ØKO-modellens forretningsmål og -strategi


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 14 av 18 artikler om ØKO-modellen
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Forretningsideen, forretningmodellen og verdigrunnlaget må støttes av et forretningsmål som angir et overordne økonomisk mål for hele virksomheten og en forretningstrategi som fungerer som et kart som viser veien til målet.

For deg som ikke er 100% familiær med hva ett forretningsmål og forretningsstrategi er anbefaler jeg at du leser min artikkelserie om forretningsmål og forretningsstrategi.

Valg av forretningsmål og forretningsstrategi i ØKO-modellen vil ikke være særlig annerledes enn den prosessen som gjelder for tradisjonell økonomisk tenking, bortsett fra at vi hele tiden må ta hensyn til hvilke ressurser om benyttes og hvordan vi kan minimalisere ressursbruken uten at dette går utover kundens opplevelse av de leverte kundeverdiene de forventer. 

Forretningsmålet og –strategien må brytes ned i mindre del-mål og del-strategier for de ulike delene av virksomheten, slik at alle grupper og individer får konkrete mål å jobbe mot og individuelle strategier for hvordan målet skal nås. Målkort med tilhørende strategikart er gode hjelpemidler i denne sammenheng.

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
  Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  << ØKO-modellens verdigrunnlagØKO-modellens verdiskapningmodell >>
    Andre artikler i serien er: 
 • ØKO-modellen er fremtiden forretnings- og verdiskapningmodell
 • Hva er økonomi og økologi, og hvilken sammenheng finnes?
 • Bærekraftig utvikling
 • ØKO-modellen (ECO-modell)
 • Hvilke virksomheter passer ØKO-modellen for?
 • ØKO-modellen som et strategisk beslutningsverktøy
 • ØKO-modellen må skape konkurransefortrinn
 • ØKO-modellens 10 forutsetninger
 • ØKO-modellens ressursbruk
 • ØKO-modellens omdømme
 • ØKO-modellens forretningside
 • ØKO-modellens forretnings- og inntektmodell
 • ØKO-modellens verdigrunnlag
 • ØKO-modellens forretningsmål og -strategi
 • ØKO-modellens verdiskapningmodell
 • ØKO-modellen krever en lærende organisasjon
 • ØKO-modellens opplæring og belønningssystem
 • ØKO-modellens arbeidsmodell
 • Andre artikler i samme kategori er:

  Bærekraftig utvikling
  Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine.
  ØKO-modellens arbeidsmodell
  For å få en ØKO-vennlig forretnings- og verdiskapningmodell implementert i en eksisterende virksomhet bør følgende prosess følges.
  ØKO-modellens 10 forutsetninger
  ØKO-modellen bygger på en helhetlig tenkning, hvor følgende 10 forutsetninger må være på plass for at en ØKO-vennlig forretnings- og verdiskapningmodell skal kunne virke
  ØKO-modellens forretningside
  Må starte med strategisk tenking Skal virksomheten lykkes med å skape en ØKO-vennlig forretnings- og verdiskapningmodell må modellbyggingen starte på et strategisk nivå i form av strategisk planleggi...
  ØKO-modellens ressursbruk
  Ressursene som går med for å skape, selge, distribuere og bruke virksomhetens verditilbud står sentralt i ØKO-modellen.
  ØKO-modellens opplæring og belønningssystem
  En gjennomgang av hvilken betydning opplæring og belønningssystemet har for operasjonaliseringen av ØKO-modellen.
  ØKO-modellens omdømme
  Forutsetningen for å lykkes med en ØKO-vennlig modell er at man får aksept hos målgruppen at verditilbud er et økologisk bedre alternativ
  Hvilke virksomheter passer ØKO-modellen for?
  For at samfunnet som helhet skal få en bærekraftig utvikling må vi alle bidra til å gjøre livene våre mer basert på bærekraftig utvikling enn idag.
  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og eStudie.no. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.