Hvordan styre gruppemedlemenes atferd?

Virkemidler for å styre gruppemedlemenes atferd (oppsummering).

Hva kjennetegner en effektiv gruppe?

En gjennomgang av hva som kjennetegner en effektiv gruppe.