ØKO-modellens verdiskapningmodell


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 15 av 18 artikler om ØKO-modellen
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Må omfatte hele verdikjedesystemet

Skal virksomheten oppnå troverdighet med sitt nye ØKO-vennlige verditilbud, hvor kundene blir fortalt at dette er et miljøvennlig produkt eller tjeneste, må den økologiske gevinsten kunden oppnår omfatte hele verdikjedesystemet verditilbudet inngår i og ikke bare produktet eller tjenesten. 

Alle er f.eks. enige at el-bilen i utgangspunktet er et miljøvennlig alternativ til bensin og disel drevne biler, men så lenge strømmen el-bilen benytter kommer fra kullkraftverk blir den totale miljøgevinsten ikke så stor som den kunne ha vært hvis strømmen kom fra et vind- eller solkraft anlegg som er basert på fornybare ressurser som ikke forurenser. 

Dernest må det stilles de samme kravene til selve produksjonsprosessen som leder frem til den ferdige el-bilen. Hvor miljøvennlig er den? Hvilke ikke-fornybare ressurser forbrukes ikke her for å fremstille dette miljøvennlige produktet?

Hva med alle støtteprosessene i verdiskapningprosessen? Hvor miljøvennlig er den? Benytter virksomheten kildesortering, kun resirkulert papir, spare-pærer osv., eller har virksomheten ett heller slapt syn på hvor miljøvennlige de er til daglig?

Hva med distribusjonen av el-bilene? Blir de distribuert via gamle lastebåter som forbruker store mengder olje og disel eller er dette el-drevne skip også? Som du skjønner er det mange forhold å tenke på for å kunne si at man har en økologisk forretnings- og verdiskapningmodell.

Må omfatte alt og alle i organisasjonen

For å kunne skape en ØKO-vennlige forretnings- og verdiskapningprosessen kreves det at virksomheten går igjennom alle kjerne-, støtte- og styringsprosesser i virksomheten, hvor det blir tegnet opp et prosesskart for hver enkelt prosess som senere samles i et større prosesskart som viser alle prosessene og samhørighetsforholdene mellom dem.

Dernest må dette prosesskartet settes opp mot alle andre alle verdikjedene i verdikjedesystemet virksomheten inngår i og alle enkeltprosessene og samhørighetsforholdene mellom disse verdikjedene, med det mål å kun bruke fornybare ressurser i disse prosessene og redusere ressursbruken i verdiskapningen, salg, distribusjon og bruken av disse verditilbudene.

I denne analysen er målet å kartlegge hvordan ikke-fornybare ressurser i prosessene kan byttes ut med fornybare ressurser, uten kostnadsøkninger eller reduksjon i opplevde kundeverdier. Samt hvordan prosessene kan endres for å redusere ressursbruken. Prosessene vi analyserer er de som omfattes av prosessperspektivet i Systemanalytisk Verdiledelse.

I ressurs- og prosessanalysene vi må gjennomføre ved jevne mellomrom må omfatte alle forhold som representerer en kostnad for virksomheten.

Radikale og inkrementelle endringer

De enkleste tiltakene er å se på bruken av alle forbruksartikler som virksomheten benytter. F.eks. kan alle virksomheter raskt og enkelt ta i bruk:

 • LED lyspærer og lav-energipærer i alle lamper som benyttes
 • Kun bruk av resirkulert papir. Alt fra toalettpapir, bæreposer og emballasje til brevark og brosjyrer.
 • Spare-dyser på alle vannkrane, toalett, dusjer o.l.
 • Kildesortering av avfall

Slike tiltak er imidlertid bare inkrementelle forbedringer i ressursbruken og er på langt nær nok til å skape troverdighet om at virksomheten har en økologisk verdiskapningmodell og verditilbud. Skal virksomheten oppnå troverdighet må hele produksjons- og verdiskapningprosessen legges om til å være så miljøvennlig som mulig uten at dette går ut over sluttresultatet.

Dette krever f.eks. at alle innsatsfaktorene (råvarer, halvfabrikata osv) i verdiskapningen må være fornybare ressurser som er fremstilt på en miljøvennlig måte, uten bruk av fornybare ressurser. Google besluttet f.eks. i 2016 at alle deres datasentraler verden over fra og med 2017 kun skal drives med strøm fra vind- og solkraftanlegg. 

Disse tiltakene koster mer og er vanskeligere å gjennomføre enn de inkrementelle, men siden det er på disse områdene de fleste virksomheter kan bidra mest på når det gjelder å skape en verden som er basert på bærekraftig utvikling må fokuset først og fremst ligge på disse områdene.

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
  Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  << ØKO-modellens forretningsmål og -strategiØKO-modellen krever en lærende organisasjon >>
    Andre artikler i serien er: 
 • ØKO-modellen er fremtiden forretnings- og verdiskapningmodell
 • Hva er økonomi og økologi, og hvilken sammenheng finnes?
 • Bærekraftig utvikling
 • ØKO-modellen (ECO-modell)
 • Hvilke virksomheter passer ØKO-modellen for?
 • ØKO-modellen som et strategisk beslutningsverktøy
 • ØKO-modellen må skape konkurransefortrinn
 • ØKO-modellens 10 forutsetninger
 • ØKO-modellens ressursbruk
 • ØKO-modellens omdømme
 • ØKO-modellens forretningside
 • ØKO-modellens forretnings- og inntektmodell
 • ØKO-modellens verdigrunnlag
 • ØKO-modellens forretningsmål og -strategi
 • ØKO-modellens verdiskapningmodell
 • ØKO-modellen krever en lærende organisasjon
 • ØKO-modellens opplæring og belønningssystem
 • ØKO-modellens arbeidsmodell
 • Andre artikler i samme kategori er:

  ØKO-modellen er fremtiden forretnings- og verdiskapningmodell
  Det overordnede målet til ressursperspektivet å skape en best mulig økonomisk utnyttelse av virksomhetens ressurser, uten at dette går utover naturens økologiske balanse i ØKO-systemet.
  Bærekraftig utvikling
  Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine.
  ØKO-modellen må skape konkurransefortrinn
  Effekten vi får ved å besitte og utnytte ressurser eller kompetanseområder som gir virksomheten viktige fordel(er) i konkurransen med andre
  ØKO-modellens forretnings- og inntektmodell
  Inntektmodellen som forteller hvordan virksomheten skal tjene penger på sin forretningside og ØKO-vennlige verdiskapningprosess og verditilbud.
  ØKO-modellens arbeidsmodell
  For å få en ØKO-vennlig forretnings- og verdiskapningmodell implementert i en eksisterende virksomhet bør følgende prosess følges.
  ØKO-modellens 10 forutsetninger
  ØKO-modellen bygger på en helhetlig tenkning, hvor følgende 10 forutsetninger må være på plass for at en ØKO-vennlig forretnings- og verdiskapningmodell skal kunne virke
  ØKO-modellen krever en lærende organisasjon
  For å kunne lykkes med i foregående punktene i ØKO-modellens forutsetninger kreves det ulike former for endringer internt i organisasjonen
  Hvilke virksomheter passer ØKO-modellen for?
  For at samfunnet som helhet skal få en bærekraftig utvikling må vi alle bidra til å gjøre livene våre mer basert på bærekraftig utvikling enn idag.
  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og eStudie.no. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.