Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 26 av 30 artikler om Forretningsplan
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Mens ressursplanen angir hvilke ressurser virksomheten har, hvilke de trenger, hvordan virksomheten skal skaffe seg dem og forvalte dem slik at de blir strategiske konkurransefortrinn, tar organisasjons- og prosessplanen for seg:

«Hvordan ressursbruk skal minimaliseres i verdiskapningprosessen som omformer ressursene til verdifulle kundeverdier i form av produkter og tjenester som kundene oppfatter som mer verdifulle enn konkurrentenes verditilbud»

Organisasjons- og prosessplanen bygger med andre ord videre der ressursplanen slutter. Hvordan denne delplanen legges opp er avhengig av selskapets verditilbud og situasjon, da det åpenbart er stor forskjell på å tilby et digitalt produkt enn ett fysisk produkt som omsettes gjennom et fysisk salgs- og distribusjonsapparat. 

Sentralt i denne del-planen står verdiskapningprosessen, men siden den er avhengig av hvilken verdikonfigurasjon selskapet har valgt er det heller ikke her mulig å gi nøyaktige angivelser for oppbygningen av organisasjons- og prosessplanen.

For å skaffe deg en oversikt over hvilke strategiske spørsmål som må besvares i organisasjons- og prosessplanen anbefaler jeg at du leser artikkelserien om prosessperspektivet som tar for seg arbeidsoppgavene og spørsmålene innenfor organisasjons- og prosessplanen. 

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
  Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  << Økonomiplan og ressursplanSupportplan >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Forretningsplan
 • Forretningsplanens innhold
 • Situasjonsanalyse
 • Due Diligence
 • Forretninggrunnlaget
 • Forretningside (misjon og visjon)
 • Verdigrunnlag
 • Omdømme (rykte og profil)
 • Corporate Governance (eierstyring)
 • Strategisk kjerne
 • Forretningmodell
 • Forretningsmål og forretningstrategi
 • Forretningsplanens del-planer
 • Hvem skriver du forretningsplanen for?
 • Presentasjon av forretningsplanen
 • Introduksjon og sammendrag (Styrets beretning)
 • Bakgrunn og generell beskrivelse av firmaet
 • Marked, kunden og konkurrentene
 • Corporate Governance (selskapsledelse)
 • Forretninggrunnlaget
 • Strategisk kjerne
 • Forretningsmodell
 • Produkter og tjenester
 • Markedsplan
 • Økonomiplan og ressursplan
 • Organisasjons- og prosessplan
 • Supportplan
 • Implementeringstrategi
 • Handlingsplan
 • Kilder til informasjon i forretningsplanen
 • Andre artikler i samme kategori er:

  Styring og kontroll av markedsplanen
  For å avdekke forbedringsområdene og velge de riktige virkemidlene må alle ledd av strategien og planen kvalitetssikres kontinuerlig gjennom avviksanslyser.
  Forretningside (misjon og visjon)
  Forretningsideen angir hvorfor bedriften ble startet og beskriver hva som gjør den så unik at det er verdt å jobbe i den, samtidig som den angir hvorfor kundene skal velge akkurat denne bedriften som ...
  Markedsplan
  En gjennomgang av hva en markedsplan er, hvem som trenger en, hva den må inneholde og hvilke planperioder en må gå over. En intro til påfølgende artikler.
  Prosessplan
  Noe av det viktigste i en forretningsplan er hvordan selskapet har tenkt å produsere markedstilbudet sitt. Hvordan skal produksjonen legges opp? Hvilke innsatsfaktorer skal benyttes? Hvilke prosesser ...
  Forretningmodell
  Mens en forretningside forklarer HVA virksomheten gjør, beskriver en forretningsmodell kort HVORDAN virksomheten: dekker behov og skaper, leverer, og fanger opp verdier.
  Verdiskapningprinsipp
  4 mulige prinsipper: profittmaksimering, omsetningmaksimering, kostnadoptimalisering og non-profit prinsippet. Hva er forskjellen?
  Produkter og tjenester
  For å gi leserne av forretningsplanen en oversikt over hva virksomheten holder på med og hva som genererer selskapets inntekter bør du starte med en side som kort forklarer hvilke produkter og tjenest...
  Marked, kunden og konkurrentene
  Forretningsplanen ha en kort beskrivelse av markedet, konkurrentene og kunden, før selve forretningsplanen starter,
  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og eStudie.no. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.