Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 5 av 30 artikler om Forretningsplan
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


    Denne artikkelen er del 6 av 21 artikler om Systemanalytisk Verdiledelse
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


rammeverket

Forretninggrunnlaget – angir hvorfor virksomheten er etablert, hva den holder på med og for hvem, hvilke kundeverdier skaper den og hva er virksomhetens drøm for fremtiden og hvilke verdier danner grunnlaget for visjonens strategi. I praksis vil dette si virksomhetens forretningside, visjon, omdømme og verdigrunnlag. Selve identiteten eller selvbilde til virksomheten. En angivelse av:

 • Hva er virksomheten?
 • Hva står virksomheten for?
 • Hva er virksomheten verdt? Ikke i kroner og ører men i omdømme, image, rykte, forventninger og kulturelle verdier?

Til sammen utgjør de pyramiden vi kaller forretninggrunnlaget. I motsetning av forholdene som inngår i den strategiske kjernen er forholdene som inngår i forretninggrunnlaget ikke noe ledelsen kan sette seg ned og endre gjennom å ta noen viktige strategiske beslutninger om kursen. Riktignok er det fult mulig å endre såvel forretningsideen og visjonen, men siden hele virksomhetens eksisterende livsgrunnlag er bygd opp omkring disse to parametrene vil en endring i dem medføre en redefinering av hele virksomhetens forretninggrunnlag som såvel den strategiske kjernen og virksomhetens systemkonfigurasjon. 

Omdømme og verdigrunnlaget er det også mulig å endre, men om virksomheten virkelig lykkes med dette er ikke sikkert. Ofte er verdigrunnlaget som utgjør organisasjonskulturen til virksomheten så hardt forankret og bygd opp gjennom så lang tid at det tar minst en generasjon å endre den, hvis det i det hele tatt er mulig. Det samme gjelder virksomhetens negative ømdømme. Har virksomheten først fått et dårlig rykte, skal det mye til for å endre dette i folks bevissthet og uansett er dette noe som vil ta lang tid – ekstremt lang tid. Jeg regner derfor ikke disse forholdene som en del av den strategiske kjernen som består av en samling strategiske beslutninger som topp-ledelsen i virksomheten har tatt for å peke ut virksomhetens langsiktige kurs.

forretningsgrunnlaget

Hvilke elementer som inngår i forretninggrunnlaget, deres funksjon og sammenhengen mellom dem er vist i modellen under som oppsummerer forretningsgrunnlaget.

forretningsgrunnlaget

I de påfølgende artiklene vil jeg ta for meg vært av disse enkeltkomponentene i modellen over som til sammen utgjør forretningsgrunnlaget.

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
  Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  << Due DiligenceForretningside (misjon og visjon) >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Forretningsplan
 • Forretningsplanens innhold
 • Situasjonsanalyse
 • Due Diligence
 • Forretninggrunnlaget
 • Forretningside (misjon og visjon)
 • Verdigrunnlag
 • Omdømme (rykte og profil)
 • Corporate Governance (eierstyring)
 • Strategisk kjerne
 • Forretningmodell
 • Forretningsmål og forretningstrategi
 • Forretningsplanens del-planer
 • Hvem skriver du forretningsplanen for?
 • Presentasjon av forretningsplanen
 • Introduksjon og sammendrag (Styrets beretning)
 • Bakgrunn og generell beskrivelse av firmaet
 • Marked, kunden og konkurrentene
 • Corporate Governance (selskapsledelse)
 • Forretninggrunnlaget
 • Strategisk kjerne
 • Forretningsmodell
 • Produkter og tjenester
 • Markedsplan
 • Økonomiplan og ressursplan
 • Organisasjons- og prosessplan
 • Supportplan
 • Implementeringstrategi
 • Handlingsplan
 • Kilder til informasjon i forretningsplanen
 •   Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  << MarkedssystemetOmdømme (rykte og profil) >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Systemanalytisk Verdiledelse
 • Verdibasert ledelse
 • Systemteori og Kybernetikk
 • Systemkomponenter (Gunnkomponentene i Systemanalytisk Verdiledelse)
 • Markedssystemet
 • Forretninggrunnlaget
 • Omdømme (rykte og profil)
 • Verdigrunnlag
 • Strategisk kjerne
 • Systemet i Systemanalytisk Verdiledelse
 • Ressursperspektivet
 • Prosessperspektivet
 • Kundeperspektivet
 • Supportperspektivet
 • Læring og vekstperspektivet
 • Styring og kontrollperspektiv
 • Balansegangen mellom system og verdiledelse
 • Systemintegrasjon
 • Strategisk-, taktisk- og operativ planlegging
 • Arbeidsmodell for Systemanalytisk Verdiledelse
 • Lederen som doktor (Systemanalytisk ledelse)
 • Andre artikler i samme kategori er:

  Forretningside (misjon og visjon)
  Forretningsideen angir hvorfor bedriften ble startet og beskriver hva som gjør den så unik at det er verdt å jobbe i den, samtidig som den angir hvorfor kundene skal velge akkurat denne bedriften som ...
  Systemet i Systemanalytisk Verdiledelse
  Med systemet menes summen av alle verdiaktiviteter, koblinger og samhørighetsforhold mellom dem i virksomheten.
  Lederen som doktor (Systemanalytisk ledelse)
  Systemanalytisk verdiledelse ser på lederen som en doktor, da en virksomhet er et kompleks system som best kan sammenlignes med menneskekroppen.
  Markedssystemet
  Rammebetingelsene som kan ha interesse av å påvirke virksomhetens eksistens og muligheter for vekst kalles med en fellesbetegnelse for virksomhetens markedssystem.
  Strategisk kjerne
  Den strategiske kjernen tar for seg hvilke mål og strategier virksomheten skal nå og følge i en planperiode
  Omdømme (rykte og profil)
  En fellesbetegnelse for virksomhetens rykte og profil i omgivelsene. En del av forretningsgrunnlaget til virksomheten
  Verdigrunnlag
  Verdigrunnlaget danner organisasjonskulturen som er uskrevne regler, normer og rolleforventninger som forteller hver enkelt ansatt hvordan vi tenker og gjør saker og ting her
  Arbeidsmodell for Systemanalytisk Verdiledelse
  Når du har lært deg grunnmodellen til Systemanalytisk Verdiledelse, hvilke del-komponenter som inngår i hver av disse grunnkomponentene i grunnmodellen kan du begynne å ta Systemanalytisk Verdiledelse...
  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og eStudie.no. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.