Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.

    Denne artikkelen er del 11 av 14 artikler om Forretningsutvikling >> ØKO-modellen
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Siden det er menneskene og ikke planene i organisasjonen som skal sette forretningsideen, forretnings- og ØKO-modellen ut i livet, må enhver virksomhet bygge på et verdigrunnlag i form av en verdistandard og ett sett grunnverdier som forteller hvordan virksomheten tenker, jobber, treffer sine beslutninger og handler i det daglige.

Ett verdigrunnlag som over tid danner grunnlaget for virksomhetens organisasjonskultur, normer og selvbilde.

Selve fundamentet som angir hvordan den valgte ØKO-modellen blir satt ut i livet av virksomhetens medarbeidere og partnere gjennom Verdibasert ledelse.

For å kunne lykkes med en økologisk eller ØKO-vennlig forretnings- og verdiskapningmodell må den økologiske tenkingen også implementeres som en del av virksomhetens verdigrunnlag. Noe som igjen krever at dagens verdigrunnlag og grunnverdier må justeres til å bli mer økologisk fokusert, istedenfor kun rettet mot økonomisk tenking. 

Å lykkes med dette tar tid, da organisasjonskulturen med dens normer og kutymer er noe som er utviklet over tid. Det tar derfor også tid å endre dem. 

For å kunne si at virksomheten har lykkes med sin økologiske forretnings- og verdiskapningmodell må virksomhetens organisasjonskultur og normer endres så alle medarbeiderne alltid stiller seg selv følgende elementære spørsmål før en beslutning om noe tas:

 1. Hvilke ressurser vil denne beslutningen kreve og hvor store menger ressurser vil bli brukt
 2. Er dette ikke-fornybare ressurser eller fornybare ressurser?
 3. Hvordan kan vi treffe en beslutning som kun krever bruk av fornybare ressurser?
 4. Hvordan kan vi redusere ressursbruken til et minimum?

For å lykkes med dette må Verdibasert ledelse benyttes i bunnen av virksomhetens ledelsefilosofi, med bruk av endringsledelse som verktøy i endringsprosessen. Jeg anbefaler derfor at du leser disse to artikkelseriene hvis du ikke er familiær med Verdibasert ledelse og endringsledelse. 

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
    Gå til neste/forrige artikkel i serien:  << ØKO-modellens forretnings- og inntektmodellØKO-modellens forretningsmål og -strategi >>
    Andre artikler i serien er: 
 • ØKO-modellen er fremtiden forretnings- og verdiskapningmodell
 • Hva er økonomi og økologi, og hvilken sammenheng finnes?
 • Bærekraftig utvikling
 • ØKO-modell (ECO-modell)
 • ØKO-modellens 4 mulige forretnings- og verdiskapningmodeller
 • Organisasjonen og markedssystemets rolle i ØKO-modellen
 • ØKO-modellens mulige strategier
 • ØKO-modellens 10 forutsetninger
 • ØKO-modellens forretningside
 • ØKO-modellens forretnings- og inntektmodell
 • ØKO-modellens verdigrunnlag
 • ØKO-modellens forretningsmål og -strategi
 • ØKO-modellens ressursperspektiv
 • ØKO-modellens verdiskapningmodell
 • Andre artikler i samme kategori er:

  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og Kunnskapssenteret. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.