Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.

    Denne artikkelen er del 9 av 15 artikler om Forretningsutvikling >> Forretningsmål og -strategi
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Miles og Snow (1978) studerte hvordan selskaper forandrer markedsstrategien eller segment for å identifisere sin generiske strategi. De kom fram til at det fantes tre suksessfulle generiske strategier (Prospector, Defender og Analyser) og en ikke så suksessfull (Reactor).

Prospector

Denne strategien karakteriseres som en innovatør som stadig er på jakt etter nye muligheter og markeder for å oppnå vekst. Strategien kjennetegnes ved at virksomheten ikke er redd for å ta en risiko for å møte nye trender på en eksperimentell måte. F,eks finne nye tilnæringer, enten det gjelder produkter eller teknologier. Fra markedsterminologien kaller vi slike bedrifter for trendsetter, og er en strategi som benyttes i dynamiske vekstmarkeder.

Defender

Denne strategien er det motsatte av prospector strategien. Målet er her å beskytte eksisterende marked for å oppnå en stabil vekst. Brukes av virksomheter i stabile markeder som fokuserer på smale men lønnsomme produktsegment, og prøver å opprettholde en dominerende posisjon i dette segmentet. En slik strategi innbærer en stadig forbedring av eksisterende aktiviteter, slik som produksjon, distribusjon som man samtidig bedrer produktkvaliteten.

Analyser

Denne strategien er en kombinasjon av prospector og defender. Strategien brukes i stabile og ustabile markeder. Strategien fokuserer på hvordan bedriften skal kunne ekspander men samtidig beholde eksisterende produkter og kunder. Ved å analysere nye markeder og kunder kan bedriften forsette å vokse.

Reactor

Bedrifter som gjenkjennes i denne strategien responderer ikke veldig bra på usikkerhet og forandringer i omgivelsene. Dette skyldes i hovedsak at slike bedrifter ikke klarer å koble strategien, struktur og prosesser sammen. Dette skyldes at bedriftens nåværende strategi ikke er levedyktig, fordi forutsetningene for strategien korresponderer ikke med omgivelsene.

Kilder:

 • http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/140722/Ingebrigtsen_Jan.pdf
Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
    Gå til neste/forrige artikkel i serien:  << KonkurransefortrinnPorters generiske konkurrentstrategier >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Forretningsmål og forretningstrategi
 • Sammenhengen mellom mål – strategi – analyse
 • Forretningsmål
 • Resultatmål for selskaper
 • Resultatmål for selvstendige resultatenheter
 • SMART og HD Cord krav til et mål
 • Forretningstrategi
 • Konkurransefortrinn
 • Miles og Snows generiske forretningsstrategier
 • Porters generiske konkurrentstrategier
 • Strategiske retninger for den strategiske kjernen
 • Strategiske hovedhindringer
 • Hvordan velge rett forretningstrategi?
 • Lansering strategi
 • Implementeringstrategi
 • Andre artikler i samme kategori er:

  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og Kunnskapssenteret. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.