Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.

    Denne artikkelen er del 19 av 47 artikler om Markedsføring >> Grunnleggende markedsføring
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Nå som vi har tatt for oss hvilke forhold som må være på plass før det er mulig å begynne å markedsføre noe, kan vi gå videre og begynne på markedsplanleggingen.

Med markedsplanlegging menes:

Analyse og planleggingsprosessen som leder frem til markedsplanen som viser hvilke mål markedsføringen skal nå og hvordan disse målene skal nås, med tilhørende del-planer og aktivitetsprogram.

For å kunne lage en markedsplan som gir markedsføringen et mål og en kurs som viser veien til målet, trenger vi først en oversikt over hvilke oppgaver virksomheten står ovenfor og som må løses for å kunne nå markedsmålet. Vi skiller her mellom:

 • Markedsføringsoppgaver – oppgaver som må løses for å oppnå konkurransefortrinn og skape de riktige forventningene, den rette opplevelsen og oppfølgingen til at en kjøp oppstår, med et resultat som skaper såvel kundetilfredshet som kundelojalitet.
 • Kommunikasjonsoppgaver – oppgaver knyttet til å skape det rette omdømme, gjøre verditilbudet kjent, fortelle hvilke behov og problemer det løser, hvorfor de bør velge det, samt vise vei til og minne om det.

For å skaffe oss denne oversikten må vi gjennomføre en situasjonsanalyse som inkluderer alle interessentene i virksomhetens markedssystem som har interesse av å påvirke virksomhetens eksistens og vekst.

For nærmere informasjon om hva en situasjonsanalyse er, hvordan den gjennomføres og brukes viser jeg til min artikkelserie om situasjonsanalyser som tar for seg situasjonsanalyser generelt – steg for steg.

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
    Gå til neste/forrige artikkel i serien:  << Helhetlig markedsføring og markedsplanleggingMarkedsføringsoppgavene >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Markedsføring
 • Marked
 • Markedsform (markedsstruktur)
 • Markedssegmentering
 • Markedsføringshjulet
 • Markedsystem
 • Orienteringsretninger innen markedsføringen
 • Produkt- og produksjonsorientert markedsføring
 • Salgsorientert markedsføring
 • Markedsorientert markedsføring
 • Samfunnsorientering markedsføring
 • Markedsføring i et større perspektiv
 • Markedsjef
 • Markedsavdelingen
 • Salgs- og distribusjonsapparat
 • Kunden og kundeanalyse
 • Produktet / tjenesten må holde mål
 • Helhetlig markedsføring og markedsplanlegging
 • Oppgavediagnose
 • Markedsføringsoppgavene
 • Kommunikasjonsoppgaver
 • Markedsplan
 • Situasjonsanalyse
 • 4-planleggingsdimensjoner for markedsføringen
 • Før kjøpet: Skape rette forventninger
 • Under kjøpet: Skape en opplevelse som overgår forventningene
 • Etter kjøpet: Følge opp kunden
 • Verditilbud
 • Markedsføringsmiks
 • Produkt
 • Distribusjon
 • Service og tjeneste
 • Pris og prisens rolle i en bedrift
 • Markedskommunikasjon
 • Omdømme (Corporate branding)
 • Markedsprogram (handlingsplan)
 • Servicemarkedsføring
 • Direkte markedsføring
 • Relasjonsmarkedsføring
 • Nisjemarkedsføring
 • Digital markedsføring
 • Geriljamarkedsføring
 • Eventmarkedsføring
 • Viral markedsføring
 • Innholdsmarkedsføring
 • Nettverksmarkedsføring
 • AMSTAK og RIKE modellen
 • Andre artikler i samme kategori er:

  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og Kunnskapssenteret. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.