Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 27 av 28 artikler om Beslutningsprosess
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


    Denne artikkelen er del 15 av 15 artikler om Forretningsmål og -strategi
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


    Denne artikkelen er del 28 av 30 artikler om Forretningsplan
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


    Denne artikkelen er del 5 av 5 artikler om Konfliktløsning
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Selv om forandringer er like naturlig som livet selv, vil organisasjonmedlemmene ofte kjempe i mot forandringene med nebb og klør. Forandring fryder ikke – i hvert fall ikke uten at vi er sikre på hva forandringene fører til. Vi vet hva vi har, men er usikre på hva forandringene vi vil føre til.

Systemer, stillinger, titler, faginteresser, organisasjonsplaner, stillingsbeskrivelser o.l. blir derfor brukt som tunge virkemidler for å unngå interne forandringer. Satt på spissen kan vi derfor si at de samme virkemidlene som har gitt organisasjonen suksess hittil, er potensielle trusler mot fremtidig omstilling.

At du er bevisst dette fenomenet er viktig, da det vil gjøre seg gjeldende hver gang en beslutning tas som resulterer i at noe blir endret.

For å få til forandringer i en organisasjon er det påkrevd at hvert av forandringproblemene blir koblet sammen med en passende løsning. I motsatt fall vil de planlagte forandringene slå feil eller virke mot sin hensikt. Alle endringer i en virksomhet, stor eller liten, må støttes opp av en implementeringsplan (implementeringstrategi) som forklarer hvordan planen, systemet eller endringen skal gjennomføres og implementeres som en naturlig del av den eksisterende organisasjonen og verdiskapningprosessen. Implementeringsplanen MÅ angi:

 • Hvordan strategien, planen eller endringen skal implementeres i organisasjonen
 • Angir hvilke konsekvenser planene og endringene vil få for den enkelte ansatt
 • Hvordan den enkelte ansatt skal få nødvendig opplæring i å mestre de nye løsningene
 • Når opplæringen skal skje og hvem som har ansvaret for gjennomføringen

Jeg anbefaler at du i denne sammenheng leser følgende artikler:

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
  Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  << Ikke utsett beslutninger du kan ta idagResultat >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Beslutning
 • Beslutningmodeller
 • Economic man (den rasjonelle beslutningmodellen)
 • Administrative man (deskriptiv beslutningmodell)
 • Organisatoriske beslutningsmodeller
 • Beslutningsfaser
 • Beslutningstre
 • Beslutningstiler
 • Kjøpegruppen (“buying center“)
 • Beslutninger under usikkerhet (feilkilder)
 • Beslutningsfeller
 • 10 årsaker til at vi tar dårlige beslutninger
 • Anbefalt beslutningsprosess
 • Beslutningsituasjon
 • Beslutningsproblem
 • Hvorfor er problemstillingen viktig?
 • Hvordan lage gode problemstillinger?
 • Informasjonssøking
 • Intern- og ekstern søkeprosess
 • Konsekvensanalyse
 • Kostnad-nytte-analyse
 • Evaluering av alternativer
 • Valg av alternativ (beslutning)
 • Beslutningsregler
 • Kjøpslåing og forhandling
 • Ikke utsett beslutninger du kan ta idag
 • Implementeringstrategi
 • Resultat
 •   Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  << Lansering strategi
      Andre artikler i serien er: 
 • Forretningsmål og forretningstrategi
 • Sammenhengen mellom mål – strategi – analyse
 • Forretningsmål
 • Resultatmål for selskaper
 • Resultatmål for selvstendige resultatenheter
 • SMART og HD Cord krav til et mål
 • Forretningstrategi
 • Konkurransefortrinn
 • Miles og Snows generiske forretningsstrategier
 • Porters generiske konkurrentstrategier
 • Strategiske retninger for den strategiske kjernen
 • Strategiske hovedhindringer
 • Hvordan velge rett forretningstrategi?
 • Lansering strategi
 • Implementeringstrategi
 •   Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  << SupportplanHandlingsplan >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Forretningsplan
 • Forretningsplanens innhold
 • Situasjonsanalyse
 • Due Diligence
 • Forretninggrunnlaget
 • Forretningside (misjon og visjon)
 • Verdigrunnlag
 • Omdømme (rykte og profil)
 • Corporate Governance (eierstyring)
 • Strategisk kjerne
 • Forretningmodell
 • Forretningsmål og forretningstrategi
 • Forretningsplanens del-planer
 • Hvem skriver du forretningsplanen for?
 • Presentasjon av forretningsplanen
 • Introduksjon og sammendrag (Styrets beretning)
 • Bakgrunn og generell beskrivelse av firmaet
 • Marked, kunden og konkurrentene
 • Corporate Governance (selskapsledelse)
 • Forretninggrunnlaget
 • Strategisk kjerne
 • Forretningsmodell
 • Produkter og tjenester
 • Markedsplan
 • Økonomiplan og ressursplan
 • Organisasjons- og prosessplan
 • Supportplan
 • Implementeringstrategi
 • Handlingsplan
 • Kilder til informasjon i forretningsplanen
 •   Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  << Universell metode for konfliktløsning
      Andre artikler i serien er: 
 • Konflikt og konfliktløsning
 • Løsning av konflikter mellom individer eller grupper.
 • Maskert herredømme
 • Universell metode for konfliktløsning
 • Implementeringstrategi
 • Andre artikler i samme kategori er:

  Markedsføringsbudsjett - nivå for innsats
  Hvor mye tid, penger og ressurser kan brukes på planen og satsingen? At du kartlegges prosjektets rammebetingelser så tidlig som mulig er essensielt i all planlegging
  Bakgrunn og generell beskrivelse av firmaet
  Mange investorer lurer på hva forretningsidèen bygger på. Hvorfor har du kommet opp med denne forretningsidèen og hva er det som gjør deg så motivert at du er villig til å jobbe steinhardt i mange år ...
  Organisasjonsutvikling
  Med organisasjonsutvikling menes prosessen med å endre organisasjonen gjennom strukturering, opplæring eller optimalisering av arbeidsoppgavene
  Endringsmotstand
  Selv om forandringer er like naturlig som livet selv, vil organisasjonmedlemmene ofte kjempe i mot forandringene med nebb og klør. Forandring fryder ikke
  Råd og prinsipper for endringsledelse
  Skal man lykkes med de store endringsprosessene, må man også ha en forståelse av den menneskelige siden av endringsledelse. Herunder selskapets kultur, verdier, mennesker og adferd
  Verditilbud
  Verditilbudet er alle forhold som kunden legger vekt på før-, under- og etter kjøp av et produkt eller tjeneste.
  Situasjonsanalyse
  Situasjonsanalysens formål er å gi et bilde av virksomhetens strategiske situasjon og hvilke strategiske muligheter og trusler som finnes i markedssystemet, den strategiske kjernen og systemet
  Bærekraftig utvikling
  Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine.
  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og eStudie.no. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.