Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 5 av 21 artikler om Systemanalytisk Verdiledelse
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


rammeverket

Markedssystemet er en samlebetegnelse for alle interesser som har interesse av å påvirke virksomhetens eksistens og vekst, f.eks. kundene, konkurrentene, myndighetene og leverandørene. Rammebetingelsene som utgjør markedssystemet legger premissene for alt virksomheten, konkurrentene og kundene gjør, og er en samlebetegnelse for:

alt som omgir virksomheten og som virksomheten ikke har kontroll over.

Business Intelligence – et markeds- og virksomhetsovervåkingssystem

I en tid hvor samfunns-, teknologi-, teknologi- og virksomhetsutviklingen går raskere enn noen gang tidligere, er det viktig at virksomheten til enhver tid har oversikt virksomhetens posisjon i forhold til disse forholdene, slik at virksomheten og dets verditilbud ikke havner i disharmoni med markedet og kunden.

For å skaffe seg denne oversikten trenger enhver virksomhet et system for Business Intelligence. Et overvåkings- og etterretningssystem som overvåker alle kritiske sukessfaktorer på et strategisk-, taktisk- og operativnivå i omgivelsene og i virksomheten for å raskest mulig kunne varsle om disharmoni i det interne systemet eller markedssystemet virksomheten er en del av.

omgivelsene

Siden virksomheten ikke har kontroll over disse forholdene er de premissgivende for organisasjonens eksistens og utvikling.  Skjer det en endring i dem, kan dette skape nye forretningsmuligheter eller farer for virksomhetens lønnsomhet, hvis man er i stand til å oppdage dem raskt nok til å utnytte dem før konkurrentene rekker å gjøre det.

3 delsystemer som tilsammen utgjør markedsystemet

Rammebetingelsene som kan ha interesse av å påvirke virksomhetens eksistens og muligheter for vekst kalles med en fellesbetegnelse for virksomhetens markedssystem. En fellesbetegnelse for 3 delsystemer:

Hvilke interessenter som inngår i hvert av disse tre del-systemene er vist i markedssystem modellen under. 

Markedsystemet
Virksomhetens markedssystem og hva som inngår i dette helhetlige systemet som kan deles opp i 3 del-systemer

For å kartlegge hvilke interessenter som kan ha interesse av å påvirke virksomheten i positiv eller negativ retning er Interessentkartet et uunnværlig verktøy hvis det brukes riktig, med utgangspunkt i ovenstående markedssystem.

Les min artikkelsamling om markedssystemet for nærmere informasjon om markedssystemet.

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
  Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  << Systemkomponenter (Gunnkomponentene i Systemanalytisk Verdiledelse)Forretninggrunnlaget >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Systemanalytisk Verdiledelse
 • Verdibasert ledelse
 • Systemteori og Kybernetikk
 • Systemkomponenter (Gunnkomponentene i Systemanalytisk Verdiledelse)
 • Markedssystemet
 • Forretninggrunnlaget
 • Omdømme (rykte og profil)
 • Verdigrunnlag
 • Strategisk kjerne
 • Systemet i Systemanalytisk Verdiledelse
 • Ressursperspektivet
 • Prosessperspektivet
 • Kundeperspektivet
 • Supportperspektivet
 • Læring og vekstperspektivet
 • Styring og kontrollperspektiv
 • Balansegangen mellom system og verdiledelse
 • Systemintegrasjon
 • Strategisk-, taktisk- og operativ planlegging
 • Arbeidsmodell for Systemanalytisk Verdiledelse
 • Lederen som doktor (Systemanalytisk ledelse)
 • Andre artikler i samme kategori er:

  Systemanalytisk Verdiledelse
  En helhetlig ledelseteori som ser på virksomheten som et system som konstant jobber for å beholde en likevekttilstand.
  Systemet i Systemanalytisk Verdiledelse
  Med systemet menes summen av alle verdiaktiviteter, koblinger og samhørighetsforhold mellom dem i virksomheten.
  Lederen som doktor (Systemanalytisk ledelse)
  Systemanalytisk verdiledelse ser på lederen som en doktor, da en virksomhet er et kompleks system som best kan sammenlignes med menneskekroppen.
  Forretninggrunnlaget
  En angivelse av virksomhetens forretningside, visjon, omdømme og verdigrunnlag
  Strategisk kjerne
  Den strategiske kjernen tar for seg hvilke mål og strategier virksomheten skal nå og følge i en planperiode
  Systemkomponenter (Gunnkomponentene i Systemanalytisk Verdiledelse)
  En ledelseteori som ser på virksomheten som et stort komplisert system, bestående av ulike ressurser, krefter og en mengde prosesser internt og ekstern som er knyttet til og avhengig av hverandre for ...
  Arbeidsmodell for Systemanalytisk Verdiledelse
  Når du har lært deg grunnmodellen til Systemanalytisk Verdiledelse, hvilke del-komponenter som inngår i hver av disse grunnkomponentene i grunnmodellen kan du begynne å ta Systemanalytisk Verdiledelse...
  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og eStudie.no. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.