Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.

    Denne artikkelen er del 14 av 14 artikler om Forretningsutvikling >> ØKO-modellen
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Må omfatte hele verdikjedesystemet

Skal virksomheten oppnå troverdighet med sitt nye ØKO-vennlige verditilbud, hvor kundene blir fortalt at dette er et miljøvennlig produkt eller tjeneste, må den økologiske gevinsten kunden oppnår omfatte hele verdikjedesystemet verditilbudet inngår i og ikke bare produktet eller tjenesten. 

Alle er f.eks. enige at el-bilen i utgangspunktet er et miljøvennlig alternativ til bensin og disel drevne biler, men så lenge strømmen el-bilen benytter kommer fra kullkraftverk blir den totale miljøgevinsten ikke så stor som den kunne ha vært hvis strømmen kom fra et vind- eller solkraft anlegg som er basert på fornybare ressurser som ikke forurenser. 

Dernest må det stilles de samme kravene til selve produksjonsprosessen som leder frem til den ferdige el-bilen. Hvor miljøvennlig er den? Hvilke ikke-fornybare ressurser forbrukes ikke her for å fremstille dette miljøvennlige produktet?

Hva med alle støtteprosessene i verdiskapningprosessen? Hvor miljøvennlig er den? Benytter virksomheten kildesortering, kun resirkulert papir, spare-pærer osv., eller har virksomheten ett heller slapt syn på hvor miljøvennlige de er til daglig?

Hva med distribusjonen av el-bilene? Blir de distribuert via gamle lastebåter som forbruker store mengder olje og disel eller er dette el-drevne skip også? Som du skjønner er det mange forhold å tenke på for å kunne si at man har en økologisk forretnings- og verdiskapningmodell.

Må omfatte alt og alle i organisasjonen

For å kunne skape en ØKO-vennlige forretnings- og verdiskapningprosessen kreves det at virksomheten går igjennom alle kjerne-, støtte- og styringsprosesser i virksomheten, hvor det blir tegnet opp et prosesskart for hver enkelt prosess som senere samles i et større prosesskart som viser alle prosessene og samhørighetsforholdene mellom dem.

Dernest må dette prosesskartet settes opp mot alle andre alle verdikjedene i verdikjedesystemet virksomheten inngår i og alle enkeltprosessene og samhørighetsforholdene mellom disse verdikjedene, med det mål å kun bruke fornybare ressurser i disse prosessene og redusere ressursbruken i verdiskapningen, salg, distribusjon og bruken av disse verditilbudene.

I denne analysen er målet å kartlegge hvordan ikke-fornybare ressurser i prosessene kan byttes ut med fornybare ressurser, uten kostnadsøkninger eller reduksjon i opplevde kundeverdier. Samt hvordan prosessene kan endres for å redusere ressursbruken. Prosessene vi analyserer er de som omfattes av prosessperspektivet i Systemanalytisk Verdiledelse.

I ressurs- og prosessanalysene vi må gjennomføre ved jevne mellomrom må omfatte alle forhold som representerer en kostnad for virksomheten.

Radikale og inkrementelle endringer

De enkleste tiltakene er å se på bruken av alle forbruksartikler som virksomheten benytter. F.eks. kan alle virksomheter raskt og enkelt ta i bruk:

 • LED lyspærer og lav-energipærer i alle lamper som benyttes
 • Kun bruk av resirkulert papir. Alt fra toalettpapir, bæreposer og emballasje til brevark og brosjyrer.
 • Spare-dyser på alle vannkrane, toalett, dusjer o.l.
 • Kildesortering av avfall

Slike tiltak er imidlertid bare inkrementelle forbedringer i ressursbruken og er på langt nær nok til å skape troverdighet om at virksomheten har en økologisk verdiskapningmodell og verditilbud. Skal virksomheten oppnå troverdighet må hele produksjons- og verdiskapningprosessen legges om til å være så miljøvennlig som mulig uten at dette går ut over sluttresultatet.

Dette krever f.eks. at alle innsatsfaktorene (råvarer, halvfabrikata osv) i verdiskapningen må være fornybare ressurser som er fremstilt på en miljøvennlig måte, uten bruk av fornybare ressurser. Google besluttet f.eks. i 2016 at alle deres datasentraler verden over fra og med 2017 kun skal drives med strøm fra vind- og solkraftanlegg. 

Disse tiltakene koster mer og er vanskeligere å gjennomføre enn de inkrementelle, men siden det er på disse områdene de fleste virksomheter kan bidra mest på når det gjelder å skape en verden som er basert på bærekraftig utvikling må fokuset først og fremst ligge på disse områdene.

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
    Gå til neste/forrige artikkel i serien:  << ØKO-modellens ressursperspektiv
    Andre artikler i serien er: 
 • ØKO-modellen er fremtiden forretnings- og verdiskapningmodell
 • Hva er økonomi og økologi, og hvilken sammenheng finnes?
 • Bærekraftig utvikling
 • ØKO-modell (ECO-modell)
 • ØKO-modellens 4 mulige forretnings- og verdiskapningmodeller
 • Organisasjonen og markedssystemets rolle i ØKO-modellen
 • ØKO-modellens mulige strategier
 • ØKO-modellens 10 forutsetninger
 • ØKO-modellens forretningside
 • ØKO-modellens forretnings- og inntektmodell
 • ØKO-modellens verdigrunnlag
 • ØKO-modellens forretningsmål og -strategi
 • ØKO-modellens ressursperspektiv
 • ØKO-modellens verdiskapningmodell
 • Andre artikler i samme kategori er:

  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og Kunnskapssenteret. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.