Valg av salgskanal

Å bygge opp en effektiv salgsorganisasjon krever inngående kjennskap til såvel salgsprosessen som kjøpprosessen kundene følger.

Markedsførings-miks ->> Markedskommunikasjon

En allment akseptert modell for virksomhetens strategiske kommunikasjonsoppgaver.

Produktstrategi

Hva er en produktstrategi og hvilken strategi bør du velge for å nå dine markedsmål?