Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 43 av 47 artikler om 1. Grunnleggende markedsføring
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


    Denne artikkelen er del 1 av 4 artikler om Eventmarkedsføring
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


    Denne artikkelen er del 10 av 12 artikler om Konkurransevirkemidler - Markedskommunikasjon
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


I denne artikkelserien lærer du hva eventmarkedsføring er og hvordan du kan bruke eventmarkedsføring  som konkurranse- og kommunikasjonvirkemiddel i virksomhetens markedsførings- og kommunikasjonsmiks

Hva er eventmarkedsføring?

Eventmarkedsføring er et bredt begrep som omfatter alt fra «homeparty`s«, varemesser, firmaturer, teambuilding, til store folkefester og jubileum.

Eventmarkedsføring har blitt brukt i århundrer av ledere for å underholde folket og skape lojalitet til lederen. Se bare på Colusseum stadium i Roma som den romerske keiseren bygde for å underholde folket med taler og Gladiator-kamper, med det mål å skape lojalitet mot keiserdømme. En strategi som ble brukt med stor suksess i svært lang tid og som brukes den dag idag og da i stadig større grad.

Eventmarkedsføring handler om:

å kommunisere ut sine merkeverdier til kunden ved å gjennomføre et arrangement (Wohlfeil og Whelan 2006a).

Litt mer generelt kan man si at et event er en samling av mennesker med et overordnet tema. For at det skal klassifiseres som et event må det finnes tilskuere, og der det finnes tilskuere kan budskap og opplevelser bli delt, opplevd og tolket, og kan således brukes i markedsføringssammenheng (Wood 2009).

Hvilke effekter kan eventmarkedsføring gi?

Forskning viser at eventmarkedsføring kan bidra til:

 • Oppmerksomhet og interesse omkring et tema, lansering eller verditilbud
 • Virale markedsføringseffekter som resulterer i nye prospekt og kunder
 • Sterkere og mer positive merkeholdninger
 • Merkelojale kunder
 • Sterkere merkefølelser
 • Større grad av merketilknytning

Formålet er å fange publikums og målgruppers oppmerksomhet, vekke deres interesse og skape positive assosiasjoner i deres bevissthet til et merke, verditilbud eller virksomheten etter at eventet er ferdig.

Hva avgjør eventmarkedsføringens effekt?

Det har blitt sagt at jo mer eventet er i tråd med budskapet og merkets visjon, jo større effekt vil eventet ha (Gain Marketing 2013). 

Er målet å bygge merkevaren gjennom å skape og forsterke merkekjennskapen, merkeholdningen og merkelojaliteten må vi vurdere hvor god «fit» det er mellom assosiasjonene vi ønsker å knytte til merket og assosiasjonene deltagerne har til eventen. Jo større samsvar det er mellom eventets assosiasjoner og de assosiasjonene vi ønsker at deltakerne skal assosiere når de tenker på merke, jo riktigere er det for virksomheten å delta.

Vi kan også legge til at jo mer eventen (aktiviteten) involverer kunden i formålet med aktiviteten, jo større er også sjansene for at varige og positive assosiasjoner og relasjoner utvikles i etterkant.

Event klassifiseringer

Når vi snakker om eventmarkedsføring må vi skille mellom

 1. Business to Employee (B2E),
 2. Business to Business (B2B)
 3. Business to Consumer (B2C)

som i eventsammenheng dreier seg om målgruppeutvelgelse.

En pull-strategi

Tradisjonell markedskommunikasjon baserer seg på «push-strategier» hvor reklamen blir tvunget på mottakerne gjennom reklame i ulike medier. Etter hvert som denne media-støyen har økt i omfang har folk flest utviklet ulike blokkeringsmekanismer, også kalt perspetuelle forsvarsmekanismer, som siler ut alle uønskede påvirkningforsøk, deriblant annonser, fjernsynsreklame og da spesielt bannerannonser o.l. i digitale medier. Dette har igjen resultert i at effekten av tradisjonelle «push-strategier» har blitt stadig dårligere.

Som et resultat av dette har fokuset istedenfor gått over til å fokusere på «pull-strategier» som prøver å involvere mottakeren istedenfor de tradisjonelle «push-strategier» når kommunikasjonstrategien skal legges opp. Eventmarkedsføring går i kort trekk ut på å dekke folks ønsker om positive opplevelser som dekker ulike emosjonelle behov.

Denne artikkelen og resten av artiklene i denne artikkelserien kan lastes ned og leses som en e-bok ved å klikke her !

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
Du leser nå artikkelserien: 1. Grunnleggende markedsføring

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << GeriljamarkedsføringViral markedsføring >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Markedsføring
 • Marked
 • Markedsform (markedsstruktur)
 • Markedssegmentering
 • Markedsføringshjulet
 • Markedssystem
 • Orienteringsretninger innen markedsføringen
 • Produkt- og produksjonsorientert markedsføring
 • Salgsorientert markedsføring
 • Markedsorientert markedsføring
 • Samfunnsorientering markedsføring
 • Markedsføring i et større perspektiv
 • Markedsjef
 • Markedsavdelingen
 • Salgs- og distribusjonsapparat
 • Kunden og kundeanalyse
 • Produktet / tjenesten må holde mål
 • Helhetlig markedsføring og markedsplanlegging
 • Oppgavediagnose
 • Markedsføringsoppgavene
 • Kommunikasjonsoppgaver
 • Markedsplan
 • Situasjonsanalyse
 • 4-planleggingsdimensjoner for markedsføringen
 • Før kjøpet: Skape rette forventninger
 • Under kjøpet: Skape en opplevelse som overgår forventningene
 • Etter kjøpet: Følge opp kunden
 • Verditilbud
 • Markedsføringsmiks
 • Produkt
 • Distribusjon
 • Service og tjeneste
 • Pris og prisens rolle i en bedrift
 • Markedskommunikasjon
 • Omdømme (Corporate branding)
 • Markedsprogram (handlingsplan)
 • Servicemarkedsføring
 • Direkte markedsføring
 • Relasjonsmarkedsføring
 • Nisjemarkedsføring
 • Digital markedsføring
 • Geriljamarkedsføring
 • Eventmarkedsføring
 • Viral markedsføring
 • Innholdsmarkedsføring
 • Nettverksmarkedsføring
 • AMSTAK og RIKE modellen
 • Du leser nå artikkelserien: Eventmarkedsføring

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  Hvorfor eventmarkedsføring? >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Eventmarkedsføring
 • Hvorfor eventmarkedsføring?
 • Motivasjon for å delta på markedseventer
 • Eventmodell – planleggingsmodell for eventmarkedsføring
 • Du leser nå artikkelserien: Konkurransevirkemidler - Markedskommunikasjon

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << SponsingProduktplassering >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Markedskommunikasjon
 • Tradisjonelle kommunikasjonsvirkemidler
 • Telemarketing
 • Emballasje
 • Trade promotion
 • Sales Promotion (SP)
 • Public Relation (PR)
 • Reklame
 • Sponsing
 • Eventmarkedsføring
 • Produktplassering
 • Digitale kommunikasjonsvirkemidler
 • DEL
  Denne artikkelen er skrevet av Kjetil Sander. En entrepenør og forretningsutvikler som har etablert en rekke selskaper de siste 20 årene. Samtidig som har han lang styre- og topp-leder erfaring. Han er utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH, og jobber til daglig som daglig leder i OnNet. På hobbybasis er han i tillegg ansvarlig redaktør for eStudie.no. Les mer.