Informasjon og informasjonsanalyser

Hvilke deler av informasjonsbegrepet er det viktig å skaffe seg en oversikt over når du skal kartlegge virksmhetens interne arbeidsbetingelser?

Produkt og produktanalyse

Hvilke sider av produktbegrepet er det viktig å kartlegge i en situasjonsanalyse av virksomhetens interne arbeidsbetingelser?

Økonomi og regnskapsanalyser

Hvilke økonomisk sider er det viktig å skaffe seg en oversikt over i en analyse av de interne arbeidsbetingelsene til en virksomhet?

Markedsføringen av virksomheten og verditilbudet

Hvordan kartlegge markedsføringen av virksomhetens og verditilbudet