Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 15 av 27 artikler om Innovasjon
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


    Denne artikkelen er del 1 av 10 artikler om Produktutvikling
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


For å vise hvordan innovasjonsprosessen kan legges opp vil jeg i resten av denne artikkelserien gå igjennom hvordan produktutviklingen normalt gjennomføres. Dette gjøres fordi de samme prinsippene stort sett også gjelder for alle andre innovasjoner også, enten de er radikale eller inkrementelle.

Definisjon >> Produktutvikling

Med produktutvikling menes:

Prosessen med å finne ut om en ide er kommersielt lønnsomt og gjøre om denne ideen til et ferdig produkt (eller tjeneste) virksomheten kan tilby sine kunder.

Hvorfor produktutvikling?

Årsaken til at produktutvikling er viktig for enhver virksomhet skyldes at teorien produktets livssyklus har lært oss at alle produkter har en begrenset levetid, ihvertfall i sin opprinnelige form.

Siden vi vet at alle produkter har en begrenset levetid og at lønnsomheten vanligvis faller jo lenger ut i livssyklusen produktet kommer, jo viktigere er det å utvikle nye produkter som kan erstatte de gamle. Hvordan produktets livssyklus normalt forløper komme jeg tilbake til i neste artikkel.

Produkt sortimentets sammensetning

Ideelt sett bør en bedrift ha produkter i hvert stadium av livssyklusen for å sikre en jevn lønnsomhetsutvikling.

Krever gode ideer og en løpende dialog med kundene

Den mest kritiske suksessfaktoren i arbeidet med å utvikle nye produkter som tilfredsstiller morgendagens krav og forventninger er ideene og den løpende dialogen med kundene under hele prosessen.

Uten gode ideer om hvordan disse behovene, ønskene og preferansene kan dekkes, er det umulig å realisere ønsket om å lage et nytt suksessprodukt. Og siden det ikke er egne behov, krav eller forventinger som skal oppfylles, men kundens er det påkrevd at man tar kunden med i prosessen.

F. Selnes (1991) og R. G. Cooper (1993) sier at de mest kritiske suksessfaktorene for et nytt produkt er:

 • Nyhetgraden for kunden
 • Grad av markedsorientering (nasjonalt og internasjonalt)
 • Markedskompetanse
 • Vekstmarked
 • Offensiv strategi
Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
  Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  << «Hit spots»Produktets livssyklus >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Innovasjon
 • Innovasjonsformer
 • Innovasjonstyper
 • Åpne og lukkede innovasjonsprosesser
 • Innovasjonsprosessen og innovasjons modeller
 • Innovation Managment
 • Adopsjonsprosessen
 • Diffusjonsprosessen
 • Diffusjonsprosessens hastighet/utvikling
 • Schumpteter sin bølgeteori (økonomisk utvikling)
 • Gründer / entreprenør
 • Radikal innovasjon i etablert virksomhet
 • Kreativ utviklingsgruppe
 • «Hit spots»
 • Produktutvikling
 • Produktets livssyklus
 • De enkelte trinn i produktutviklingen
 • Ideprosessen
 • Produktutvikling og situasjonsanalyse
 • Produktutvikling og identifisering av forbedringsområder
 • Innovasjonkilder : – Jakten på den gode ideen!
 • Produktutvikling – Idevurdering og økonomiske analyser
 • Produktutvikling og konsept testing
 • Produktutvikling og teknisk utvikling
 • Produktutvikling og markedsføring
 • Implementeringsprosessen
 • PIC – plan (en nedskrevet produktstrategi)
 •   Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  Produktets livssyklus >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Produktutvikling
 • Produktets livssyklus
 • De enkelte trinn i produktutviklingen
 • Produktutvikling og situasjonsanalyse
 • Produktutvikling og identifisering av forbedringsområder
 • Produktutvikling – Idevurdering og økonomiske analyser
 • Produktutvikling og konsept testing
 • Produktutvikling og teknisk utvikling
 • Produktutvikling og markedsføring
 • PIC – plan (en nedskrevet produktstrategi)
 • Andre artikler i samme kategori er:

  De enkelte trinn i produktutviklingen
  De vanligste fasene i produktutviklingsarbeidet kan sammenfattes i følgende modell.
  Produktutvikling og identifisering av forbedringsområder
  Situasjonsanalysen bør samles i en SOFT - analyse for å få en oversikt over svake/sterke sider og muligheter/trusler
  Produktutvikling og teknisk utvikling
  Hittil har produktet bare fremstått i form av beskrivelse, løse skisser eller i beste fall en arbeids prøve. Når man nå går over i en konkret produktutvikling, medfører dette langt større kostnader og...
  Innovasjonsformer
  En gjennomgang av hvilke former for innovasjoner som finnes.
  Diffusjonsprosessen
  Alle personer skal i utgangspunktet gjennom adopsjonsprosessen før de aksepterer en innovasjon (nyhet), men tiden det tar er forskjellig. Denne prosessen kalles diffusjonsprosessen og er noe vi tar fo...
  Schumpteter sin bølgeteori (økonomisk utvikling)
  Hvorfor utvikler økonomien, næringslivet, samfunnslivet og mediene seg i bølger? Svaret på hvorfor så vel Internett som næringslivet, økonomien og næringslivet utvikler seg i bølger finner vi i bølget...
  Prisstrategi i ulike stadier av produktets livssyklus
  Prisen vil bli påvirket av hvor i livssyklusen et produkt befinner seg. Dette fordi såvel etterspørselen som kundene vil endre seg drastisk fra produktet blir lansert til det blir erstattet med et nyt...
  Ideprosessen
  En gjennomgang av hvordan prosessen med å generer ideer og velge ut hvilke ide man skal gå videre med i innovasjonsprosessen.
  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og eStudie.no. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.