Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.

    Denne artikkelen er del 14 av 47 artikler om Markedsføring >> Grunnleggende markedsføring
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Markedsavdelingen er en samlebetegnelse for virksomhetens markedsføringsapparat. I større virksomheten er dette en egen avdeling som ledes av markedsjefen, mens den i småbedrifter kan være begrenset til en eller noen få personer som deler disse oppgavene seg i mellom.

Størrelsen på markedsavdelingen, hvordan den ledes og hvilke funksjoner som inngår i den varierer fra virksomhet til virksomhet, da ingen virksomheter er like og har de samme behovene og utfordringene. Den må med andre ord tilpasses den enkelte virksomhet, dens målsetninger og situasjon.

Oppgaver

Oppgaver som tradisjonelt hører til markedsavdelingen er:

 • Markedsovervåking
 • Markedsplanlegging og -analyser
 • Markedsbusjettering, -kontroll og -evaluering
 • Omdømme og merkevarebygging
 • Annonsering, messer, DM, sales promotion, sponsing, Web, sosiale medier og andre markedsaktiviteter
 • Salg av virksomhetens produkter og tjenester
 • Distribusjon av produktene fra virksomheten til kunden
 • Kundeservice
 • Kundeoppfølging

I noen virksomheter inkluderes også publiic relation (PR) som en del av markedsavdelingen, mens andre ser på dette som en egen isolert funksjon eller avdeling i organisasjonen.

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
    Gå til neste/forrige artikkel i serien:  << MarkedsjefSalgs- og distribusjonsapparat >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Markedsføring
 • Marked
 • Markedsform (markedsstruktur)
 • Markedssegmentering
 • Markedsføringshjulet
 • Markedsystem
 • Orienteringsretninger innen markedsføringen
 • Produkt- og produksjonsorientert markedsføring
 • Salgsorientert markedsføring
 • Markedsorientert markedsføring
 • Samfunnsorientering markedsføring
 • Markedsføring i et større perspektiv
 • Markedsjef
 • Markedsavdelingen
 • Salgs- og distribusjonsapparat
 • Kunden og kundeanalyse
 • Produktet / tjenesten må holde mål
 • Helhetlig markedsføring og markedsplanlegging
 • Oppgavediagnose
 • Markedsføringsoppgavene
 • Kommunikasjonsoppgaver
 • Markedsplan
 • Situasjonsanalyse
 • 4-planleggingsdimensjoner for markedsføringen
 • Før kjøpet: Skape rette forventninger
 • Under kjøpet: Skape en opplevelse som overgår forventningene
 • Etter kjøpet: Følge opp kunden
 • Verditilbud
 • Markedsføringsmiks
 • Produkt
 • Distribusjon
 • Service og tjeneste
 • Pris og prisens rolle i en bedrift
 • Markedskommunikasjon
 • Omdømme (Corporate branding)
 • Markedsprogram (handlingsplan)
 • Servicemarkedsføring
 • Direkte markedsføring
 • Relasjonsmarkedsføring
 • Nisjemarkedsføring
 • Digital markedsføring
 • Geriljamarkedsføring
 • Eventmarkedsføring
 • Viral markedsføring
 • Innholdsmarkedsføring
 • Nettverksmarkedsføring
 • AMSTAK og RIKE modellen
 • Andre artikler i samme kategori er:

  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og Kunnskapssenteret. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.