Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 29 av 30 artikler om Forretningsplan
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Til slutt må forretningsplanen støttes opp av en handlingsplan. Med handlingsplan menes:

En plan for å gjennomføre, kontrollere og eventuelt korrigere tiltak og aktiviteter som skal gjøre oss istand til å nå fastsatte mål.

Handlingsplanen skal angi:

 • Hvilke tiltak og aktiviteter som skal gjennomføres og hva som er målet med disse tiltakene og aktivitetene i en effektpyramide som viser hvordan det endelige målet skal nås.
 • Hvilke milepæler som skal nås underveis mot det overordnede målet
 • Hvem som har ansvaret for tiltakene og aktivitetene
 • Hvor mye de skal koste
 • Når de skal gjennomføres
 • Hvordan de skal samordnes til en større helhet

 

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
  Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  << ImplementeringstrategiKilder til informasjon i forretningsplanen >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Forretningsplan
 • Forretningsplanens innhold
 • Situasjonsanalyse
 • Due Diligence
 • Forretninggrunnlaget
 • Forretningside (misjon og visjon)
 • Verdigrunnlag
 • Omdømme (rykte og profil)
 • Corporate Governance (eierstyring)
 • Strategisk kjerne
 • Forretningmodell
 • Forretningsmål og forretningstrategi
 • Forretningsplanens del-planer
 • Hvem skriver du forretningsplanen for?
 • Presentasjon av forretningsplanen
 • Introduksjon og sammendrag (Styrets beretning)
 • Bakgrunn og generell beskrivelse av firmaet
 • Marked, kunden og konkurrentene
 • Corporate Governance (selskapsledelse)
 • Forretninggrunnlaget
 • Strategisk kjerne
 • Forretningsmodell
 • Produkter og tjenester
 • Markedsplan
 • Økonomiplan og ressursplan
 • Organisasjons- og prosessplan
 • Supportplan
 • Implementeringstrategi
 • Handlingsplan
 • Kilder til informasjon i forretningsplanen
 • Andre artikler i samme kategori er:

  Forretningside (misjon og visjon)
  Forretningsideen angir hvorfor bedriften ble startet og beskriver hva som gjør den så unik at det er verdt å jobbe i den, samtidig som den angir hvorfor kundene skal velge akkurat denne bedriften som ...
  Introduksjon og sammendrag (Styrets beretning)
  Før innholdsfortegnelsen plasseres en introduksjonsside som forteller hva som er formålet med denne forretningsplanen. Etter innholdsfortegnelsen plasseres et sammendrag av forretningsplanen. Mange ve...
  Kilder til informasjon i forretningsplanen
  Hvem som har bidratt til utarbeidelsen? Hvilke metoder og kilder som er benyttet? Faktarelevant informasjon som bygger opp under kvaliteten og troverdigheten til det som presenteres.
  Presentasjon av forretningsplanen
  Råd og tips om hvordan du bør skrive forretningsplanen etter at den er ferdig utviklet.
  Forretningmodell
  Mens en forretningside forklarer HVA virksomheten gjør, beskriver en forretningsmodell kort HVORDAN virksomheten: dekker behov og skaper, leverer, og fanger opp verdier.
  Verdigrunnlag
  Verdigrunnlaget danner organisasjonskulturen som er uskrevne regler, normer og rolleforventninger som forteller hver enkelt ansatt hvordan vi tenker og gjør saker og ting her
  Corporate Governance (selskapsledelse)
  En gjennomgang av Corporate Governance modellen som bør benyttes når forretningsplanen skal skrives.
  Forretninggrunnlaget
  Forretningsplanen bør starte med å angi selskapets forretningsgrunnlag etter styrets beretning.
  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og eStudie.no. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.