Geriljamarkedsføring


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 42 av 47 artikler om 1. Grunnleggende markedsføring
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Geriljamarkedsføring som markedsstrategi vil si

strategisk bruk av ukonvensjonelle og billige markedsføringsmetoder for å overraske konkurrentene og utnytte tilfeldige markedsmuligheter.

geriljamarkedsforing

Begrepet Geriljamarkedsføring ble skapt og definert av Jay Conrad Levinson i boken Guerrilla Marketing. Essensen strategien er å benytte ukonvensjonell markedsføring for å oppnå maksimale resultater med bruk av minimale resurser.

Suksessen til en Gerilja-markedsføringskampanje måles kun ut i fra PROFITT og ingenting annet, i følge Jay Conrad Levinson.

Den simpleste og enkleste form for geriljamarkedsføring er å ta i bruk virkemidler som grafitti, klistremerkekampanjer, flyvers eller flash mobs.

Geriljamarkedsføring kjennetegnes av at den er nøye planlagt og målrettede, men forbrukerne og målgruppen vil ofte oppleve dem som uventede og spontane hendelser. Målet med geriljamarkedsføring er å skape en unik, engasjerende og tankevekkende reaksjon fra målgruppen.

Kampanjer basert på geriljamarkedsføring iverksettes ofte på offentlige steder. De kan omfatte utdeling av gratisprodukter (profilprodukter) på gaten, regisserte «tilfeldige» møter mellom forbrukere og personer som har fått i oppdrag å påvirke forbrukerne uten å tilkjennegi at de driver markedsføring for et bestemt produkt, og andre PR-tiltak. Hensikten med geriljamarkedsføring er å få maksimale resultater ved hjelp av minimale ressurser. Smartphoneteknologien har åpnet for nye muligheter for å drive digital geriljamarkedsføring i den hensikt å engasjere forbruker og skape en minneverdig merkevareopplevelse.

Jon Refsdahl som hevder han er Norges første sertifiserte guerilla marketing coach gir på sin blogg-side 1o kjennetegn på hva som skiller geriljamarkedsføring fra gammeldags tradisjonell markedsføring:

 1. Isteden for å investere penger i markedsføringsprosessen, investerer du tid, energi og fantasi.
 2. Isteden for å benytte gjetting i markedsføringen din, bruker du psykologisk vitenskap og de faktiske lovene bak menneskelig oppførsel.
 3. Isteden for å konsenterere seg om trafikk, responser, eller brutto salg, er profitt den eneste målestokken du bruker for å måle markedsføringen din.
 4. Isteden for å være orientert mot selskap med ubegrensede bankkontoer er geriljamarkedsføring laget for mindre bedrifter.
 5. Isteden for å ignorere kunder så snart de har kjøpt, har du en drivende hengivenhet mot kunde oppfølging.
 6. Isteden for å overvelde og skremme mindre bedriftseiere, fjerner geriljamarkedsføreren mystikken fra hele markedsføringsprosessen og klarer den opp.
 7. Isteden for å konkurrere med andre bedrifter, prediker geriljamarkedsføreren samarbeid, oppfordrer deg til å hjelpe andre og la dem hjelpe deg.
 8. Isteden for å forsøke å få salg, er geriljamarkedsførere dedikert mot å skape relasjoner, fordi langsiktige forhold er helt vesentlig i det nye århundredet.
 9. Isteden for å tro at enkle markedsføringsvåpen som annonsering og websider virker, vet geriljamarkedsføreren at kombinasjoner virker.
 10. Isteden for å oppfordre deg til å annonsere, vil geriljamarkedsførere gi deg 100 forskjellige markedsføringsvåpen, hvorav annonsering bare er et av dem.

Begrepet «geriljamarkedsføring» brukes i dag ofte løselig om en rekke undergrupper, blant annet:

 • «Reverse graffiti» — kampanjer der metoden ligner grafitti, men ikke etterlater varige spor i det offentlige rom. Eksempler kan være å skrive budskap med en vætet finger på et støvete vindu, eller å bruke farger som vil bli vasket bort ved neste regnskyll,
 • Viralmarkedsføring — markedsføring gjennom sosiale nettverk,
 • Markedsføring rettet mot grasrota — markedsføring der man utnytter begeistringen hos produktets tilhengere på grasrotnivå,
 • Wild posting-kampanjer – plakater henges opp i stort antall, og det tas ikke nødvendigvis hensyn til om det er tillatt å henge opp plakater på de aktuelle stedene,
 • Alternativ markedsføring,
 • «Buzz marketing» eller «word of mouth marketing» – markedsføring som baserer seg på at fornøyde kunder vederlagsfritt forteller andre om produktet,
 • Skjult markedsføring — produktplassering uten at det åpenlyst fremkommer hvilket produkt som markedsføres (engelsk: «undercover marketing»).
 • Markedsføring ved hjelp av en kunstig grasrotbevegelse (astroturfing) — avsenderen av budskapet foregir å være en autentisk grasrotbevegelse,
 • «Experiential marketing» — markedsføringen baseres på å bygge opp langsiktige kundeforhold, og skape en lojalitetsfølelse hos kunden
 • «Tissue-pack marketing» — et japansk markedsføringskonsept der lommeforpakninger av papirlommetørklær deles ut til forbipasserende på gaten. Pakkene er påtrykt reklame, og de fleste forbrukerne vil ta dem med seg når de får dem stukket i hånden
 • «Wait marketing» — markedsføringen skjer på steder og i situasjoner der forbrukeren har lite annet å gjøre enn å vente. Eksempler på denne typen markedsføring er reklame på bensinpumpe-håndtak og reklame på legens venteværelse.

Opprinnelig var det små og mellomstore bedrifter (SMB) som drev geriljamarkedsføring. I dag er det blitt stadig mer vanlig at også store bedrifter tar i bruk slike metoder.

Geriljamarkedsføring kan være ekstremt effektivt hvis virksomheten lykkes med å utnytte en plutselig og uforutsett hendelse i samfunnet, men å bruke geriljamarkedsføring som hovedstrategi er sjelden å anbefale. 

Kilder:

 • http://no.wikipedia.org/wiki/Geriljamarkedsføring
 • http://guerillamarketingcoach.blogspot.com/
Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
  Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  << Digital markedsføringEventmarkedsføring >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Markedsføring
 • Marked
 • Markedsform (markedsstruktur)
 • Markedssegmentering
 • Markedsføringshjulet
 • Markedsystem
 • Orienteringsretninger innen markedsføringen
 • Produkt- og produksjonsorientert markedsføring
 • Salgsorientert markedsføring
 • Markedsorientert markedsføring
 • Samfunnsorientering markedsføring
 • Markedsføring i et større perspektiv
 • Markedsjef
 • Markedsavdelingen
 • Salgs- og distribusjonsapparat
 • Kunden og kundeanalyse
 • Produktet / tjenesten må holde mål
 • Helhetlig markedsføring og markedsplanlegging
 • Oppgavediagnose
 • Markedsføringsoppgavene
 • Kommunikasjonsoppgaver
 • Markedsplan
 • Situasjonsanalyse
 • 4-planleggingsdimensjoner for markedsføringen
 • Før kjøpet: Skape rette forventninger
 • Under kjøpet: Skape en opplevelse som overgår forventningene
 • Etter kjøpet: Følge opp kunden
 • Verditilbud
 • Markedsføringsmiks
 • Produkt
 • Distribusjon
 • Service og tjeneste
 • Pris og prisens rolle i en bedrift
 • Markedskommunikasjon
 • Omdømme (Corporate branding)
 • Markedsprogram (handlingsplan)
 • Servicemarkedsføring
 • Direkte markedsføring
 • Relasjonsmarkedsføring
 • Nisjemarkedsføring
 • Digital markedsføring
 • Geriljamarkedsføring
 • Eventmarkedsføring
 • Viral markedsføring
 • Innholdsmarkedsføring
 • Nettverksmarkedsføring
 • AMSTAK og RIKE modellen
 • Andre artikler i samme kategori er:

  Serviceledelsesystemet
  Serviceledelsesystemet er en måte å tenke og lede arbeide med å planlegge og utvikle en serviceorganisasjon.
  Kothler`s 4 - markedsposisjon strategier
  Virksomhetens markedsposisjon avgjøre hvilken markedsposisjon strategi virksomheten må velge for å tilpasse seg markedssituasjonen og oppnå konkurransekraft
  Verditilbud
  Verditilbudet er alle forhold som kunden legger vekt på før-, under- og etter kjøp av et produkt eller tjeneste.
  Ekspansjonmatrisen
  Når vekstmålet og vekststrategien skal velges vil ekspansjonsmatrisen kunne være et effektivt hjelpemiddel, da den klassifiserer hvilke vekstmuligheter virksomheten har på nåværende og nye markeder me...
  Kundeverdianalyse
  En sammenligning av virksomhetens og konkurrentenes veerditilbud, hvor vi ser på hvilke verdier på et fysiologisk-, psykologisk- og sosialt nivå verditilbudene gir kundene i forhold til ressursbruken ...
  Omdømmets betydning for rekruttering- og oppfølgingstrategien
  Omdømmets betydning for rekruttering dimensjonenI rekrutterings dimensjonen hvor målet er å skaffe nye kunder til en så lav kostnad som mulig er et godt omdømme ekstremt viktig for å i det hele tatt f...
  Visuell profil
  Den visuelle profilen er visuelle symboler som skal gi virksomheten en visuell identitet og personlighet i kundens øyne, samtidig som den visuelt skal skille virksomheten fra konkurrentene og gjøre de...
  Servicestrategi
  Begrepet «sannhetens øyeblikk» beskriver samhandlingen som skjer mellom kunden og de ansatte i det øyeblikket de møtes ansikt til ansikt eller på telefonen.
  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og eStudie.no. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.