Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 18 av 30 artikler om Forretningsplan
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Marked

En av de største utfordringen er å finne målgruppen. Hvem henvender virksomheten seg til, hvem skal kjøpe produktene?

Basert på resultatene fra situasjonsanalysen, en grundig målgruppeanalyse og virksomhetens valg av markedstrategi gjelder det seg å velge den mest lønnsomme målgruppen hvor kjøpsannsynligheten er størst. Husk at dette er et strategisk mål for flere år fremover, så det er her viktig at du velger korrekt målgruppe i forhold til virksomhetens målsetninger og konkurransesituasjon. 

Start med å beskriv hovedmarkedet:

 • Hvilke aktører inngår på dette markedet, hvilken markedsform eksisterer i dette markedet og hva kjennetegner aktørene?
 • Hvilket kjøpsmotiv har kundene og hvilken kjøpsprosess følger de?
 • Hvor stort er markedet, regnet i antall kunder og omsetning per år?
 • Hvor i livssyklusen er dette markedet (introduksjon, vekst, modning, metning, tilbakegang) og hvor stor forventes veksten å bli?
 • Hvordan her virksomheten segmentert opp dette markedet og hvorfor er disse segmenteringskriteriene valgt?
 • Hvilket markedsegment har virksomheten valgt ut som sin primær- og sekundærmålgruppe?
 • Hvor stort er primær- og sekundærmålgruppen, regnet i antall kunder og omsetning?

Konkurrenter

Når markedet er beskrevet gjelder det å beskrive konkurrentene, konkurransesituasjonen og konkurransefortrinnene til virksomheten og konkurrentene. Stikkord er her:

 • Hvor mange konkurrenter operer i samme marked og markedssegment virksomheten satser på?
 • Hvem vil være virksomhetens primærkonkurrenter?
 • Hvor stor markedsandel har virksomheten i forhold til disse konkurrentene?
 • Hvilke konkurransefortrinn har disse konkurrentene og hvilke konkurransefortrinn har virksomheten i forhold til dem?
 • Hvilke fremtidsplaner har primærkonkurrentene?

Kunden

Til slutt må kunden beskrives. Stikkord er her:

 • Hva kjennetegner kunden virksomheten har valgt som sin primær målgruppe?
 • Hvilket omdømme har virksomheten idag hos målgruppen?
 • Hvilke trenger er primærmålgruppen opptatt av og hvilken kjøpsprosess følger de?
Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
  Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  << Bakgrunn og generell beskrivelse av firmaetCorporate Governance (selskapsledelse) >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Forretningsplan
 • Forretningsplanens innhold
 • Situasjonsanalyse
 • Due Diligence
 • Forretninggrunnlaget
 • Forretningside (misjon og visjon)
 • Verdigrunnlag
 • Omdømme (rykte og profil)
 • Corporate Governance (eierstyring)
 • Strategisk kjerne
 • Forretningmodell
 • Forretningsmål og forretningstrategi
 • Forretningsplanens del-planer
 • Hvem skriver du forretningsplanen for?
 • Presentasjon av forretningsplanen
 • Introduksjon og sammendrag (Styrets beretning)
 • Bakgrunn og generell beskrivelse av firmaet
 • Marked, kunden og konkurrentene
 • Corporate Governance (selskapsledelse)
 • Forretninggrunnlaget
 • Strategisk kjerne
 • Forretningsmodell
 • Produkter og tjenester
 • Markedsplan
 • Økonomiplan og ressursplan
 • Organisasjons- og prosessplan
 • Supportplan
 • Implementeringstrategi
 • Handlingsplan
 • Kilder til informasjon i forretningsplanen
 • Andre artikler i samme kategori er:

  Implementeringstrategi
  Selv om forandringer er like naturlig som livet selv, vil organisasjonmedlemmene ofte kjempe i mot forandringene med nebb og klør.
  Hvem skriver du forretningsplanen for?
  Det er stor forskjell på å skrive en forretningsplan for et gründerprosjekt og for et etablert internationalt konsern. Tenk derfor gjennom hvem som er målgruppen for forretningsplanen før du skriver d...
  Introduksjon og sammendrag (Styrets beretning)
  Før innholdsfortegnelsen plasseres en introduksjonsside som forteller hva som er formålet med denne forretningsplanen. Etter innholdsfortegnelsen plasseres et sammendrag av forretningsplanen. Mange ve...
  Prosessplan
  Noe av det viktigste i en forretningsplan er hvordan selskapet har tenkt å produsere markedstilbudet sitt. Hvordan skal produksjonen legges opp? Hvilke innsatsfaktorer skal benyttes? Hvilke prosesser ...
  Forretningmodell
  Mens en forretningside forklarer HVA virksomheten gjør, beskriver en forretningsmodell kort HVORDAN virksomheten: dekker behov og skaper, leverer, og fanger opp verdier.
  Corporate Governance (selskapsledelse)
  En gjennomgang av Corporate Governance modellen som bør benyttes når forretningsplanen skal skrives.
  Forretningsplanens del-planer
  Skal forretningsplanen lykkes kreves det at vi utvikler 6 del-planer som tar for seg hvert av perspektivene i virksomhetens system.
  Supportplan
  Selskapets støtteaktiviteter, d.v.s. ikke verdiskapende aktiviteter som kun er nødvendig for at kjerneaktivitetene skal fungere
  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og eStudie.no. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.