Bruk av prosessdata

Den svarte linjen over viser kategoriens underkategorier. Klikk på en av kategorinavnene for å se artiklene i kategorien.

Radio som informasjonskilde i forskningsprosjekter og situasjonsanalyser

Radiostrukturen i Norge består av tre segment, hvor NRK er størst med tre rikskanaler. Foruten den statseide radiostasjonen, har vi en privat, riksdekkende radiostasjon - P4.