Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.

    Denne artikkelen er del 11 av 11 artikler om Markedsføring >> Markeder
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


    Denne artikkelen er del 12 av 22 artikler om Markedsføring >> Pris
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Ved monopolistisk konkurranse produserer bedriftene produkter som skiller seg fra hverandre i kvalitet og utforming, men bedriftene konkurrerer om de samme etterspørrerne. Monopolistisk konkurranse kalles derfor ofte for merkevarekonkurranse, da produsentene har «monopol» på sin merkevare samtidig som varen substitter konkurrentenes «merkevarer».

Produsenten har monopol på produksjon av sitt merke, men ettersom det er fritt frem for andre bedrifter å etablere seg, vil ikke merkevarebedriften kunne ta så høye priser som en ren monopolbedrit.

Prisen på et produkt under merkevareproduksjon vil altså bli høyere enn den prisen som dannes under fullkommen konkurranse, men vil ikke kunne bli så høy som ved monopol.

Kjennetegn ved et marked preget av monopolistisk konkurranse er med andre ord:

 • Bedriftene produserer differensierte produkter. Dvs. Merkevarer som skiller seg fra andre i design, kvalitet, image o.l.
 • Fri etableringsrett

Ved monopolistisk konkurranse finnes det mang tilbydere. Normalt har derfor hver enkelt tilbyder en relativ liten markedsandel. Det gjør at sjansene for priskrig ved en eventuell prisnedsettelse er liten. Imidlertid vil både pris- og krysspriselastisiteten være høy på et marked med monopolistisk konkurranse, da alle varene dekker de samme behovene, samtidig som det er liten forskjell fra vare til vare.

Pristilpasningen på et marked med monopolistisk konkurranse vil i prinsippet  skje på samme måte som for en monopolist. Men p.g.a. Den høye priselastisitet vil hver enkelt tilbyder ha et lite spillerom når det gjelder prisfastsettelsen.

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
    Gå til neste/forrige artikkel i serien:  << Oligopol
    Andre artikler i serien er: 
 • Marked
 • Primær-, sekundær- og tertiærnæring
 • Markedet for produksjonsfaktorer
 • Markedet for varer og tjenester
 • Forbrukermarkedet og bedriftsmarkedet
 • Markedsform (markedsstruktur)
 • Fullkommen konkurranse
 • Monopol
 • Duopol
 • Oligopol
 • Monopolistisk konkurranse
 •     Gå til neste/forrige artikkel i serien:  << OligopolEtterspørsel & priselastisitet >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Pris og prisens rolle i en bedrift
 • Interne faktorer som påvirker prispolitikken til bedriften
 • Eksterne faktorer som påvirker prispolitikken til bedriften
 • Mål for prispolitikken
 • Prisdifferensiering
 • Prisstrategi og prispolitikk
 • Rabatt og rabattpolitikk
 • Fullkommen konkurranse
 • Monopol
 • Duopol
 • Oligopol
 • Monopolistisk konkurranse
 • Etterspørsel & priselastisitet
 • Priselastisitet
 • Tilbud
 • Markedslikevekt
 • Skift i tilbud og etterspørsel
 • Vinnings optimal produksjonsmengde
 • Hvordan kalkulere prisen?
 • Markedsorientert prissetting
 • Kostnadsorientert prissetting
 • Konkurrentbasert prissetting
 • Andre artikler i samme kategori er:

  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og Kunnskapssenteret. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.