Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.

    Denne artikkelen er del 7 av 14 artikler om Forretningsutvikling >> ØKO-modellen
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


For å kunne få en ØKO-vennlig forretnings- og verdiskapningsprosess implementert i en eksisterende virksomhet kreves det ulike former for endringer. Noe som igjen krever en endring strategi som gjennomføres gjennom bruk av endringsledelse.

Mulige endring strategier

Når en virksomhet skal legge om sin forretnings- og verdiskapningmodell til å bli en ØKO-vennlig modell kan de i utgangspunktet velge mellom to endring strategier for å få dette til:

 1. Radikal endring strategi – vil si dramatisk omlegging av hele virksomhetens forretnings- og verdiskapningmodell samtidig for å gjøre den til en ØKO-vennlig forretnings- og verdiskapningmodell. 
 2. Inkrementell endring strategi – vil si gradvise endringer som gjøres i flere steg for til slutt oppnå en ØKO-vennlig modell.

Radikal endring strategi

Av disse to strategiene er en radikal endring strategi den vanskeligste og mest utfordrende å få til, men også den som gir raskest ønsket resultat for virksomheten. Å endre alt samtidig er ikke bare kostbart og risikofylt, men krever også at hele organisasjonskulturen, verdigrunnlaget, normer og prosesser må endres. Noe som er vanskelig å få til i praksis på grunn av medarbeidernes innebygde frykt for drastiske endringer.

Denne strategien passer best for nyoppstartede virksomheter og små-bedrifter. Denne strategien minner mye om det som i faglitteraturen omtales som Business Process Reenginering.

Inkrementell endring strategi

De fleste etablerte virksomheter velger å gjennomføre endringene mot en ØKO-vennlig forretnings- og verdiskapningmodell i flere steg, altså som en inkrementell strategi som vil si mange små systematiske endringer som gjennomføres over lengre tid.

Top-down strategi

Endring strategien bør gjennomføres som en top-down strategi. Det betyr at den må starte med beslutninger tatt av topp-ledelsen som sikrer endringsprosessen støtte og ressurser fra topp-ledelsen. Disse beslutningene blir så iverksatt gjennom å dele dem opp i en rekke del-mål og strategier for endringene som blir delegert nedover i organisasjonen.

Endring strategier og modeller

For nærmere informasjon om mulige endring strategier og modeller viser jeg til min artikkelserie om endringsledelse hvor jeg går går igjennom de strategiene og modellene som er akademisk anerkjente og benyttes idag.

Troverdighet

Skal en ØKO-vennlig forretnings- og verdiskapningstrategi oppnå suksess må kreves det at virksomheten oppnår troverdighet bak sine påstander om hvilke endringer de gjør for å bli mer miljøvennlige, uten at dette går utover kvaliteten eller kundeverdiene målgruppen forventer å få når de kjøper produktet. 

Endring strategien må derfor kobles opp mot virksomhetens kommunikasjonstrategi og -mix for å kommunisere ut dette budskapet på en måte som gjør at virksomheten oppnår troverdighet bak sin nye ØKO-vennlige strategi.

 

 

 

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
    Gå til neste/forrige artikkel i serien:  << Organisasjonen og markedssystemets rolle i ØKO-modellenØKO-modellens 10 forutsetninger >>
    Andre artikler i serien er: 
 • ØKO-modellen er fremtiden forretnings- og verdiskapningmodell
 • Hva er økonomi og økologi, og hvilken sammenheng finnes?
 • Bærekraftig utvikling
 • ØKO-modell (ECO-modell)
 • ØKO-modellens 4 mulige forretnings- og verdiskapningmodeller
 • Organisasjonen og markedssystemets rolle i ØKO-modellen
 • ØKO-modellens mulige strategier
 • ØKO-modellens 10 forutsetninger
 • ØKO-modellens forretningside
 • ØKO-modellens forretnings- og inntektmodell
 • ØKO-modellens verdigrunnlag
 • ØKO-modellens forretningsmål og -strategi
 • ØKO-modellens ressursperspektiv
 • ØKO-modellens verdiskapningmodell
 • Andre artikler i samme kategori er:

  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og Kunnskapssenteret. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.