Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 22 av 30 artikler om Forretningsplan
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Etter en kort gjennomgang av selskapets verditilbud (produkter og tjenester i form av USP), bør du angi selskapets forretningsmodell.

Mens forretningsideen i forretninggrunnlaget angir hva virksomheten gjør for hvem, angir forretningsmodellen hvordan selskapet tjener penger på dette. 

Spesielt for digitale konsepter er dette av stor interesse for enhver investor, lånegiver, leverandør, samarbeidspartner og nøkkelmedarbeidere, da det er her de fleste digitale konsepter feiler. Med det menes at de ikke klarer å utvikle en levedyktig forretningsmodell som passer til forretningsideen sin. 

Gå ikke i samme fellen. Sørg for at du har tenkt godt igjennom forretningsmodellen til selskapet og at den passer til selskapets forretningside og resten av forretninggrunnlaget.

For nærmere informasjon om forretningsmodellene viser jeg til min artikkelserie om forretningsmodellene.

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
  Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  << Strategisk kjerneProdukter og tjenester >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Forretningsplan
 • Forretningsplanens innhold
 • Situasjonsanalyse
 • Due Diligence
 • Forretninggrunnlaget
 • Forretningside (misjon og visjon)
 • Verdigrunnlag
 • Omdømme (rykte og profil)
 • Corporate Governance (eierstyring)
 • Strategisk kjerne
 • Forretningmodell
 • Forretningsmål og forretningstrategi
 • Forretningsplanens del-planer
 • Hvem skriver du forretningsplanen for?
 • Presentasjon av forretningsplanen
 • Introduksjon og sammendrag (Styrets beretning)
 • Bakgrunn og generell beskrivelse av firmaet
 • Marked, kunden og konkurrentene
 • Corporate Governance (selskapsledelse)
 • Forretninggrunnlaget
 • Strategisk kjerne
 • Forretningsmodell
 • Produkter og tjenester
 • Markedsplan
 • Økonomiplan og ressursplan
 • Organisasjons- og prosessplan
 • Supportplan
 • Implementeringstrategi
 • Handlingsplan
 • Kilder til informasjon i forretningsplanen
 • Andre artikler i samme kategori er:

  Styring og kontroll av markedsplanen
  For å avdekke forbedringsområdene og velge de riktige virkemidlene må alle ledd av strategien og planen kvalitetssikres kontinuerlig gjennom avviksanslyser.
  Kilder til informasjon i forretningsplanen
  Hvem som har bidratt til utarbeidelsen? Hvilke metoder og kilder som er benyttet? Faktarelevant informasjon som bygger opp under kvaliteten og troverdigheten til det som presenteres.
  Bakgrunn og generell beskrivelse av firmaet
  Mange investorer lurer på hva forretningsidèen bygger på. Hvorfor har du kommet opp med denne forretningsidèen og hva er det som gjør deg så motivert at du er villig til å jobbe steinhardt i mange år ...
  Verdigrunnlag
  Verdigrunnlaget danner organisasjonskulturen som er uskrevne regler, normer og rolleforventninger som forteller hver enkelt ansatt hvordan vi tenker og gjør saker og ting her
  Situasjonsanalyse
  Situasjonsanalysens formål er å gi et bilde av virksomhetens strategiske situasjon og hvilke strategiske muligheter og trusler som finnes i markedssystemet, den strategiske kjernen og systemet
  Organisasjons- og prosessplan
  Hvordan ressursbruk skal minimaliseres i verdiskapningprosessen som omformer ressursene til verdifulle kundeverdier i form av produkter og tjenester som kundene oppfatter som mer verdifulle enn konkur...
  Handlingsplan
  En plan for å gjennomføre, kontrollere og eventuelt korrigere tiltak og aktiviteter som skal gjøre oss istand til å nå fastsatte mål.
  Marked, kunden og konkurrentene
  Forretningsplanen ha en kort beskrivelse av markedet, konkurrentene og kunden, før selve forretningsplanen starter,
  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og eStudie.no. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.