Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 1 av 15 artikler om Forretningsmål og -strategi
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


    Denne artikkelen er del 12 av 30 artikler om Forretningsplan
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


I denne artikkelserien går vi igjennom hvilket forretningsmål og -strategi et selskap bør velge og hvorfor selskapet bør velge dette målet og strategien.

Forretningsmålet og -strategien står i en særstilling i forretningsplanen som trekker opp virksomhetens overordnede strategiske kurs de neste 3-5 årene. Antagelig er valget av forretningsmål og -strategi de to viktigste beslutningene du må treffe i forbindelse med utarbeidelsen av virksomhetens forretningsplan.

Mens forretningsmålet angir:

Hva som er det overordnede (strategiske) målet for virksomheten og alt virksomheten gjør i sitt daglige arbeid.

forteller forretningsstrategien:

Hvordan virksomheten skal nå sitt forretningsmål

Årsaken til at vi trenger et forretningsmål kan sammenfattes til følgende punkter:

 • Uten et mål vet vi ikke hva som skal oppnås, hvordan vi skal komme dit eller når vi har kommet dit.
 • Målene skal sørge for at alle «går i samme retning», «tenker likt» og jobber mot de samme målene. Mål forener organisasjongruppene, og sørger for at alle jobber for å nå de samme langsiktige- og kortsiktige målene, uansett nivå.
 • Målene er virksomhetens viktigste styringsverktøy som all innsats og alle resultater måles mot.
 • Mål er det som gir arbeidet mening og innhold. Et arbeid uten mål finner de fleste meningsløst og lite motiverende. Målene er ikke bare det som gir atferden retning, men de er også energien som gjør oss motivert til å jobbe målrettet i fellesskap mot disse ønskede resultatene.
 • Virksomheter som jobber mot konkrete mål er mer effektive enn dem som ikke har det.

Like viktig som å ha et overordnet mål som gir all atferd og all tenkning i virksomheten en felles retning, er det at vi har en forretningstrategi som forteller oss hvordan vi skal klare å nå dette målet og samordne all innsats mot denne felles strategien. En strategi som skal være «kartet som viser veien til målet».

Ettersom forretningsmålet og forretningstrategien står så essensielt i enhver forretningsplan har jeg skrevet en egen artikkelserie om hva du bør tenke på når du skal velge forretningsmål og forretningstrategi til virksomheten. En artikkelserie jeg anbefaler at du leser. Hvilke artikler som inngår i denne artikkelserien finner du under.

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
  Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  Sammenhengen mellom mål – strategi – analyse >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Forretningsmål og forretningstrategi
 • Sammenhengen mellom mål – strategi – analyse
 • Forretningsmål
 • Resultatmål for selskaper
 • Resultatmål for selvstendige resultatenheter
 • SMART og HD Cord krav til et mål
 • Forretningstrategi
 • Konkurransefortrinn
 • Miles og Snows generiske forretningsstrategier
 • Porters generiske konkurrentstrategier
 • Strategiske retninger for den strategiske kjernen
 • Strategiske hovedhindringer
 • Hvordan velge rett forretningstrategi?
 • Lansering strategi
 • Implementeringstrategi
 •   Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  << ForretningmodellForretningsplanens del-planer >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Forretningsplan
 • Forretningsplanens innhold
 • Situasjonsanalyse
 • Due Diligence
 • Forretninggrunnlaget
 • Forretningside (misjon og visjon)
 • Verdigrunnlag
 • Omdømme (rykte og profil)
 • Corporate Governance (eierstyring)
 • Strategisk kjerne
 • Forretningmodell
 • Forretningsmål og forretningstrategi
 • Forretningsplanens del-planer
 • Hvem skriver du forretningsplanen for?
 • Presentasjon av forretningsplanen
 • Introduksjon og sammendrag (Styrets beretning)
 • Bakgrunn og generell beskrivelse av firmaet
 • Marked, kunden og konkurrentene
 • Corporate Governance (selskapsledelse)
 • Forretninggrunnlaget
 • Strategisk kjerne
 • Forretningsmodell
 • Produkter og tjenester
 • Markedsplan
 • Økonomiplan og ressursplan
 • Organisasjons- og prosessplan
 • Supportplan
 • Implementeringstrategi
 • Handlingsplan
 • Kilder til informasjon i forretningsplanen
 • Andre artikler i samme kategori er:

  Sammenhengen mellom mål - strategi - analyse
  Hvilken arbeidsmodell bør vi følge i vår strategiske planlegging= Her går vi igjennom sammenhengen mellom mål og strategi.
  SMART og HD Cord krav til et mål
  Hva kjennetegner gode mål og hvordan bør de utformes? I denne artikkelen ser vj nærmere på akkurat dette spørsmålet.
  Forretningsmål
  Mens forretningsideen, visjonen og misjonen er kvalitative mål virksomheten skal jobbe langsiktig mot, angir forretningsmålet hvilke kvantitative mål som skal nås innen utgangen av planperioden.
  Resultatmål for selvstendige resultatenheter
  Resultatmål for avdeling, prosjekt, enkeltperson eller andre enheter med aktiviteter som kan isoleres fra andre for å måle deres resultater i en målperiode
  Porters generiske konkurrentstrategier
  Porter sine 3 generiske strategier for å skape varige konkurransefortrinn for en virksomhet i et marked.
  Strategiske retninger for den strategiske kjernen
  En gjennomgang av hvilke strategiske retninger den strategiske kjernen kan velge i følge Porter.
  Hvordan velge rett forretningstrategi?
  Strategi handler om et sett med valg som gjøres for at bedriften skal få en unik posisjon og varige konkurransefortrinn.
  Bærekraftig utvikling
  Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine.
  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og eStudie.no. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.