Hvem skriver du forretningsplanen for?


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 14 av 30 artikler om Forretningsplan
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Hvem skriver du forretningsplanen til?Uavhengig av om du er en grunder som skriver en forretningsplan for ditt grunderprosjekt eller er en CEO for en veletablert virksomhet, er det viktig at du tenker grundig igjennom hvem som skal lese forretningsplanen din. Målgruppen kan ofte være mange.

De som skal lese og la seg motivere til å ta del i forretningsplanen, enten du har et  grunderprosjektet eller en etablert virksomhet, er ofte:

 • Investorer: Ingen penger, ingen virksomhet. Potensielle investorer er derfor svært ofte den viktigste målgruppen for mange forretningsplaner. Still deg selv følgende spørsmål: – Hva er de interessert i? Hvilke evalueringskriterier vil de legge størst vekt på? Hvordan kan jeg få dem til å forstå potensialet til denne forretningsidèen og at risikoen står i forhold til innsatsen?
 • Leverandører: Mange leverandører vil forlange å få se forretningsplanen din før de vurderer å ta del i prosjektet ditt som leverandør.
 • Samarbeidspartnere: I likhet med potensielle leverandører vil du trenge en forretningsplan for å trekke til deg de beste samarbeidspartnerne til prosjektet ditt.
 • Ansatte: Å trekke til seg de dyktigste medarbeiderne kan være vanskelig for en gr&uumlnderbedrift som ennå ikke har kommet i gang eller som nettopp har startet. Her kan forretningsplanen være et viktig hjelpemiddel, da den forklarer for jobbsøkere hva prosjektet går ut på og hva som vil kreves av den enkelte for at prosjektet skal lykkes. Etter å ha lest dokumentet skal jobbsøkere som har de rette kvalifikasjonene for å klare jobben ønske å ta del i dette prosjektet, nesten for enhver pris!
 • Kunder: Ønsker man å få med seg en eller flere nøkkelkunder i prosjektet, f.eks. få dem til å ta del i et introduksjonsopplegg e.l., trenger du en skikkelig forretningsplan som klarer å overbevise disse kundene om idèen og dens potensial for dem.
 • Styre og ledelse: For styret og ledelsen er forretningsplanen deres viktigste styringsverktøy, da den trekker opp så vel målet som kursen (strategien).

Tenk igjennom hvem du skriver planen for. Hva er deres informasjonsbehov? Hva vektlegger de? Hvordan ordlegge seg for å vekke deres interesse og skape tillit?

Selv om det er å anbefale at du planlegger alle deler av virksomheten, blir en slik forretningsplan altfor detaljert for potensielle investorer, ansatte, leverandører og kundene. De ønsker ikke å drukne i detaljer, selv om det er detaljene som er forskjellen mellom suksess eller fiasko. De ønsker å lese om selve idèen, markedspotensialet, konkurransesituasjonen og konseptets inntektsmodeller og lønnsomhet.

For å imøtegå virksomhetens behov for detaljplaner over alle deler av virksomheten og investorenes behov for å skjønne forretningsidèen og se dens potensial og risiko, lønner det seg ofte å lage to forretningsplaner.

En fullversjonsplan og en plan som er tilpasset investorenes informasjonsbehov (i praksis et sammendrag av fullversjonsplanen).

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
  Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  << Forretningsplanens del-planerPresentasjon av forretningsplanen >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Forretningsplan
 • Forretningsplanens innhold
 • Situasjonsanalyse
 • Due Diligence
 • Forretninggrunnlaget
 • Forretningside (misjon og visjon)
 • Verdigrunnlag
 • Omdømme (rykte og profil)
 • Corporate Governance (eierstyring)
 • Strategisk kjerne
 • Forretningmodell
 • Forretningsmål og forretningstrategi
 • Forretningsplanens del-planer
 • Hvem skriver du forretningsplanen for?
 • Presentasjon av forretningsplanen
 • Introduksjon og sammendrag (Styrets beretning)
 • Bakgrunn og generell beskrivelse av firmaet
 • Marked, kunden og konkurrentene
 • Corporate Governance (selskapsledelse)
 • Forretninggrunnlaget
 • Strategisk kjerne
 • Forretningsmodell
 • Produkter og tjenester
 • Markedsplan
 • Økonomiplan og ressursplan
 • Organisasjons- og prosessplan
 • Supportplan
 • Implementeringstrategi
 • Handlingsplan
 • Kilder til informasjon i forretningsplanen
 • Andre artikler i samme kategori er:

  Markedsplan
  En gjennomgang av hva en markedsplan er, hvem som trenger en, hva den må inneholde og hvilke planperioder en må gå over. En intro til påfølgende artikler.
  Prosessplan
  Noe av det viktigste i en forretningsplan er hvordan selskapet har tenkt å produsere markedstilbudet sitt. Hvordan skal produksjonen legges opp? Hvilke innsatsfaktorer skal benyttes? Hvilke prosesser ...
  Presentasjon av forretningsplanen
  Råd og tips om hvordan du bør skrive forretningsplanen etter at den er ferdig utviklet.
  Sourcing (insourcing og outsourcing)
  Sourcing er et viktig strategispørsmål i enhver forretningsstrategi, og går ut på om virksomheten skal utføre arbeidet selv eller sette bort arbeid knyttet produksjon, ledelser og/eller levering av va...
  Strategisk kjerne
  Den strategiske kjernen tar for seg hvilke mål og strategier virksomheten skal nå og følge i en planperiode
  Verdigrunnlag
  Verdigrunnlaget danner organisasjonskulturen som er uskrevne regler, normer og rolleforventninger som forteller hver enkelt ansatt hvordan vi tenker og gjør saker og ting her
  Konkurransefortrinn
  Effekten man får ved å besitte og utnytte en eller flere ressurser eller en kompetanse som gir virksomheten viktige fordel(er) i konkurransen med andre virksomheter.
  Forretningsplanens innhold
  EDet ser ut til at de aller fleste teoretikere er enige om at en forretningsplan består av tre strategiske rammer som er gjensidig avhengig av hverandre og som er i konstant endring
  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og eStudie.no. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.