Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 9 av 15 artikler om Forretningsmål og -strategi
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Miles og Snow (1978) studerte hvordan selskaper forandrer markedsstrategien eller segment for å identifisere sin generiske strategi. De kom fram til at det fantes tre suksessfulle generiske strategier (Prospector, Defender og Analyser) og en ikke så suksessfull (Reactor).

Prospector

Denne strategien karakteriseres som en innovatør som stadig er på jakt etter nye muligheter og markeder for å oppnå vekst. Strategien kjennetegnes ved at virksomheten ikke er redd for å ta en risiko for å møte nye trender på en eksperimentell måte. F,eks finne nye tilnæringer, enten det gjelder produkter eller teknologier. Fra markedsterminologien kaller vi slike bedrifter for trendsetter, og er en strategi som benyttes i dynamiske vekstmarkeder.

Defender

Denne strategien er det motsatte av prospector strategien. Målet er her å beskytte eksisterende marked for å oppnå en stabil vekst. Brukes av virksomheter i stabile markeder som fokuserer på smale men lønnsomme produktsegment, og prøver å opprettholde en dominerende posisjon i dette segmentet. En slik strategi innbærer en stadig forbedring av eksisterende aktiviteter, slik som produksjon, distribusjon som man samtidig bedrer produktkvaliteten.

Analyser

Denne strategien er en kombinasjon av prospector og defender. Strategien brukes i stabile og ustabile markeder. Strategien fokuserer på hvordan bedriften skal kunne ekspander men samtidig beholde eksisterende produkter og kunder. Ved å analysere nye markeder og kunder kan bedriften forsette å vokse.

Reactor

Bedrifter som gjenkjennes i denne strategien responderer ikke veldig bra på usikkerhet og forandringer i omgivelsene. Dette skyldes i hovedsak at slike bedrifter ikke klarer å koble strategien, struktur og prosesser sammen. Dette skyldes at bedriftens nåværende strategi ikke er levedyktig, fordi forutsetningene for strategien korresponderer ikke med omgivelsene.

Kilder:

 • http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/140722/Ingebrigtsen_Jan.pdf
Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
  Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  << KonkurransefortrinnPorters generiske konkurrentstrategier >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Forretningsmål og forretningstrategi
 • Sammenhengen mellom mål – strategi – analyse
 • Forretningsmål
 • Resultatmål for selskaper
 • Resultatmål for selvstendige resultatenheter
 • SMART og HD Cord krav til et mål
 • Forretningstrategi
 • Konkurransefortrinn
 • Miles og Snows generiske forretningsstrategier
 • Porters generiske konkurrentstrategier
 • Strategiske retninger for den strategiske kjernen
 • Strategiske hovedhindringer
 • Hvordan velge rett forretningstrategi?
 • Lansering strategi
 • Implementeringstrategi
 • Andre artikler i samme kategori er:

  Sammenhengen mellom mål - strategi - analyse
  Hvilken arbeidsmodell bør vi følge i vår strategiske planlegging= Her går vi igjennom sammenhengen mellom mål og strategi.
  Implementeringstrategi
  Selv om forandringer er like naturlig som livet selv, vil organisasjonmedlemmene ofte kjempe i mot forandringene med nebb og klør.
  Resultatmål for selvstendige resultatenheter
  Resultatmål for avdeling, prosjekt, enkeltperson eller andre enheter med aktiviteter som kan isoleres fra andre for å måle deres resultater i en målperiode
  Lansering strategi
  Dreier forretningsplanen seg om forretningsstrategien til et nytt forretningskonsept eller en ny virksomhet, kreves det samtidig at forretningsstrategien angir en lansering strategi som forteller hvor...
  Porters generiske konkurrentstrategier
  Porter sine 3 generiske strategier for å skape varige konkurransefortrinn for en virksomhet i et marked.
  Strategiske retninger for den strategiske kjernen
  En gjennomgang av hvilke strategiske retninger den strategiske kjernen kan velge i følge Porter.
  Hvordan velge rett forretningstrategi?
  Strategi handler om et sett med valg som gjøres for at bedriften skal få en unik posisjon og varige konkurransefortrinn.
  Bærekraftig utvikling
  Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine.
  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og eStudie.no. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.