Markedsførings-miks ->> Distribusjon


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


Hvordan skal virksomheten selge og distribuere sine produkter og tjenester til kunden?

Svaret er selvfølgelig avhengig av om virksomheten er en produsent, distributør eller en salgsorganisasjon for produkter og/eller tjenester. 

Tar vi utgangspunkt i en produsent sitt behov, kan de velge å bygge opp sitt salgs- og distribusjonsapparat etter følgende prinsipper.

Direkte eller indirekte distribusjon

Det mest grunnleggende valget som må gjøres er å avgjøre om virksomheten skal satse på en direkte eller indirekte distribusjon. Direkte distribusjon vl si at produktet leveres direkte fra produsenten til sluttbrukeren, mens indirekte distribusjon vil si at salgs- og/eller distribusjonsoppgaven er satt bort til ett eller flere mellomledd. For eksempel et grossist og detaljistledd. 

Dette kan illustreres slik:

indirekte-direkte distibusjon

Distribusjonskanal

Velger virksomheten indirekte distribusjon, blir neste spørsmål hvilken distribusjonskanal som skal velges. Modellen under viser hvilke potensielle distribusjonskanaler og forbindelser mellom de ulike leddene i distribusjonskanalene som finnes:

mulige-distribusjonskanaler

Valget vil i stor grad bli avgjort om virksomheten velger å satse på en pull (skyve) – eller push (trekk) strategi. Et valg som må vurderes i forhold til virksomhetens prinsipper for kommunikasjonsplanen.

Samarbeidsform

Når distribusjonskanalen er valgt er neste spørsmål:

Hvordan få tilgang til denne distribusjonskanalen?

I mange bransjer er dette den største utfordringen, spesielt innenfor dagligvaresektoren. For å få tilgang til distribusjonskanalen vil man normalt ende opp med å ta del i en eller annen form for kjedesamarbeid. Virksomheten har her tre samarbeidsformer å velge mellom:

  • Filialkjede
  • Frivillig kjede
  • Franchise

Et valg som må ses i sammenheng med valg av distribusjonsform for sisteleddet som velges.

Hylleplassering

Velger virksomheten å distribuere sine produkter gjennom et detaljistledd som selger sine produkter gjennom selvbetjening er hyllplasseringen produktet får i detaljistleddets hyller avgjørende for produktets omsetning og suksess. Å sikre seg en god hyllplassering er imidlertid ikke lett og er som regel et årlig forhandlingsspørsmål mellom leverandøren og detaljistleddet, hvor spørsmålet er hvor mye penger leverandøren må betale direkte og indirekte for å sikre seg en god hylleplassering.

Digitale distribusjonskanaler

Trenden går idag mot å selge produktene over Internett fremfor i fysiske forretninger, noe som også endrer hele distribusjonsapparatet – fra indirekte distribusjon til en økende grad av direkte distribusjon som et resultat at leverandøren selger sine egne produkter fra sin egen nettbutikk.

Imidlertid ser vi også at nye store digitale mellomledd som Amazon og eBay har dukket opp som et alternativ til de etablerte distribusjonskjedene i den fysiske verden som selger produktene gjennom et detaljistledd med fysiske utsalgssteder som er organisert i en eller annen form for kjedesamarbeid. Årsaken til denne trenden er selvfølgelig at denne formen for salg- og distribusjon koster kun en brøkdel av den fysiske distribusjonen via et detaljistledd. 

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier

Andre artikler i samme kategori er:

Produktstrategi
Hva er en produktstrategi og hvilken strategi bør du velge for å nå dine markedsmål?
Distribusjonsstrategi
Hvilken distribusjonsstrategi satser selskapet på å følge? Her går jeg igjennom hva du bør tenke på.
Prisstrategi
En angivelse av prisnivå, prisprofil, prisdifferensiering, rabattpolitikk o.l. i forhold til produktets livssyklus.
Markedsførings-miks ->> Markedskommunikasjon
En allment akseptert modell for virksomhetens strategiske kommunikasjonsoppgaver.
Valg av salgskanal
Å bygge opp en effektiv salgsorganisasjon krever inngående kjennskap til såvel salgsprosessen som kjøpprosessen kundene følger.
Markedskommunikasjon som konkurransevirkemiddel
Med kommunikasjonvirkemiddel menes de kommunikasjonskanalene en virksomhet benytter for å løse sine kommunikasjonsoppgaver
Integrasjon og synergi mellom kanalene
For å oppnå ønsket resultat må det virkemiddelplanleggingen starte med to virkemiddelstrategier som til sammen skal utgjøre kommunikasjonvirkemidlene i virksomhetens markedsførings miks og markedsstra...
Markedsførings-miks ->> Produkt
Produktet er det viktigste konkurransevirkemiddelet for alle virksomheter som produserer, distribuerer og/eller selger produkter, da det er produktene som gir virksomheten inntekter og som skal dekke ...
DEL
Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og eStudie.no. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.