Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.

    Denne artikkelen er del 29 av 30 artikler om Forretningsutvikling >> Forretningsplan
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Til slutt må forretningsplanen støttes opp av en handlingsplan. Med handlingsplan menes:

En plan for å gjennomføre, kontrollere og eventuelt korrigere tiltak og aktiviteter som skal gjøre oss istand til å nå fastsatte mål.

Handlingsplanen skal angi:

 • Hvilke tiltak og aktiviteter som skal gjennomføres og hva som er målet med disse tiltakene og aktivitetene i en effektpyramide som viser hvordan det endelige målet skal nås.
 • Hvilke milepæler som skal nås underveis mot det overordnede målet
 • Hvem som har ansvaret for tiltakene og aktivitetene
 • Hvor mye de skal koste
 • Når de skal gjennomføres
 • Hvordan de skal samordnes til en større helhet

 

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
    Gå til neste/forrige artikkel i serien:  << ImplementeringstrategiKilder til informasjon i forretningsplanen >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Forretningsplan
 • Forretningsplanens innhold
 • Situasjonsanalyse
 • Due Diligence
 • Forretninggrunnlaget
 • Forretningside (misjon og visjon)
 • Verdigrunnlag
 • Omdømme (rykte og profil)
 • Corporate Governance (eierstyring)
 • Strategisk kjerne
 • Forretningmodell
 • Forretningsmål og forretningstrategi
 • Forretningsplanens del-planer
 • Hvem skriver du forretningsplanen for?
 • Presentasjon av forretningsplanen
 • Introduksjon og sammendrag (Styrets beretning)
 • Bakgrunn og generell beskrivelse av firmaet
 • Marked, kunden og konkurrentene
 • Corporate Governance (selskapsledelse)
 • Forretninggrunnlaget
 • Strategisk kjerne
 • Forretningsmodell
 • Produkter og tjenester
 • Markedsplan
 • Økonomiplan og ressursplan
 • Organisasjons- og prosessplan
 • Supportplan
 • Implementeringstrategi
 • Handlingsplan
 • Kilder til informasjon i forretningsplanen
 • Andre artikler i samme kategori er:

  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og Kunnskapssenteret. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.