Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 36 av 47 artikler om 1. Grunnleggende markedsføring
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Hva er et markedsprogram?

markedsprogram

Et markedsprogram er en:

oversikt over hvilke markedsaktiviteter en virksomhet skal gjennomføre i et gitt tidsrom.

Mens markedsstrategien trekker opp retningslinjene for markedsføringen i planperioden, angir markedsprogrammet i detalj hvilke aktiviteter som skal gjennomføres, når, av hvem og hvordan disse aktivitetene skal koordineres til en helhetlig opplevelse i kundens øyne. Vi kan dermed si at «markedsprogrammet er markedsstrategien i praksis«.

Markedsprogrammet må gi svar på flere spørsmål:

 • Hvilke markedsaktiviteter vil bli gjennomført i planperioden?
 • Når skal de gjøres?
 • Hvem skal gjennomføre aktivitetene?
 • Hva vil aktivitetene koste?
 • Hvordan skal aktivitetene koordineres til en helhet?
 • Hvordan kan resultatet av aktivitetene måles?

Markedsprogrammet er med andre ord en detaljert handlingsplan for gjennomføringen av markedsstrategien. En handlingsplan med oversikt over alle markedsaktivitetene, med detaljert informasjon om:

 • hva som skal gjøres
 • når det skal gjøres
 • mål for aktiviteten
 • hvem som er ansvarlig for gjennomføringen

Et enkelt markedsprogram for en liten restaurant kan se slik ut:

Tidsperiode Mål Målgruppe Aktivitet Budsjett i kr Ansvar Kontroll
Januar t.o.m mai Øke omsetningen med 10 % (ift. samme periode i fjor) Forretningsfolk i nærområdet Salgskampanje, tilpasset meny 10 000 kr NN Regnskap, spørre- undersøkelse
Juni t.o.m august Øke omsetningen med 20 % (ift. samme periode i fjor) Beboere i kommunen og turister Salgskampanje, tilpasset sommermeny. 10 000 kr NN Regnskap, spørre- undersøkelse
September og oktober Øke omsetningen med 20 % (ift. samme periode i fjor) Forretningsfolk. Beboere i nærområdet Salgskampanje, tilpasset viltmeny 8 000 kr NN Regnskap, spørre- undersøkelse
November og desember Øke omsetningen med 25 % (ift. samme periode i fjor) Bedrifter, lag og foreninger Salgskampanje, julebord 5 000 kr NN Regnskap, spørre-undersøkelse

Legg her merke til at såvel budsjettrammen og tidsplanen for gjennomføringen av de ulike aktivitetene er samlet i en og samme matrise. I større virksomheter vil markedsprogrammet være langt mer omfattende enn eksemplet over, og inkludere en lang rekke flere forhold. 

I praksis vil markedsprogrammet måtte bli bygd opp, bestående av minst 2 nivåer:

 • Overordnet nivå: Et markedsprogram som oppsummerer de ulike markedsaktivitetene i ulike deler av virksomheten i et felles skjema. Slike oversikter kalles ofte for handlingsplaner.
 • Detaljnivå: Detaljerte aktivitetsprogrammer for hver enkelt markedsaktivitet, med tidsplaner, budsjettrammer, ansvarsfordeling og kontrollrutiner inkludert i oversikten. Dette er de operative arbeidsplanene og styringverktøyene for markedaktivitetene i de ulike delene av virksomheten og må inneholde all den informasjonen som kreves for at den ansvarlige for aktiviteten skal være istand til å gjennomføre og evaluere den i ettertid. Slike oversikter kalles ofte for markedsaktivitetsoversikt eller kampanjeplan.

Markedsaktiviteter og -teknikker

Hvilke markedsaktiviteter virksomheten bør gjennomføre er avhengig av virksomhetens situasjon, markedsmål og markedsstrategien som angir hvordan markedsmålet skal nås og av hvilke markedsføringteknikker virksomheten velger å satse på for å nå sine markesmål.

Hvilke markedsføringsteknikker enhver markedsfører idag rår over vil jeg kort gå igjennom i de påfølgende artiklene i denne serien om markedsføring. Disse markedsføringsteknikkene finner du under.

Denne artikkelen og resten av artiklene i denne artikkelserien kan lastes ned og leses som en e-bok ved å klikke her !

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
Du leser nå artikkelserien: 1. Grunnleggende markedsføring

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Omdømme (Corporate branding)Servicemarkedsføring >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Markedsføring
 • Marked
 • Markedsform (markedsstruktur)
 • Markedssegmentering
 • Markedsføringshjulet
 • Markedssystem
 • Orienteringsretninger innen markedsføringen
 • Produkt- og produksjonsorientert markedsføring
 • Salgsorientert markedsføring
 • Markedsorientert markedsføring
 • Samfunnsorientering markedsføring
 • Markedsføring i et større perspektiv
 • Markedsjef
 • Markedsavdelingen
 • Salgs- og distribusjonsapparat
 • Kunden og kundeanalyse
 • Produktet / tjenesten må holde mål
 • Helhetlig markedsføring og markedsplanlegging
 • Oppgavediagnose
 • Markedsføringsoppgavene
 • Kommunikasjonsoppgaver
 • Markedsplan
 • Situasjonsanalyse
 • 4-planleggingsdimensjoner for markedsføringen
 • Før kjøpet: Skape rette forventninger
 • Under kjøpet: Skape en opplevelse som overgår forventningene
 • Etter kjøpet: Følge opp kunden
 • Verditilbud
 • Markedsføringsmiks
 • Produkt
 • Distribusjon
 • Service og tjeneste
 • Pris og prisens rolle i en bedrift
 • Markedskommunikasjon
 • Omdømme (Corporate branding)
 • Markedsprogram (handlingsplan)
 • Servicemarkedsføring
 • Direkte markedsføring
 • Relasjonsmarkedsføring
 • Nisjemarkedsføring
 • Digital markedsføring
 • Geriljamarkedsføring
 • Eventmarkedsføring
 • Viral markedsføring
 • Innholdsmarkedsføring
 • Nettverksmarkedsføring
 • AMSTAK og RIKE modellen
 • DEL
  Denne artikkelen er skrevet av Kjetil Sander. En entrepenør og forretningsutvikler som har etablert en rekke selskaper de siste 20 årene. Samtidig som har han lang styre- og topp-leder erfaring. Han er utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH, og jobber til daglig som daglig leder i OnNet. På hobbybasis er han i tillegg ansvarlig redaktør for eStudie.no. Les mer.