Integrasjon og synergi mellom kanalene


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 41 av 46 artikler om Markedsplan
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Bedrifter utfører stadig flere av sine markedsaktiviteter gjennom digitale kanaler. Å utvikle integrasjon mellom de digitale kanalene, og de klassiske kanalene er både effektivt og ønskelig. Aktivitetene i de digitale mediene er mest effektive når de er en del av en integrert markedskommunikasjon (Chaffey 2009).

En integrert markedskommunikasjon har ifølge Pickton og Broderick (2001) fire kjennetegn:

 1. sammenhengende
 2. konsistent
 3. vedvarende

For det første må det være en logisk sammenheng mellom forskjellig kommunikasjon. For det andre må kommunikasjonen være konsistent, altså ikke motstridende. For det tredje må kommunikasjonen være vedvarende over tid. Til sist må kommunikasjon være utfyllende, altså at de forksjellige delene av markedskommunikasjonen utfyller hverandre, som kan skape synergieffekter.

Synergieffekter

Med synergieffekter menes at dersom to eller flere deler av markedskommunikasjonen utfyller hverandre, vil det være mer effektivt en summen av kommunikasjonen hver for seg. For å få til dette er det nødvendig og strukturere bedriften på en måte som gjør dette mulig. En måte å gjøre dette på er å endre til en mer sentralisert tilnærming, der teamarbeid er en naturlig måte å jobbe på (Econsultancy 2005). Dette vil være hensiktsmessig fordi det da er enklere for de som jobber med markedsføring i forskjellige kanaler å koordinere aktivitetene sine.

I integrasjonen mellom de digitale kanalene er det som nevnt ønskelig å skape synergieffekter. 

Schultz (2006) forklarer at synergieffekter mellom digitale kanaler vil si at det skjer en forsterkning av en kanal gjennom kombinasjon med andre kanaler. Han sier også at en markedsfører ikke kan planlegge en synergieffekt, men at effekten kun oppstår hos mottakeren av budskapet. Altså at det kun er mottakeren som kan sette sammen budskapene fra de forskjellige kanalene til ett samlet inntrykk, og markedsføreren kan ikke planlegge hva dette skal bli på forhånd (Schultz 2006).

For å oppnå en synergieffekt må kanalene støtte hverandre. Hvis man for eksempel kjører en TV-reklame og vekker en interesse, vil det kunne utløse et søk, og derfor må man også være aktiv i søkemotorer. Hvis ikke så kan målgruppens søk resultere i salg til konkurrenter.

Fordi forkjellige kanaler tjener forskjellige behov, bør man tilpasse budskapet for hver kanal. Et annet eksempel på og støtte kanalene kan være å bruke sosiale medier til å samle kontaktinformasjon til bruk i e-postmarkedsføring. Da spiller man folk mellom kanalene og oppnår en større eksponering, og samler aksept fra kunden.

Fordi man vil følge målgruppen gjennom mediedøgnet, er det nå ønskelig å kjøpe hele nettverk istedenfor enkeltmedier. Da vil man treffe nettverket, eller målgruppen, uavhengig av hvilke medier de bruker istedenfor å satse alt på ett medie. Dette er i tillegg fordelsmessig da risikoen spres over flere kanaler. Ulempen er derimot at det kan bli vanskelig å ha kontroll på frekvensen.

Integrasjon

For å oppnå ønsket resultat må det virkemiddelplanleggingen starte med to virkemiddelstrategier som til sammen skal utgjøre kommunikasjonvirkemidlene i virksomhetens markedsførings miks og markedsstrategi. En kommunikasjonsvirkemiddelstrategi og -miks for de tradisjonelle kommunikasjonsvirkemidlene og en for de digitale kommunikasjonsvirkemidlene.

Disse to kommunikasjonsvirkemiddelstrategiene og -miksene må så til slutt slås sammen og samordnes til en helhetlig kommunikasjonsvirkemiddelstrategi og -miks for hele virksomheten. En virkemiddelstrategi og -miks som skal skape størst mulig synergieffekter for å øke kundeverdiene og effekten av kommunikasjonsvirkemidlene i størst mulig grad.

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
  Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  << Markedskommunikasjon som konkurransevirkemiddelMarkedsprogram (handlingsplan) >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Markedsplan
 • Situasjonsanalyse av markedssystemet
 • Kartlegg kundens kjøpprosess og beskriv verditilbudet
 • Markedsplan modell
 • Markedsmål
 • Salgsvolum og markedsandel som markedsmål
 • Overskudd/lønnsomhet som markedsmål
 • Kundetilfredshet som markedsmål
 • Markedsmål per segment / produkt?
 • Markedsmål pyramiden
 • Målkort (styringskort)
 • Stadie i livssyklusen (Verditilbudets livssyklus)
 • Markedsdefinisjon og markedsposisjon
 • Segmenter markedet
 • Målgruppe
 • Markedsstrategi
 • Konkurrentstrategien
 • Kostnadsleder strategi
 • Differensieringstrategi
 • Fokusering – nisjestrategier
 • Vekstmål
 • Ekspansjonmatrisen
 • Kundestrategi
 • Kothler`s 4 – markedsposisjon strategier
 • Verditilbud
 • Kundeverdianalyse
 • Kundestrategi pyramiden
 • Omdømme strategien
 • Visuell profil
 • Omdømmets betydning for rekruttering- og oppfølgingstrategien
 • Rekrutteringstrategien
 • Servicestrategi
 • Serviceledelsesystemet
 • Oppfølgingsdimensjonen
 • Markedsføringsmiks
 • Produktstrategi
 • Distribusjonsstrategi
 • Valg av salgskanal
 • Prisstrategi
 • Markedskommunikasjon som konkurransevirkemiddel
 • Integrasjon og synergi mellom kanalene
 • Markedsprogram (handlingsplan)
 • Markedsføringsbudsjett – nivå for innsats
 • Tidsplan for markedsføringen
 • Implementeringstrategi for markedsføringen
 • Styring og kontroll av markedsplanen
 • Andre artikler i samme kategori er:

  Reklame
  Reklame er enhver form for kommunikasjon via et massemedium, som er betalt av en identifiserbar sender og foretatt i den hensikt å fremme salget av varer og tjenester eller øke tilslutningen til beste...
  Distribusjonsstrategi
  Hvilken distribusjonsstrategi satser selskapet på å følge? Her går jeg igjennom hva du bør tenke på.
  Emballasje
  Emballasjen er ofte det eneste som skiller ulike produkter fra hverandre. En vellykket emballasje skal ikke først og fremst være pen, men en effektiv salgs- og informasjonplakat.
  Markedsførings-miks ->> Markedskommunikasjon
  En allment akseptert modell for virksomhetens strategiske kommunikasjonsoppgaver.
  Valg av salgskanal
  Å bygge opp en effektiv salgsorganisasjon krever inngående kjennskap til såvel salgsprosessen som kjøpprosessen kundene følger.
  Markedsførings-miks ->> Produkt
  Produktet er det viktigste konkurransevirkemiddelet for alle virksomheter som produserer, distribuerer og/eller selger produkter, da det er produktene som gir virksomheten inntekter og som skal dekke ...
  Markedsføringsmiks
  Hvordan summen av virksomhetens konkurransevirkemidler skal brukes for å skape konkurransefortrinn og tilføre verditilbudet nye kundeverdier
  Produktplassering
  Produktplassering er enhver form for audiovisuell kommersiell kommunikasjon som viser referanse av et gitt produkt, service eller merkevare. Kommunikasjonen vises i et ikke-kommersielt program mot bet...
  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og eStudie.no. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.