Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.

    Denne artikkelen er del 13 av 14 artikler om Forretningsutvikling >> ØKO-modellen
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Ressursene som går med for å skape, selge, distribuere og bruke verditilbudet virksomheten har lovet sine kunder står sentralt i ØKO-modellen og er den faktoren som avgjør hvor økologisk og ØKO-vennlig virksomhetens forretnings- og verdiskapningprosess er.

Ressurskrav

For å kunne si å ha en økologisk eller ØKO-vennlig forretnings- og verdiskapningmodell kreves det at:

 1. Virksomheten benytter færrest mulig ikke-fornybare ressurser i fremstillingen, salget, distribusjonen og bruken av verditilbudet som lever av. Aller helst bør det kun benyttes fornybare ressurser.
 2. Verditilbudet må fremstilles, selges, distribueres og brukes med minimalt ressursforbruk, sammenlignet med konkurrentenes verditilbud, uten at dette går utover de forventede kundeverdiene. 

Ressursanalyser

For å kunne få til dette kreves det at det kontinuerlig blir gjennomført ulike former for ressursanalyser for å få til en tilfredsstillende ressursforvaltning. Formålet med disse ressursanalysene er:

 • å bytte ut alle ikke-fornybare ressurser i alle kjerne- og støtteprosess med utelukkende fornybare ressurser, uten at dette går utover de forventede kundeverdiene virksomheten skal levere.
 • å redusere ressursbruken i alle ledd i verdikjedesystemet og i alle prosesser, uten at dette går utover de forventede kundeverdiene virksomheten skal levere. 

Kundeverdianalyse

I situasjoner hvor de ikke koster noe mer å gå over til fornybare ressurser fremfor å bruke ikke-fornybare ressurser bør dette alltid gjøres uten unntak. Medfører dette økte kostnader for virksomheten, må virksomheten først gjennomføre en kundeverdianalyse for å avdekke om kundene er villig til å betale mer for verditilbudet ved at det blir mer miljøvennlig. Er kundene ikke villig til dette bør virksomheten ikke endre ressursbruken, da dette går direkte utover lønnsomheten.

Strategiske ressurser

Selv om det er viktig å redusere all ressursbruk for å redusere kostnadene og eliminere all bruk av ikke-fornybare ressurser, er det spesielt de ressursene som kan gi virksomheten varige konkurransefortrinn som er interessante. Dette fordi de avgjør virksomhetens konkurransekraft og lønnsomheten. 

For å avgjøre hvilke ressurser virksomheten har eller kan skaffe seg og som er strategisk viktige fordi de kan gi virksomheten konkurransefortrinn må virksomheten gjennomføre en grundig SWIMA/VRIO-analyse.

Ressursforvaltning

Dernest gjelder de samme prinsippene for ressursforvaltning som er beskrevet i ressursperspektivet til Systemanalytisk Verdiledelse. Jeg anbefaler derfor at du leser denne artikkelserien for å lære mer hvordan virksomheten bør forvalte sine ressurser for å oppnå en ØKO-vennlig forretnings- og verdiskapningmodell.

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
    Gå til neste/forrige artikkel i serien:  << ØKO-modellens forretningsmål og -strategiØKO-modellens verdiskapningmodell >>
    Andre artikler i serien er: 
 • ØKO-modellen er fremtiden forretnings- og verdiskapningmodell
 • Hva er økonomi og økologi, og hvilken sammenheng finnes?
 • Bærekraftig utvikling
 • ØKO-modell (ECO-modell)
 • ØKO-modellens 4 mulige forretnings- og verdiskapningmodeller
 • Organisasjonen og markedssystemets rolle i ØKO-modellen
 • ØKO-modellens mulige strategier
 • ØKO-modellens 10 forutsetninger
 • ØKO-modellens forretningside
 • ØKO-modellens forretnings- og inntektmodell
 • ØKO-modellens verdigrunnlag
 • ØKO-modellens forretningsmål og -strategi
 • ØKO-modellens ressursperspektiv
 • ØKO-modellens verdiskapningmodell
 • Andre artikler i samme kategori er:

  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og Kunnskapssenteret. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.