Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 30 av 30 artikler om Forretningsplan
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Ingen planer blir bedre enn informasjonen den bygger på.

 • Hvem som har bidratt til utarbeidelsen?
 • Hvilke metoder og kilder som er benyttet?
 • Faktarelevant informasjon som bygger opp under kvaliteten og troverdigheten til det som presenteres
 • Hvilke feilkilder og usikkerhet er knyttet til informasjonen?

Ettersom forretningsplanen skal være ditt viktigste styringsverktøy i den operative driften og den videre planleggingen, lurer du bare deg selv hvis du utelukkende bygger forretningsplanen på dine subjektive meninger og oppfatninger av markedet, konkurrentene, kundene og ditt eget markedstilbud.

Skal forretningsplanen ha noen verdi for deg må den bygge på objektive data som er samlet inn ved hjelp av vitenskapelige metoder. Dvs. data som du kan ha tillit til. Kan man ikke ha tillit til dataene forretningsplanen bygger på, kan man heller ikke ha tillit til de konklusjonene og beslutningene man har kommet frem til på bakgrunn av denne informasjonen.

Det første en profesjonell investor vil gjøre når du gir han/hun forretningsplanen er å sjekke hvilke informasjonskilder forretningsplanen bygger på. Bygger den bare på grunderens egne subjektive data eller på vitenskapelige metoder fra anerkjente forskningsinstitusjoner? Primærdata eller sekundærdata? Kvantitative eller kvalitative data? Svarene på disse spørsmålene avgjør om investoren gidder å bruke tid på å lese planen. Størst sannsynlighet for at noen investorer skal lese planen med positive øyne får du hvis den bygger på vitenskaplige data fra anerkjente aktører innenfor sitt område. Dvs. data som man kan stole på og som inneholder minimalt med feilkilder og usikkerhet.

Redegjør i dette kapitelet om:

 • Bygger informasjonen på skrivebordundersøkelser (sekundærdata) eller feltundersøkelser (primærdata).
 • Hvem har samlet inn informasjonen og til hvilket formål er informasjonen samlet inn til?
 • Er dette kvalitative eller kvantitative data?
 • Hvem er utvalget, hvilke utvalgsmetoder er benyttet og hvor stort er utvalget?
 • Hvilke datainnsamlingsmetoder er benyttet og når ble dataene samlet inn?
 • Hvilke dataanalyser er benyttet?
 • Hvilke feilkilder og usikkerhet ved resultatene finnes?

Start med å lese artikkelen «Forutsetninger og rammebetingelser«. Den omtaler hvilke beviste og ubeviste blokkeringer som alltid vil styre så vel situasjonsanalysens innhold og resultater som forretningsplanens.

Fortsett så med artikkelen «Feilkilder og usikkerhet ved resultatene«. Den gir deg en oversikt over hvilke potensielle feilkilder som kan være beheftliget med de ulike dataene som er samlet inn og som danner bakgrunnen for selve forretningsplanen. Avslutt med artikkelen «Metodiske forutsetninger» som forklarer hvilke metodiske forutsetninger som alle analyser og rapporter vil være beheftliget med.

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
  Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  << Handlingsplan
    Andre artikler i serien er: 
 • Forretningsplan
 • Forretningsplanens innhold
 • Situasjonsanalyse
 • Due Diligence
 • Forretninggrunnlaget
 • Forretningside (misjon og visjon)
 • Verdigrunnlag
 • Omdømme (rykte og profil)
 • Corporate Governance (eierstyring)
 • Strategisk kjerne
 • Forretningmodell
 • Forretningsmål og forretningstrategi
 • Forretningsplanens del-planer
 • Hvem skriver du forretningsplanen for?
 • Presentasjon av forretningsplanen
 • Introduksjon og sammendrag (Styrets beretning)
 • Bakgrunn og generell beskrivelse av firmaet
 • Marked, kunden og konkurrentene
 • Corporate Governance (selskapsledelse)
 • Forretninggrunnlaget
 • Strategisk kjerne
 • Forretningsmodell
 • Produkter og tjenester
 • Markedsplan
 • Økonomiplan og ressursplan
 • Organisasjons- og prosessplan
 • Supportplan
 • Implementeringstrategi
 • Handlingsplan
 • Kilder til informasjon i forretningsplanen
 • Andre artikler i samme kategori er:

  Forretningsplan
  Forretningsplanen er et overordnet rammeverk for forretningsvirksomhetens fremtidige kurs og strategi. Den angir hvilke langsiktige og kortsiktige mål virksomheten skal nå, samt hvordan disse målene s...
  Hvem skriver du forretningsplanen for?
  Det er stor forskjell på å skrive en forretningsplan for et gründerprosjekt og for et etablert internationalt konsern. Tenk derfor gjennom hvem som er målgruppen for forretningsplanen før du skriver d...
  Introduksjon og sammendrag (Styrets beretning)
  Før innholdsfortegnelsen plasseres en introduksjonsside som forteller hva som er formålet med denne forretningsplanen. Etter innholdsfortegnelsen plasseres et sammendrag av forretningsplanen. Mange ve...
  Bakgrunn og generell beskrivelse av firmaet
  Mange investorer lurer på hva forretningsidèen bygger på. Hvorfor har du kommet opp med denne forretningsidèen og hva er det som gjør deg så motivert at du er villig til å jobbe steinhardt i mange år ...
  Konkurransefortrinn
  Effekten man får ved å besitte og utnytte en eller flere ressurser eller en kompetanse som gir virksomheten viktige fordel(er) i konkurransen med andre virksomheter.
  Forretningsmodell
  Mens forretningsideen angir hva virksomheten gjør for hvem, angir forretningsmodellen hvordan selskapet tjener penger på dette.
  Supportplan
  Selskapets støtteaktiviteter, d.v.s. ikke verdiskapende aktiviteter som kun er nødvendig for at kjerneaktivitetene skal fungere
  Forretningsplanens innhold
  EDet ser ut til at de aller fleste teoretikere er enige om at en forretningsplan består av tre strategiske rammer som er gjensidig avhengig av hverandre og som er i konstant endring
  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og eStudie.no. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.