Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.

    Denne artikkelen er del 26 av 30 artikler om Forretningsutvikling >> Forretningsplan
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Mens ressursplanen angir hvilke ressurser virksomheten har, hvilke de trenger, hvordan virksomheten skal skaffe seg dem og forvalte dem slik at de blir strategiske konkurransefortrinn, tar organisasjons- og prosessplanen for seg:

«Hvordan ressursbruk skal minimaliseres i verdiskapningprosessen som omformer ressursene til verdifulle kundeverdier i form av produkter og tjenester som kundene oppfatter som mer verdifulle enn konkurrentenes verditilbud»

Organisasjons- og prosessplanen bygger med andre ord videre der ressursplanen slutter. Hvordan denne delplanen legges opp er avhengig av selskapets verditilbud og situasjon, da det åpenbart er stor forskjell på å tilby et digitalt produkt enn ett fysisk produkt som omsettes gjennom et fysisk salgs- og distribusjonsapparat. 

Sentralt i denne del-planen står verdiskapningprosessen, men siden den er avhengig av hvilken verdikonfigurasjon selskapet har valgt er det heller ikke her mulig å gi nøyaktige angivelser for oppbygningen av organisasjons- og prosessplanen.

For å skaffe deg en oversikt over hvilke strategiske spørsmål som må besvares i organisasjons- og prosessplanen anbefaler jeg at du leser artikkelserien om prosessperspektivet som tar for seg arbeidsoppgavene og spørsmålene innenfor organisasjons- og prosessplanen. 

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
    Gå til neste/forrige artikkel i serien:  << Økonomiplan og ressursplanSupportplan >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Forretningsplan
 • Forretningsplanens innhold
 • Situasjonsanalyse
 • Due Diligence
 • Forretninggrunnlaget
 • Forretningside (misjon og visjon)
 • Verdigrunnlag
 • Omdømme (rykte og profil)
 • Corporate Governance (eierstyring)
 • Strategisk kjerne
 • Forretningmodell
 • Forretningsmål og forretningstrategi
 • Forretningsplanens del-planer
 • Hvem skriver du forretningsplanen for?
 • Presentasjon av forretningsplanen
 • Introduksjon og sammendrag (Styrets beretning)
 • Bakgrunn og generell beskrivelse av firmaet
 • Marked, kunden og konkurrentene
 • Corporate Governance (selskapsledelse)
 • Forretninggrunnlaget
 • Strategisk kjerne
 • Forretningsmodell
 • Produkter og tjenester
 • Markedsplan
 • Økonomiplan og ressursplan
 • Organisasjons- og prosessplan
 • Supportplan
 • Implementeringstrategi
 • Handlingsplan
 • Kilder til informasjon i forretningsplanen
 • Andre artikler i samme kategori er:

  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og Kunnskapssenteret. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.