Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 6 av 47 artikler om 1. Grunnleggende markedsføring
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


    Denne artikkelen er del 1 av 29 artikler om Markedssystemet
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Som nevnt flere ganger er enhver bedrift kun er en brikke i et større markedssystem. Men hva er egentlig et markedssystem? Min definisjon er:

Et markedssystem er en angivelse av de interessegruppene og de forholdene internt og eksternt som har interesse i å påvirke organisasjonen

Siden disse forholdene setter grenser for handlefriheten og bestemmer rammebetingelsene bedriften må operere under i tiden fremover, sier det seg selv at det er ekstremt viktig at enhver leder kjenner til og er fortrolig med disse forholdene.

Mikro-, offentlighets- og makrosystemet

For å gjøre markedssystemet mer oversiktlig kan det ofte være hensiktsmessig å ta utgangspunkt i markedssystemet til Blom, Framnes og Thjømøe (1994). En modell som betrakter markedssystemet som en funksjon av tre mindre delsystemer: – Mikro-, offentlighets- og makrosystemet.

Hvilke interessenter, også kalt aktører, som inngår i hver av disse tre delsystemer er vist i illustrasjonen under.

Markedsystemet

For å finne ut hvilke interessenter (aktører) innenfor hvert av del-systemene som bør inngå i situasjonsanalysen av markedsystemet anbefaler jeg at du starter med å tegne opp et interessentkart før du går videre i denne prosessen.

Klikk på en av linkene under for å lese nærmere om disse tre delsystemene etter at du har kartlagt hvilke interessenter innenfor hvert av del-systemene eller hvis du er usikker på hvilke aktører som inngår i disse tre del-systemene.

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
  Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  << MarkedsføringshjuletOrienteringsretninger innen markedsføringen >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Markedsføring
 • Marked
 • Markedsform (markedsstruktur)
 • Markedssegmentering
 • Markedsføringshjulet
 • Markedssystem
 • Orienteringsretninger innen markedsføringen
 • Produkt- og produksjonsorientert markedsføring
 • Salgsorientert markedsføring
 • Markedsorientert markedsføring
 • Samfunnsorientering markedsføring
 • Markedsføring i et større perspektiv
 • Markedsjef
 • Markedsavdelingen
 • Salgs- og distribusjonsapparat
 • Kunden og kundeanalyse
 • Produktet / tjenesten må holde mål
 • Helhetlig markedsføring og markedsplanlegging
 • Oppgavediagnose
 • Markedsføringsoppgavene
 • Kommunikasjonsoppgaver
 • Markedsplan
 • Situasjonsanalyse
 • 4-planleggingsdimensjoner for markedsføringen
 • Før kjøpet: Skape rette forventninger
 • Under kjøpet: Skape en opplevelse som overgår forventningene
 • Etter kjøpet: Følge opp kunden
 • Verditilbud
 • Markedsføringsmiks
 • Produkt
 • Distribusjon
 • Service og tjeneste
 • Pris og prisens rolle i en bedrift
 • Markedskommunikasjon
 • Omdømme (Corporate branding)
 • Markedsprogram (handlingsplan)
 • Servicemarkedsføring
 • Direkte markedsføring
 • Relasjonsmarkedsføring
 • Nisjemarkedsføring
 • Digital markedsføring
 • Geriljamarkedsføring
 • Eventmarkedsføring
 • Viral markedsføring
 • Innholdsmarkedsføring
 • Nettverksmarkedsføring
 • AMSTAK og RIKE modellen
 •   Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  Mikrosystemet >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Markedssystem
 • Mikrosystemet
 • Markedet og markedsanalyse
 • Kunden og kundeanalyse
 • Produkt og produktanalyse
 • Konkurrentene og Konkurrentanalyse
 • Markedsføringen av virksomheten og verditilbudet
 • Organisasjonen og organisasjonsanalyse
 • Informasjon og informasjonsanalyser
 • Økonomi og regnskapsanalyser
 • Verdiskapningprosessen
 • Leverandører
 • Distributører og andre mellomledd
 • Offentlighetssystemet
 • Statsforvaltningen
 • Fylkeskommunen
 • Kommunalforvaltningen
 • Rettslige håndhevningorganer
 • Frivillige interesseorganisasjoner
 • Finanskilder
 • Interne interessegrupper
 • Massemedia
 • Makrosystemet
 • Naturressurser
 • Teknologiske faktorer
 • Kulturelle faktorer
 • Demografiske faktorer
 • Økonomiske faktorer
 • Politiske faktorer
 • Andre artikler i samme kategori er:

  Mikrosystemet
  Mikrosystemet er selve kjernen i markedssystemet og omfatter organisasjonen, leverandørene, kundene, konkurrentene og mellomleddet.
  Offentlighetssystemet
  Mikrosystemet omgis av offentlighetssystemet, og omfatter alle grupper som har interesse i og/eller påvirker bedriften eller andre enheter i mikrosystemet.
  Makrosystemet
  Omkring mikro- og offentlighetssystemet er det en rekke ikke kontrollerbare faktorer. Disse inngår i det vi kaller for makrosystemet.
  SOFT-analyse (også kalt SWOP- og SWOT-analyse)
  Hva er en SOFT-analyse eller SWAP-analyse eller SWOP analyse som nyere markedsf&oslash;ringsteori ofte omtaler denne analysen som? Hvordan gjennomf&oslash;re en slik analyse, og hva kan jeg br...
  Hva er en situasjonsanalyse?
  Hva er en situasjonsanalyse, også kalt forutsetningsanalyse, og hvordan gjennomføre en slik analyse av virksomhetens arbeidsbetingelser?
  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og eStudie.no. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.