Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 36 av 47 artikler om 1. Grunnleggende markedsføring
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Hva er et markedsprogram?

markedsprogram

Et markedsprogram er en:

oversikt over hvilke markedsaktiviteter en virksomhet skal gjennomføre i et gitt tidsrom.

Mens markedsstrategien trekker opp retningslinjene for markedsføringen i planperioden, angir markedsprogrammet i detalj hvilke aktiviteter som skal gjennomføres, når, av hvem og hvordan disse aktivitetene skal koordineres til en helhetlig opplevelse i kundens øyne. Vi kan dermed si at «markedsprogrammet er markedsstrategien i praksis«.

Markedsprogrammet må gi svar på flere spørsmål:

 • Hvilke markedsaktiviteter vil bli gjennomført i planperioden?
 • Når skal de gjøres?
 • Hvem skal gjennomføre aktivitetene?
 • Hva vil aktivitetene koste?
 • Hvordan skal aktivitetene koordineres til en helhet?
 • Hvordan kan resultatet av aktivitetene måles?

Markedsprogrammet er med andre ord en detaljert handlingsplan for gjennomføringen av markedsstrategien. En handlingsplan med oversikt over alle markedsaktivitetene, med detaljert informasjon om:

 • hva som skal gjøres
 • når det skal gjøres
 • mål for aktiviteten
 • hvem som er ansvarlig for gjennomføringen

Et enkelt markedsprogram for en liten restaurant kan se slik ut:

Tidsperiode Mål Målgruppe Aktivitet Budsjett i kr Ansvar Kontroll
Januar t.o.m mai Øke omsetningen med 10 % (ift. samme periode i fjor) Forretningsfolk i nærområdet Salgskampanje, tilpasset meny 10 000 kr NN Regnskap, spørre- undersøkelse
Juni t.o.m august Øke omsetningen med 20 % (ift. samme periode i fjor) Beboere i kommunen og turister Salgskampanje, tilpasset sommermeny. 10 000 kr NN Regnskap, spørre- undersøkelse
September og oktober Øke omsetningen med 20 % (ift. samme periode i fjor) Forretningsfolk. Beboere i nærområdet Salgskampanje, tilpasset viltmeny 8 000 kr NN Regnskap, spørre- undersøkelse
November og desember Øke omsetningen med 25 % (ift. samme periode i fjor) Bedrifter, lag og foreninger Salgskampanje, julebord 5 000 kr NN Regnskap, spørre-undersøkelse

Legg her merke til at såvel budsjettrammen og tidsplanen for gjennomføringen av de ulike aktivitetene er samlet i en og samme matrise. I større virksomheter vil markedsprogrammet være langt mer omfattende enn eksemplet over, og inkludere en lang rekke flere forhold. 

I praksis vil markedsprogrammet måtte bli bygd opp, bestående av minst 2 nivåer:

 • Overordnet nivå: Et markedsprogram som oppsummerer de ulike markedsaktivitetene i ulike deler av virksomheten i et felles skjema. Slike oversikter kalles ofte for handlingsplaner.
 • Detaljnivå: Detaljerte aktivitetsprogrammer for hver enkelt markedsaktivitet, med tidsplaner, budsjettrammer, ansvarsfordeling og kontrollrutiner inkludert i oversikten. Dette er de operative arbeidsplanene og styringverktøyene for markedaktivitetene i de ulike delene av virksomheten og må inneholde all den informasjonen som kreves for at den ansvarlige for aktiviteten skal være istand til å gjennomføre og evaluere den i ettertid. Slike oversikter kalles ofte for markedsaktivitetsoversikt eller kampanjeplan.

Markedsaktiviteter og -teknikker

Hvilke markedsaktiviteter virksomheten bør gjennomføre er avhengig av virksomhetens situasjon, markedsmål og markedsstrategien som angir hvordan markedsmålet skal nås og av hvilke markedsføringteknikker virksomheten velger å satse på for å nå sine markesmål.

Hvilke markedsføringsteknikker enhver markedsfører idag rår over vil jeg kort gå igjennom i de påfølgende artiklene i denne serien om markedsføring. Disse markedsføringsteknikkene finner du under.

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
  Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  << Omdømme (Corporate branding)Servicemarkedsføring >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Markedsføring
 • Marked
 • Markedsform (markedsstruktur)
 • Markedssegmentering
 • Markedsføringshjulet
 • Markedssystem
 • Orienteringsretninger innen markedsføringen
 • Produkt- og produksjonsorientert markedsføring
 • Salgsorientert markedsføring
 • Markedsorientert markedsføring
 • Samfunnsorientering markedsføring
 • Markedsføring i et større perspektiv
 • Markedsjef
 • Markedsavdelingen
 • Salgs- og distribusjonsapparat
 • Kunden og kundeanalyse
 • Produktet / tjenesten må holde mål
 • Helhetlig markedsføring og markedsplanlegging
 • Oppgavediagnose
 • Markedsføringsoppgavene
 • Kommunikasjonsoppgaver
 • Markedsplan
 • Situasjonsanalyse
 • 4-planleggingsdimensjoner for markedsføringen
 • Før kjøpet: Skape rette forventninger
 • Under kjøpet: Skape en opplevelse som overgår forventningene
 • Etter kjøpet: Følge opp kunden
 • Verditilbud
 • Markedsføringsmiks
 • Produkt
 • Distribusjon
 • Service og tjeneste
 • Pris og prisens rolle i en bedrift
 • Markedskommunikasjon
 • Omdømme (Corporate branding)
 • Markedsprogram (handlingsplan)
 • Servicemarkedsføring
 • Direkte markedsføring
 • Relasjonsmarkedsføring
 • Nisjemarkedsføring
 • Digital markedsføring
 • Geriljamarkedsføring
 • Eventmarkedsføring
 • Viral markedsføring
 • Innholdsmarkedsføring
 • Nettverksmarkedsføring
 • AMSTAK og RIKE modellen
 • Andre artikler i samme kategori er:

  Markedsføring
  Markedsføring er å kartlegge mulighetene i markedet og legge forholdene til rette for at de riktige produktene blir fremstilt og etterspurt
  Orienteringsretninger innen markedsføringen
  Hvilke orientering retninger finnes innenfor markedsføringen? Hva er f.eks. forskjellen mellom en produkt- og markedsorientert markedsfører? I denne artikkelen gir vi deg noen av svarene.
  Markedsføringshjulet
  Markedsføringhjulet viser hvilke arbeidsoppgaver som normalt inngår i markedsføringbegrepet og relasjonene mellom disse aktivitetene.
  Kunden og kundeanalyse
  Kunden er den viktigste personen i enhver forutsetningsanslyse. Vi kommer i denne artikkelen inn på hva det er viktig å få med seg i forutsetninganalysen.
  Etter kjøpet: Følge opp kunden
  Skal gjøre alle førstegangskunder om til lønnsomme gjenkjøpere som blir ambassadører som anbefaler virksomhetens verditilbud til andre.
  Produktet / tjenesten må holde mål
  Basis produktet og det konkrete produktet eller tjenesten må tilfredsstille kundenes behov og forventninger og det bør inneha konkurransefortrinn i forhold konkurrentene.
  Salgs- og distribusjonsapparat
  Virksomheten må ha et salgs- og distribusjonsapparat som har kapasiteten som kreves for at det skal være mulig å nå virksomhetens overordnede markedsmål.
  Samfunnsorientering markedsføring
  For markedsorienterte bedrifter på 2000-tallet er det nødvendig å framstå som ansvarlige samfunnsaktører, noe som resulterte i samfunnsmarkedsføring.
  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og eStudie.no. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.