Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 45 av 47 artikler om 1. Grunnleggende markedsføring
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Innholdsmarkedsføring er den norske betegnelsen på «content marketing«. Ett nytt kommunikasjonvirkemiddel alle virksomheter har til rådighet for å markedsføre sitt eget verditilbud og løse definerte kommunikasjonsoppgaver

Hvorfor er innholdsmarkedsføring viktig?

Innholdsmarkedsføring er et resultat av utviklingen som har skjedd på nettet etter lanseringen av de første Web 2.0 teknologiene i 2004. Med denne teknologien kom de «rosa bloggere» som begynte å blogge om alt og ingenting som et resultat av at alle nå kunne starte sin egen blogg gratis og etter at Facebook kom i 2005 har vi ikke bare sett at antall sosiale medier har eksplodert, men bruken av dem er også blitt en sentral del av vår hverdag.

Årsaker til at innholdsmarkedsføring har vokst sterkt i senere år kan beskrives i tre punkter som alle er knyttet til digitalisering av mediene:

 1. alle kan nå publisere
 2. alle kan nå et stort publikum
 3. alle får muligheten til ny kundeinnsikt ved å samle data

Definisjon innholdsmarkedsføring:

Innholdsmarkedsføring er en strategisk markedsføringsmetode som skal skape og distribuere attraktivt medieinnhold som når ut til og engasjerer en definert målgruppe i den hensikt å utvikle varige relasjoner som er verdifulle for begge partner

En strategisk markedsføringsmetode

At innholdsmarkedsføring er strategisk vil si at formålet er å oppnå en langsiktig effekt, fremfor en kortsiktig effekt i form av ett salg e.l. 

At innholdsmarkedsføring er en markedsføringsmetode vil si at dette er en fremgangsmåte for hvordan virksomheten kan utvikle og formidle egenprodusert medieinnhold, sammen med bruk av andre kommunikasjons- og markedsføringsmetoder i en markedsførings-miks, for å løse virksomhetens samlede kommunikasjons- og markedsoppgaver.

Nå ut til og engasjere en definert målgruppe

Målet med innholdsmarkedsføring er ikke å engasjere «alle», men å nå en definert målgruppe. Denne målgruppen skal så engasjeres på en måte som resulterer i at gode, varige relasjoner oppstår.

Utvikle gjensidige og gode relasjoner

Siden målet ikke er å oppnå en kortsiktig målbar kommunikasjonseffekt, men å bygge varige, gode relasjoner mellom virksomheten og omgivelsene virksomheten er avhengig av for å eksistere og vokse, må innholdsmarkedsføring anses å høre inn under begreps paraplyen «relasjonsmarkedsføring«. Noe som betyr at vi kan benytte de samme grunnprinsippene som gjelder for relasjonsmarkedsføring når vi skal utvkle vår innholdsmarkedsføring. 

Skape og distribuere attraktivt medieinnhold

Denne delen av definisjonen slår fast hva innholdsmarkedsføring går ut på. Nemlig å skape og distribuere attraktivt medieinnhold til en definert målgruppe som er viktig for virksomheten. Normalt vil dette være egenprodusert innhold, men dette er ikke noe krav.

Siden målet er å skape og distribuere egensprodusert innhold som målgruppen engasjerer seg i og finner attraktivt, må virksomheten definere seg selv som en innholdsprodusent som opererer på samme måte som mediehusene for å ha suksess med innholdsmarkedsføring.

Vellykket innholdsmarkedsføring = Viral markedsføring

Innholdsmarkedsføring er ikke det samme som viral markedsføring som går ut på å skape unikt medieinnhold som engasjerer målgruppen så mye at budskapet går «viralt». Det vil si at det spres av seg selv ved at de som ser budskapet begynner å dele det, kommentere det og klikke «like» for å ha nevnt noe. 

Vi kan imidlertid si at vellykket innholdsmarkedsføring er det samme som viral markedsføring, da begge markedsføringsmetodene har som mål å lage så attraktivt budskap som engasjerer målgruppen så mye at de begynner å dele budskapet med sine venner og bekjente.

Innholdsmarkedsføringen stopper imidlertid ikke her, da vi ikke er ute etter å skape enkeltbudskap som går viralt, men en serie attraktivt medieinnhold over tid som engasjerer målgruppen på en måte som skaper varige gode relasjoner og assosiasjoner.

Hva er innholdsmarkedsføring?

Innholdsmarkedsføring handler om å skape og formidle digitalt medieinnhold i form av relasjonbyggende brukeropplevelser. Brukeropplevelser som skal støtte opp under virksomhetens øvrige markedsføring og salgsinnsats for å danne en helhetlig opplevelse av virksomheten og dekke kundenes informasjonsbehov.

Siden målet er å skape varige og gode relasjoner er det vanskelig å mål effekten av innholdsmarkedsføring konkret i kroner og ører. Effekten av denne innsatsen må vurdering ut i fra en helhetsvurdering av hvor godt den helhetlige markeds- og kommunikasjonsmiksen klarer å løse virksomhetens definerte kommunikasjonsoppgaver og bidra til at markedsmålet blir nådd på en kostnadseffektiv måte.

Når dette er sagt, må det imidlertid legges til at noen ganger er medieinnholdet i seg selv produktet når vi snakker om innholdsmarkedsføring, slik det alltid har vært for tradisjonelle medier.

Ettersom all egenprodusert materiale som publiseres digitalt for å bygge gode, varige relasjoner til omgivelsene omfatter begrepet innholdsmakedsføring svært mange ulike kommunikasjonvirkemidler. Alt fra utleggelsen av egne nettsider, utsendelse av nyhetsbrev til kundene, blogging til posting på sosiale medier er innholdsmarkedsføring omfatter denne formen for markedsføring svært mange aktiviteter og virkemidler. 

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
  Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  << Viral markedsføringNettverksmarkedsføring >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Markedsføring
 • Marked
 • Markedsform (markedsstruktur)
 • Markedssegmentering
 • Markedsføringshjulet
 • Markedssystem
 • Orienteringsretninger innen markedsføringen
 • Produkt- og produksjonsorientert markedsføring
 • Salgsorientert markedsføring
 • Markedsorientert markedsføring
 • Samfunnsorientering markedsføring
 • Markedsføring i et større perspektiv
 • Markedsjef
 • Markedsavdelingen
 • Salgs- og distribusjonsapparat
 • Kunden og kundeanalyse
 • Produktet / tjenesten må holde mål
 • Helhetlig markedsføring og markedsplanlegging
 • Oppgavediagnose
 • Markedsføringsoppgavene
 • Kommunikasjonsoppgaver
 • Markedsplan
 • Situasjonsanalyse
 • 4-planleggingsdimensjoner for markedsføringen
 • Før kjøpet: Skape rette forventninger
 • Under kjøpet: Skape en opplevelse som overgår forventningene
 • Etter kjøpet: Følge opp kunden
 • Verditilbud
 • Markedsføringsmiks
 • Produkt
 • Distribusjon
 • Service og tjeneste
 • Pris og prisens rolle i en bedrift
 • Markedskommunikasjon
 • Omdømme (Corporate branding)
 • Markedsprogram (handlingsplan)
 • Servicemarkedsføring
 • Direkte markedsføring
 • Relasjonsmarkedsføring
 • Nisjemarkedsføring
 • Digital markedsføring
 • Geriljamarkedsføring
 • Eventmarkedsføring
 • Viral markedsføring
 • Innholdsmarkedsføring
 • Nettverksmarkedsføring
 • AMSTAK og RIKE modellen
 • Andre artikler i samme kategori er:

  Markedsføringshjulet
  Markedsføringhjulet viser hvilke arbeidsoppgaver som normalt inngår i markedsføringbegrepet og relasjonene mellom disse aktivitetene.
  Markedsføring i et større perspektiv
  De fleste mennesker har i dag akseptert markedsføring som en nødvendighet, selv om man protesterer mot overdrivelser og påfunn av forskjellig art.
  Kunden og kundeanalyse
  Kunden er den viktigste personen i enhver forutsetningsanslyse. Vi kommer i denne artikkelen inn på hva det er viktig å få med seg i forutsetninganalysen.
  Helhetlig markedsføring og markedsplanlegging
  Helhetlig markedsføring vil si at man tenker helhetlig rundt begrepet markedsføring. For å oppnå dette kreves det en systemanalytisk verdiledelse
  Hvordan bruke viral markedsføring som en del av markedsstrategien?
  En gyllen regel er at man må få trafikk fra flere steder på nettet, og ikke legge alle eggene i samme kurv. I tillegg gjelder 5 prinsipper:
  Hva motiverer oss til å dele noe i sosiale medier?
  Å “MOTIVERE” betyr å “gi en god grunn”. Folk gjør noe (f.eks. dele noe) når de får en god grunn til å gjøre det
  Under kjøpet: Skape en opplevelse som overgår forventningene
  Får kunden ikke en opplevelse av virksomheten som er i tråd med de forventningene de hadde på forhånd er det umulig å få fornøyde kunder.
  Sosial markedsføring
  Markedsføring gjennom sosiale medier er all form for direkte eller indirekte markedsføring som blir brukt til å bygge bevissthet, gjenkjenning, fremkalling og handling ovenfor en merkevare, bedrifter,...
  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og eStudie.no. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.