Kommunikasjonstrategi


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 8 av 16 artikler om Kommunikasjonsplan
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Kommunikasjonstrategiens formål er å tegne opp et kart som viser hvordan kommunikasjonmålene i kommunikasjonplanen skal nås.

I praksis vil dette si hvordan kommunikasjonsoppgavene skal løses. Denne strategien kalles derfor ofte for en oppgavestrategi. Oppgavene som skal løses vil imidlertid omfatte en rekke ulike områder, eller dimensjoner av markedsføringen som kommunikasjonplanen skal bygge opp under. For enkelthetens skyld skiller vi gjerne mellom fire ulike dimensjoner som kommunikasjonstrategien må delens opp i for å omfatte alle delene av markedsføringen. Disse fire dimensjonene er.

 1. Omdømme strategi – en strategi som forteller hvordan det ønskede omdømme skal skapes og vedlikeholdes og hvordan virksomheten skal posisjonere seg i målgruppens bevissthet.
 2. Rekruttering strategi – en strategi som forteller hvordan kommunikasjonsoppgavene før kjøpet skal løses.
 3. Servicestrategi – en strategi som forteller hvordan kommunikasjonsoppgavene under kjøpet skal løses
 4. Oppfølgingstrategi – en strategi som forteller hvordan kommunikasjonsoppgavene etter kjøpet skal løses

Oppgavestrategien må imidlertid støttes av en rekke andre del-strategier for at det skal være mulig å løse disse oppgavene på en måte som gjør at målene blir nådd.

kommunikasjonstrategi

Hver av disse fire del-strategiene består igjen av fire del-strategier. Disse del-strategiene er:

 1. Oppgavestrategi – en angivelse av hvilke kommunikasjonsoppgaver som skal løses
 2. Innholdstrategi . en angivelse av hvilket budskap og hvordan dette budskapet skal overføres til målgruppen.
 3. Utformingstrategi – en angivelse av utformingen og symbolbruken i alle virkemidlene som skal brukes.
 4. Media strategi – en angivelse av hvilke medier som skal brukes for å spe dette budskapet til målgruppen.

At dette er del-strategier vil si at vi må utvikle en oppgave-, innhold-, utformings- og media-strategi til såvel omdømme-, rekruttering-, service- og oppfølgingstrategien for å få en helhetlig kommunikasjonstrategi som viser vei til alle kommunikasjonsmålene.

Pull-/push strategi

Måten selve kommunikasjonstrategien blir lagt opp, hvilke kommunikasjonsoppgaver som prioriteres, og hvordan innhold-, utforming og media- strategien blir valgt avgjøres om virksomheten velger en pull- eller push strategi som grunnlage for sin kommunikasjonstrategi. To begreper vi kommer inn på i neste artikkel.

 

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
  Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  << KommunikasjonsmålPush- og pull – strategier (trykk- og trekk kommunikasjon) >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Kommunikasjonsplan
 • Anbefalt arbeidsmodell for kommunikasjonplanen
 • Situasjonsanalyse (analyse av markedssystemet)
 • Valg av målgruppe, nivå for innsats og tidsplan
 • Kommunikasjonsoppgaver
 • Oppgavediagnose
 • Kommunikasjonsmål
 • Kommunikasjonstrategi
 • Push- og pull – strategier (trykk- og trekk kommunikasjon)
 • Omdømme (Corporate branding)
 • Kommunikasjonvirkemiddel
 • Kommunikasjonsvirkemiddelstrategi (promotion-mix, også kalt virkemiddel-miks)
 • Innholdsstrategi
 • Utformingstrategi
 • Media-strategi (media plan)
 • Implementeringsstrategi til kommunikasjonsplanen
 • Andre artikler i samme kategori er:

  Markedskart (målgruppekart)
  Markedskartet, ogs&aring; kalt  m&aring;lgruppekart, er et strategisk planleggingsverkt&oslash;y for kommunikasjonsplanlegging, og kan benyttes p&aring; mange m&aring;ter i en situ...
  Kommunikasjonsplan
  Hva er en kommunikasjonsplan og hvordan gå frem for å utforme en? Her får du oppskriften.
  Kommunikasjonsvirkemiddelstrategi (promotion-mix, også kalt virkemiddel-miks)
  Mens oppgavestrategien forteller hvilke kommunikasjonsoppgaver kommunikasjonplanen skal løse, angir virkemiddelstrategien hvilke kommunikasjonvirkemidler som skal benyttes for å løse disse oppgavene/m...
  Styring og kontroll av markedsplanen
  For å avdekke forbedringsområdene og velge de riktige virkemidlene må alle ledd av strategien og planen kvalitetssikres kontinuerlig gjennom avviksanslyser.
  Tidsplan
  For at prosjektet skal holde seg innenfor den avsatte tidsrammen, er det påkrevd at det utarbeides en tidsplan.
  Informasjonsstruktur
  En gjennomgang av hva en informasjonstruktur er og hvilke 3 del-systemer som inngår i informasjonstrukturen..
  Implementeringstrategi
  Selv om forandringer er like naturlig som livet selv, vil organisasjonmedlemmene ofte kjempe i mot forandringene med nebb og klør.
  Valg av målgruppe, nivå for innsats og tidsplan
  Målgruppe Før du kan starte arbeidet med å avdekke hvilke kommunikasjonsoppgaver virksomheten står ovenfor og hvilke virkemidler som skal brukes for å løse dem, må du først definere hvem som er målgr...
  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og eStudie.no. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.