Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.

    Denne artikkelen er del 5 av 21 artikler om Ledelse >> Systemanalytisk verdiledelse
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


rammeverket

Markedssystemet er en samlebetegnelse for alle interesser som har interesse av å påvirke virksomhetens eksistens og vekst, f.eks. kundene, konkurrentene, myndighetene og leverandørene. Rammebetingelsene som utgjør markedssystemet legger premissene for alt virksomheten, konkurrentene og kundene gjør, og er en samlebetegnelse for:

alt som omgir virksomheten og som virksomheten ikke har kontroll over.

Business Intelligence – et markeds- og virksomhetsovervåkingssystem

I en tid hvor samfunns-, teknologi-, teknologi- og virksomhetsutviklingen går raskere enn noen gang tidligere, er det viktig at virksomheten til enhver tid har oversikt virksomhetens posisjon i forhold til disse forholdene, slik at virksomheten og dets verditilbud ikke havner i disharmoni med markedet og kunden.

For å skaffe seg denne oversikten trenger enhver virksomhet et system for Business Intelligence. Et overvåkings- og etterretningssystem som overvåker alle kritiske sukessfaktorer på et strategisk-, taktisk- og operativnivå i omgivelsene og i virksomheten for å raskest mulig kunne varsle om disharmoni i det interne systemet eller markedssystemet virksomheten er en del av.

omgivelsene

Siden virksomheten ikke har kontroll over disse forholdene er de premissgivende for organisasjonens eksistens og utvikling.  Skjer det en endring i dem, kan dette skape nye forretningsmuligheter eller farer for virksomhetens lønnsomhet, hvis man er i stand til å oppdage dem raskt nok til å utnytte dem før konkurrentene rekker å gjøre det.

3 delsystemer som tilsammen utgjør markedsystemet

Rammebetingelsene som kan ha interesse av å påvirke virksomhetens eksistens og muligheter for vekst kalles med en fellesbetegnelse for virksomhetens markedssystem. En fellesbetegnelse for 3 delsystemer:

Hvilke interessenter som inngår i hvert av disse tre del-systemene er vist i markedssystem modellen under. 

Markedsystemet
Virksomhetens markedssystem og hva som inngår i dette helhetlige systemet som kan deles opp i 3 del-systemer

For å kartlegge hvilke interessenter som kan ha interesse av å påvirke virksomheten i positiv eller negativ retning er Interessentkartet et uunnværlig verktøy hvis det brukes riktig, med utgangspunkt i ovenstående markedssystem.

Les min artikkelsamling om markedssystemet for nærmere informasjon om markedssystemet.

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
    Gå til neste/forrige artikkel i serien:  << Systemkomponenter (Gunnkomponentene i Systemanalytisk Verdiledelse)Forretninggrunnlaget >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Systemanalytisk Verdiledelse
 • Verdibasert ledelse
 • Systemteori og Kybernetikk
 • Systemkomponenter (Gunnkomponentene i Systemanalytisk Verdiledelse)
 • Markedssystemet
 • Forretninggrunnlaget
 • Omdømme (rykte og profil)
 • Verdigrunnlag
 • Strategisk kjerne
 • Systemet i Systemanalytisk Verdiledelse
 • Ressursperspektivet
 • Prosessperspektivet
 • Kundeperspektivet
 • Supportperspektivet
 • Læring og vekstperspektivet
 • Styring og kontrollperspektiv
 • Balansegangen mellom system og verdiledelse
 • Systemintegrasjon
 • Strategisk-, taktisk- og operativ planlegging
 • Arbeidsmodell for Systemanalytisk Verdiledelse
 • Lederen som doktor (Systemanalytisk ledelse)
 • Andre artikler i samme kategori er:

  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og Kunnskapssenteret. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.