Mann – Whitney observator


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 7 av 13 artikler om Bivariat analyse
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


mann-whitneyEt mer informativt mål for forskjellene mellom to stikkprøver er Mann – Whitney observatorene.

En metode som observerer hvor mange ganger verdiene i den ene stikkprøven som er større enn verdiene i den andre stikkprøven. Alle verdiene i den ene stikkprøven sammenlignes med alle verdiene i den andre, noe som er en langt mer detaljert og informativ sammenligning enn mediandifferansen.

Fremgangsmåten for å beregne Mann – Whitney observatorene er:

1. Start med å ordner stikkprøven i to kolonner:

Menn

Kvinner

90

150

200

225

230

75

95

125

150

160

190

200

2. Deretter tar man utgangspunkt i det første tallet i en av tallrekkene og spør seg selv hvor mange verdier i den andre rekken som er lavere. Like tall teller som 1/2. Når dette er gjort tar man utgangspunkt i den neste verdi i den samme tallrekken, og sammenligner denne verdien med alle verdiene i den andre tallrekken (stikkprøven).

Mann Whitney observator 1 Menn Kvinner

1,0

3,5

6,5

7,0

7,0

 

90

150

200

225

230

75

95

125

150

160

190

200

MW 1 = 25,0

3. Når man har sammenlignet hver enkelt verdi i kollonnen «menn» med alle verdiene i kollonnen «kvinner», tar man utgangspunkt i kollonnen «kvinner» og sammenligner hver enkelt verdi i denne kollonnen med alle verdiene i kollonnen «menn».

Mann Whitney observator 1 Menn Kvinner Mann Whitney observator 2

1,0

3,5

6,5

7,0

7,0

 

90

150

200

225

230

75

95

125

150

160

190

200

0

1,0

1,0

1,5

2,0

2,0

2,5

MW 1 = 25,0 MW 2 = 10,0

Ved å summere de to Mann Whitney tallene (MW 1 + MW 2) finner man antall sammenligninger som er utført. I dette tilfellet er det utført (25 + 10) 35 sammenligninger. Ved å gange størrelsen på de to stikkprøvene med hverandre vil man få det samme svaret ( 5 * 7 = 35). Det er derfor en god huskeregel å foreta denne kontrollen til slutt, slik at man er sikker på at man har regnet riktig.

Som det går frem av de to Mann Whitney observatorene i eksemplet over er mennenes lønn i 25 av 35 tilfeller høyere enn lønnen til kvinnene, mens kvinnenes lønn kun er høyere enn mennenes lønn i 10 av 35 tilfeller. Det er derfor mye som tyder på at vi kan trekke den konklusjonen at menn vanligvis tjener mer enn kvinnene.

Denne artikkelen og resten av artiklene i denne artikkelserien kan lastes ned og leses som en e-bok ved å klikke her !

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
Du leser nå artikkelserien: Bivariat analyse

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Gruppegjennomsnitt og mediandifferanseSammenligning av to medianer (Mann-Whitney-metoden) >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Bivariate analyser – analyse av to variabler
 • Krysstabulering og marginalfordeling
 • Epsilon – et mål for samvariasjonens styrke og retning
 • Parallell plott og trend
 • Trender og trendforlengelse (kurvefremskrivning)
 • Gruppegjennomsnitt og mediandifferanse
 • Mann – Whitney observator
 • Sammenligning av to medianer (Mann-Whitney-metoden)
 • Parvise sammenligninger
 • Korrelasjon og kovarians
 • Krysspriselastisitet
 • Priselastisitet
 • Inntektselasitisitet
 • DEL
  Denne artikkelen er skrevet av Kjetil Sander. En entrepenør og forretningsutvikler som har etablert en rekke selskaper de siste 20 årene. Samtidig som har han lang styre- og topp-leder erfaring. Han er utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH, og jobber til daglig som daglig leder i OnNet. På hobbybasis er han i tillegg ansvarlig redaktør for eStudie.no. Les mer.