Kildebruk

Bruk av eStudie.no sine artikler

I en tid hvor stadig mindre andel av faglitteraturen trykkes på grunn av kostnadene, finnes stadig mer av den tilgjengelige faglitteraturen kun som digitale kilder på Internett. Spørsmålet mange stiller seg er:

– Kan jeg bruke denne litteraturen som kilde for mine skoleoppgaver og forskningsprosjekt?

Svaret er:

– Ja du kan trygt bruke eStudie.no som kilde i dine Doktor-, Master-, hoved-, Sivil-, Diplom- og andre akademiske oppgaver, så lenge du følger retningslinjene for kildevisning på denne siden.

Sensorer godkjenner i dag digitale kilder på lik linje som skriftlige kilder, så lenge kilden du oppgir kan sjekkes av dem ved å gå til en tilgjengelig (offentlig) URL. 

Alle artikler er beskyttet av lov om opphavsrettigheter

Alle artiklene, artikkelseriene og e-bøkerene du finner på eStudie.no sine sider er beskyttet av lov om opphavsrett.

Hvem som er artikkelforfatteren står oppgitt etter hver enkelt artikkel. De fleste artiklene eier ansvarlig redaktør Kjetil Sander rettighetene til, men også andre artikkelforfattere kan forekomme.

Hvor mye kan gjengis?

Det er ikke tillatt å gjengi artiklene i sin helhet, men det er lov å gjengi utdrag av dem i skoleoppgaver, forskningsrapporter, lærebøker og andre offentlig publikasjoner så lenge du følger våre regler for kildehenvisning.

E-bøker du kjøper og laster ned er ment for personlig bruk. Noe som betyr at det ikke er lov til å kopiere dem, verken digitalt eller på print, uten godkjennelse fra eStudie.no på forhånd.

Regler for kildebruk

Digitale medier:
Gjengis et utdrag eller brukes en artikkel som grunnlag for en egen artikkel i et digital medium skal eStudie.no angis som en klikkbar kilde. F. eks. slik:

Kilde:
eStudie.no/Kjetil Sander – (artikkelnavn)

Kildehenvisningen skal angis som en klikkbar link til original artikkelen, og uten «REL=NOFOLLOW» tag knyttet til linken og med en ankertekst hvor «eStudie.no» inngår.

Print medier:
For bruk i print (tykte) gjengis kilden slik:

Kilde:
eStudie.no – (artikkelnavn), (forfatter), url)

Hvem kan ikke bruke disse artiklene?

Aksjonærer, ansatte eller andre med tilknytning til Mediehuset Tek.no har IKKE lov til å bruke eller gjengi noe materiell fra eStudie.no.

Lesere av deres nettsteder har heller IKKE lov til å publisere materiell eller linker til/fra eStudie.no på sider de har eierinteresser i.