ØKO-modellen krever en lærende organisasjon


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 16 av 18 artikler om ØKO-modellen
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Endringsledelse

For å kunne lykkes med i foregående punktene i ØKO-modellens forutsetninger kreves det ulike former for endringer internt i organisasjonen, noe som igjen krever utstrakt bruk av endringsledelse for å få gjennomført endringene i praksis.

Å endre noe i en organisasjon er ikke lett, da folkene i den vil kjempe med nebb og klør mot dem. Ihvertfall til dem er sikre på at endringene er til det bedre for dem. Det som har gitt virksomheten så langt, blir her gjerne brukt til å motarbeide enhver form for endring.

Av den grunn anbefaler vi at du leser vår artikkelserie om endringsledelse slik at du lærere deg de mest anerkjente teknikkene og teoriene for hvordan ledelsen bør gå frem for å lykkes med sitt endringsarbeid.

Lærende organisasjon

Dernest krever det at virksomheten utvikles til å bli en lærende organisasjon som lærer av sine feil og suksesser og bruker lærdommen til å oppnå fremtidig øko-vennlig vekst, kundetilfredshet og innovasjoner. Kun da vil virksomheten lykkes med sin ØKO-vennlige modell over tid.

Dette er et viktig poeng, da ØKO-modellen krever en total omlegging av den tradisjonelle økonomiske tenkningen i hele organisasjonen til å bli en integrert tenkning mot en mer bærekraftig utvikling. Det vil si en utvikling av virksomheten verditilbud, ressursforvaltning og verdiskapningprosessen hvor økologien settes i førersete, så lenge det ikke går utover virksomhetens langsiktige økonomi.

Noe som igjen krever at den enkelte medarbeider ofte må tenke og jobbe helt annerledes enn idag for å lykkes med dette. Dette fordi å skape en ØKO-vennlig forretnings- og verdiskapningmodell ikke er ledelsen ansvar alene. En ØKO-vennlig virksomhet krever at alle tenker og handler på en ØKO-vennlig måte i alt de gjør i det daglige. En utpreget lærende organisasjon er derfor nødvendig for å få dette til i praksis.

Av den grunn anbefaler vi at du leser vår artikkelserie om lærende organisasjoner slik at du lærer deg hvordan du som leder kan gå frem for å bidra med å skape en god lærende organisasjon. 

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
  Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  << ØKO-modellens verdiskapningmodellØKO-modellens opplæring og belønningssystem >>
    Andre artikler i serien er: 
 • ØKO-modellen er fremtiden forretnings- og verdiskapningmodell
 • Hva er økonomi og økologi, og hvilken sammenheng finnes?
 • Bærekraftig utvikling
 • ØKO-modellen (ECO-modell)
 • Hvilke virksomheter passer ØKO-modellen for?
 • ØKO-modellen som et strategisk beslutningsverktøy
 • ØKO-modellen må skape konkurransefortrinn
 • ØKO-modellens 10 forutsetninger
 • ØKO-modellens ressursbruk
 • ØKO-modellens omdømme
 • ØKO-modellens forretningside
 • ØKO-modellens forretnings- og inntektmodell
 • ØKO-modellens verdigrunnlag
 • ØKO-modellens forretningsmål og -strategi
 • ØKO-modellens verdiskapningmodell
 • ØKO-modellen krever en lærende organisasjon
 • ØKO-modellens opplæring og belønningssystem
 • ØKO-modellens arbeidsmodell
 • Andre artikler i samme kategori er:

  ØKO-modellen er fremtiden forretnings- og verdiskapningmodell
  Det overordnede målet til ressursperspektivet å skape en best mulig økonomisk utnyttelse av virksomhetens ressurser, uten at dette går utover naturens økologiske balanse i ØKO-systemet.
  Bærekraftig utvikling
  Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine.
  ØKO-modellen må skape konkurransefortrinn
  Effekten vi får ved å besitte og utnytte ressurser eller kompetanseområder som gir virksomheten viktige fordel(er) i konkurransen med andre
  ØKO-modellens verdigrunnlag
  Siden det er menneskene og ikke planene i organisasjonen som skal sette forretningsideen, forretnings- og ØKO-modellen ut i livet, må enhver virksomhet bygge på et verdigrunnlag
  ØKO-modellens ressursbruk
  Ressursene som går med for å skape, selge, distribuere og bruke virksomhetens verditilbud står sentralt i ØKO-modellen.
  ØKO-modellens verdiskapningmodell
  Skal virksomheten oppnå troverdighet med sitt ØKO-vennlige verditilbud, må den økologiske gevinsten kunden oppnår omfatte hele verdikjedesystemet
  ØKO-modellens omdømme
  Forutsetningen for å lykkes med en ØKO-vennlig modell er at man får aksept hos målgruppen at verditilbud er et økologisk bedre alternativ
  Hvilke virksomheter passer ØKO-modellen for?
  For at samfunnet som helhet skal få en bærekraftig utvikling må vi alle bidra til å gjøre livene våre mer basert på bærekraftig utvikling enn idag.
  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og eStudie.no. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.