturen, og forklarer hvordan kulturen i en mindre referansegruppe styrer den enkeltes tenking og atferd.
  Prosjekt og prosjektstyring
  En gjennomgang av hvordan du går frem for å gjennomføre et prosjekt og styre dette prosjektet i ønsket retning.
  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og eStudie.no. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.