Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 4 av 22 artikler om Psyko-sosial påvirkning
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Hormonsystemet til mennesket er i likhet med nervesystemet et informasjonssystem for hjernen som består av endokrine kjertler, men dette informasjonssystemet virker vesentlig langsommere enn nervesystemet som kan reagere på brukdelen av et sekund. Illustrasjonen under viser hvor vi finner menneskets endokrine kjertler.

endokrine-kjertle

Mens det er nervecellene som er signalstoffet i nervesystemet, er det hormonene som lages i en av våre endokrin kjertler og som blir fraktes med blodet til målcellene som er signalstoffene til hormonsystemet. Her ligger også årsaken til at hormonsystemet virker vesentlig langsommere enn nervesystemets impulser.

Målcelle for hormonet

Målcellene som mottar hormonene har reseptorer. Hormon og reseptor passer sammen som nøkkel i en avangsert lås. Hormonet påvirker målcellen og en reaksjon settes i gang inne i cellen. Et eksempel på hormon er insulin, mens østrogen og testosteron er to andre eksempler på hormoner som de fleste av oss har hørt om.

hormonoversikt

Hormoner påvirker tanker, følelser og atferd

 • Adrenalin: skilles ut ved sinne eller frykt. Setter oss i beredskap til kamp eller flukt. Påvirker humør, energinivå og evne til å tåle stress.
 • Kjønnshormoner (testosteron og østrogener): Påvirker seksualdrift og seksuell utvikling, samt muskelmassen og humøret for å ha nevnt noe.
 • Insulin: regulerer sammen med hormonet glukagon sukkerbalansen i blodet. For mye eller lite insulin påvirker psyken, aggresjons nivå, sultfølelsen, tørsten og vannlatingen.
Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
  Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  << Instinkter og drifter (Homostasen)Behov – målobjekt – ønske >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Psyko-sosial påvirkning
 • Arv og miljø
 • Instinkter og drifter (Homostasen)
 • Hormoner
 • Behov – målobjekt – ønske
 • Motiv og motivasjon
 • Sansesystemet (våre 7 sanser)
 • Persepsjon
 • Hjernen
 • Tanker (tenking)
 • Intelligens (IQ)
 • Kunnskap og kunnskapbegrepet
 • Læring
 • Sosialiseringsprosessen
 • Emosjoner (følelser)
 • Emosjonell integligens (EQ)
 • Kreativitet
 • Vaner
 • Stress
 • Religion og atferd
 • Holdninger
 • Personlighet
 • Andre artikler i samme kategori er:

  Instinkter og drifter (Homostasen)
  Hvilke instinker og drifter (Homostasen) har vi og hvilken betydning har disse faktorene for v&aring;r atferd?
  Intelligens (IQ)
  Hva er intelligens, og hvilken betydning har forbrukernes intelligens for deres forbrukeratferd? I denne artikkelen ser vi nærmere på disse spørsmålene.
  Emosjonell integligens (EQ)
  Evnen til å identifisere, vurdere og kontrollere følelser av seg selv, andre og grupper, gjennom å bruke følelser og kognitive ferdigheter.
  Kreativitet
  En gjennomgang av begrepet kreativitet. Hva er kreativitet, hva kjennetegner kreative personer, hva skaper den og hvordan kan den trenes?
  Arv og miljø
  I hvor grad bestemmer arv og miljø vår utvikling? Hva er medfødte egenskaper? Hvilke egenskaper utvikler vi gjennom kontakt med omgivelsene rundt oss?
  Religion og atferd
  Religion er en fellesbetegnelse for ulike trossystemer og kulturelle handlingsmønstre som forutsetter at virkeligheten omfatter mer enn det fysiske.
  Stress
  Stress kan defineres som et mønster av fysiologiske, atferdsmessige, emosjonelle eller kognitive responser til virkelige eller imaginære stimuli som oppfattes å forhindre mål eller virker truende
  Verdi og verdier
  I dagligtale benyttes begrepet verdi ofte om det som vi oppfatter som ”det gode”. Begrepet verdi står for: "Alt det som er verdifullt for menneske".
  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og eStudie.no. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.