Hvordan lese artikkelseriene?

ArtikkelserierFor at du skal kunne lese artiklene våre som en lærebok har vi organisert artiklene i pedagogisk og logisk oppbygde artikkelserier, hvor neste artikkel bygger videre på forrige artikkel. På den måten får du en «rød tråd» gjennom læringen og en helhetsforståelse av emnet.

Under følger en kort bruksanvisning for hvordan du leser artikkelseriene for å få fult utbytte av dem.

Hvordan ser jeg at en artikkel er en del av en artikkelserie?

Hvis en artikkel inngår i en artikkelserie vil du se en lyseblå stripe øverst på siden med teksten «Denne artikkelen er del X av X artikler om (artikkelserie). Som du ser av eksemplet under slutter denne teksten med navnet på artikkelserien. Klikker du på dette artikkelserie navnet får du opp alle artiklene som inngår i denne serien. Klikk her på den første artikkelen i oversikten for å lese den første artikkelen i artikkelserien.

Navigasjon – frem og tilbake i artikkelserien

I bunnen av hver artikkelserie finner du link til neste og forrige artikkel i artikkelserien, slik at det er enkelt for deg å bla deg frem og tilbake i artikkelseriene (se eksemplet under)

neste-forrige

Hvordan ser jeg hvilke andre artikler som inngår i serien?

Under frem og tilbake knappene finner du en oversikt over de andre artiklene i denne artikkelserien. Den artikkelen du leser for øyeblikket er ikke linken, mens de andre har en link som du kan klikke på for å gå direkte til artikkelen.

Tilbake til artikkelserier