Mann – Whitney observator


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 19 av 40 artikler om Dataanalyse
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


mann-whitneyEt mer informativt mål for forskjellene mellom to stikkprøver er Mann – Whitney observatorene.

En metode som observerer hvor mange ganger verdiene i den ene stikkprøven som er større enn verdiene i den andre stikkprøven. Alle verdiene i den ene stikkprøven sammenlignes med alle verdiene i den andre, noe som er en langt mer detaljert og informativ sammenligning enn mediandifferansen.

Fremgangsmåten for å beregne Mann – Whitney observatorene er:

1. Start med å ordner stikkprøven i to kolonner:

Menn

Kvinner

90

150

200

225

230

75

95

125

150

160

190

200

2. Deretter tar man utgangspunkt i det første tallet i en av tallrekkene og spør seg selv hvor mange verdier i den andre rekken som er lavere. Like tall teller som 1/2. Når dette er gjort tar man utgangspunkt i den neste verdi i den samme tallrekken, og sammenligner denne verdien med alle verdiene i den andre tallrekken (stikkprøven).

Mann Whitney observator 1 Menn Kvinner

1,0

3,5

6,5

7,0

7,0

 

90

150

200

225

230

75

95

125

150

160

190

200

MW 1 = 25,0

3. Når man har sammenlignet hver enkelt verdi i kollonnen «menn» med alle verdiene i kollonnen «kvinner», tar man utgangspunkt i kollonnen «kvinner» og sammenligner hver enkelt verdi i denne kollonnen med alle verdiene i kollonnen «menn».

Mann Whitney observator 1 Menn Kvinner Mann Whitney observator 2

1,0

3,5

6,5

7,0

7,0

 

90

150

200

225

230

75

95

125

150

160

190

200

0

1,0

1,0

1,5

2,0

2,0

2,5

MW 1 = 25,0 MW 2 = 10,0

Ved å summere de to Mann Whitney tallene (MW 1 + MW 2) finner man antall sammenligninger som er utført. I dette tilfellet er det utført (25 + 10) 35 sammenligninger. Ved å gange størrelsen på de to stikkprøvene med hverandre vil man få det samme svaret ( 5 * 7 = 35). Det er derfor en god huskeregel å foreta denne kontrollen til slutt, slik at man er sikker på at man har regnet riktig.

Som det går frem av de to Mann Whitney observatorene i eksemplet over er mennenes lønn i 25 av 35 tilfeller høyere enn lønnen til kvinnene, mens kvinnenes lønn kun er høyere enn mennenes lønn i 10 av 35 tilfeller. Det er derfor mye som tyder på at vi kan trekke den konklusjonen at menn vanligvis tjener mer enn kvinnene.

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
  Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  << Gruppegjennomsnitt og mediandifferanseKorrelasjon og kovarians >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Hva er en dataanalyse?
 • Arbeidsmodell for dataanalysen
 • Den analytiske vitenskaplige metode
 • Kategorisering, koding og indekseringsspråk
 • Inndelingskriverier for dataanalysen
 • Antall kategorier (dataanalyse)
 • Protokoll, ordningsobservatorer og notasjon
 • Beskrivelse av utvalget, med fordelingsanalyse og frekvensfordeling
 • Utvalget/stikkprøvens midtpunkt (Median, gjennomsnitt og modus)
 • Prosentil og kvartil
 • Variasjonsbredde i utvalget (stikkprøven)
 • Standardavvik og varians
 • Skjevhet og normalfordeling
 • Analyse av to variabler
 • Krysstabulering og marginalfordeling
 • Epsilon – et mål for samvariasjonens styrke og retning
 • Parallell plott og trend
 • Gruppegjennomsnitt og mediandifferanse
 • Mann – Whitney observator
 • Korrelasjon og kovarians
 • Krysspriselastisitet
 • Inntektselasitisitet
 • Generalisering og estimering av en stikkprøve
 • Konfidensintervall
 • Trangere konfidensintervall
 • Hypoteseprøving
 • Parvise sammenligninger
 • Sammenligning av to medianer (Mann-Whitney-metoden)
 • Sannsynlighet og sannsynlighetsregning
 • Sannsynlighet som relativ hyppighet i det lange løp (de store talls lov)
 • Kombinatorikk (statistikk)
 • Beregning av sannsynligheten av et snitt
 • Aksiomatisk definisjon av sannsynlighet
 • Betinget sannsynlighet
 • Multivariate analyser
 • Multivariate metoder
 • Multippel regresjon
 • Diskriminantanalyse
 • Clusteranalyse
 • Faktoranalyse
 • Andre artikler i samme kategori er:

  Analyse av to variabler
  Analyse av to variabler
  Krysstabulering og marginalfordeling
  Krysstabeller er sannsynligvis den analysemetoden som er best brukt innen markedsforskningen. Metoden stiller ikke krav til målenivå.
  Epsilon - et mål for samvariasjonens styrke og retning
  Epsilon sier noe om samvariasjonens styrke og fortegnet (+ eller -) som indikerer dens retning.
  Parallell plott og trend
  Hva er en parallell plott og en trend, og hva brukes de til? Og ikke minst; - Hvordan finne dem?
  Gruppegjennomsnitt og mediandifferanse
  Hva menes med gruppegjennomsnitt og mediandifferanse, og hvordan beregne dette gjennomsnittet eller denne medianen?
  Korrelasjon og kovarians
  Hva er korrelasjon og kovarians, og hva brukes dette til? Og til slutt: Hvordan regner vi ut disse verdiene?
  Krysspriselastisitet
  Hva er krysspriselastisitet, hva brukes den til, hva sier den og hvordan beregne den?
  Inntektselasitisitet
  Hva er inntektselasitisitet, hva sier den deg og hvordan beregne den?
  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og eStudie.no. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.