Etableringsfasen til selskapet


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 24 av 26 artikler om Selskapsetablering
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


etableringsfasenEn gjennomgang av hva du må tenke på og gjøre i etableringsfasen av egen virksomhet.

Etableringsfasen går ut på å sette planene du laget i planleggingsfasen ut i livet. Det er nå alvoret starter.

Etablering av selskapet 

Første steg er å registrere selskapet på lovlig måte, slik at du kan opprette bankkonto og begynne å fakturere dine første kunder når de måtte komme.

Regnskap

Samtidig som selskapet registreres må åpnings regnskapet settes opp, hvis du er regnskapspliktig (noe de fleste er). De fleste grundere velger å sette bort regnskapet, ihvertfall i etableringsfasen. Det er nå også på tide å begynne å skille mellom privat økonomi og bedriftens økonomi, selv om du driver enkeltmannsforetak hvor nærings økonomi og privat økonomi blir behandlet som ett.

Økonomisystem

Selv om du velger å sette bort regnskapet må du tenke på hvilket økonomisystem, også kalt ERP-system, du ønsker til virksomheten. Spesielt gjelder dette hvis du ønsker å ta kontroll over regnskapet senere. Å kjøpe et økonomisystem er dyrt, og det er enda dyre å bytte økonomisystem senere.  Dette fordi et bytte ikke bare krever at du kjøper et nytt økonomisystem, men også at alle eksisterende regnskapsdata må flyttes over fra et økonomisystem til et annet. Dette kan ikke bare være kostbart, men kan også vise seg å være svært teknisk krevende. Tenk derfor godt igjennom valg av økonomisystem før du setter bort regnskapet og sørg for at regnskapsføreren som velges benytter seg av akkurat dette økonomisystemet, slik at dataene enkelt kan flyttes «in-house» senere.

Registrering i merverdiavgiftmanntallet

All omsetning av varer og tjenester er merverdiavgiftpliktig, og du skal ikke ha holdt på lenge før du når minimumsgrensen for registrerings plikt. Registreringen er gratis og gir virksomheten et MVA-nummer som bekrefter for potensielle kunder at virksomheten er registrert og betaler merverdiavgift til staten.

Leie lokaler

Så snart selskapet er registrert velger de fleste å gå videre med å leie lokalene de trenger og begynne å utstyre dem med nødvendig utstyr og inventar. Jeg viser i denne sammenheng til min artikkelserie om å leie lokaler som forklarer prosessen og risikomomentene du må være oppmerksom på.

Domene, visittkort og nettsider

Samtidig som selskapet registreres er det viktig at du sikrer det domene med samme navn, slik at du er sikret en identitet på Internett som du kan bruke i din markedsføring.

Dernest må du sette opp noen midlertidige nettsider som du kan vise til i rekrutteringen og etableringsprosessen, hvor du må inngå avtaler med en lang rekke leverandører og samarbeidspartnere. En midlertidig nettside vil her være unværlig og gi et profesjonelt inntrykk av selskapet hvis den er disent laget. 

Du trenger også visittkort som du kan dele ut til alle du møter, så dette er også noe du må skaffe deg så raskt som mulig.

Administrative oppgaver

De administrative oppgavene er antagelig noe av det kjedeligste en grunder vet om. Ingen starter et eget selskap fordi de ønsker å jobbe med regnskap eller fakturering, men uten gode administrative rutiner for virksomheten din kan vi love deg at det vil gå galt. Sett derfor opp klare rutiner for hvordan de administrative oppgavene skal løses og hvem som skal ha ansvaret for dem.

Rekruttering

For en grunderbedrift kan det by på utfordringer å klare å rekruttere  de nøkkelpersonene virksomheten er avhengig av. Dette fordi disse nøkkelmedarbeiderne normalt allerede sitter i godt betalte jobber i selskaper de trives relativt godt i. De kvier seg derfor for å slutte i denne jobben for å begynne i et nyetablert selskap med en usikker fremtid. Risikoen blir for stor for de fleste. Som grunder må man derfor legge ned ekstra mye arbeid i rekrutterings prosessen for å klare å trekke til seg de medarbeiderne man trenger, noe som krever at du gjør et forarbeid før du begynner rekrutteringen. At de fleste grundere heller ikke har noe særlig erfaring i å rekruttere nøkkelmedarbeidere går ikke situasjonen enklere.

Ansettelse og lønn

Når du endelig har fått tak i nøkkelmedarbeiderne du trenger, gjelder det å sette opp gode stillingsinstrukser og utforme gjensidig fordelaktige ansettelseskontrakter, før arbeidstakerne meldes inn i arbeidstaker registeret.    

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
  Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  << Vurdering av lånesøknaderTillatelser >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Har du en forretningsidè du ønsker å realisere?
 • Hvorfor ønsker du å bli en gründer og forstår du risikoen du tar?
 • Hvilke egenskaper må gründeren ha?
 • Hvordan mislykkes som grunder?
 • Hvordan lykkes som gründer?
 • De ti bud for å lykkes med å etablere egen virksomhet
 • Halve oppskriften til suksess, er å oppnå fremgang ved å unngå å gjøre feil.
 • Suksessfaktor 1 – Dyktig ledelse er helt avgjørende!
 • Suksessfaktor 2 – Produkt/tjeneste (verditilbudet)
 • Suksessfaktor 3 – Markedet (markedskommunikasjon)
 • Suksessfaktor 4 – Finansielle forhold
 • Gründerens 7 faser
 • Selskapets idéfase
 • Research fasen til forretningsideen
 • Planleggingsfasen til selskapsetableringen
 • Kapitaliseringfasen : – Hvordan finansiere forretningsideen?
 • Egenkapitalfinansiering
 • Venture Capital (risikokapital)
 • Hvordan gå frem ovenfor investormarkedet?
 • De magiske prosentsatsene for en grunder og investor !!!
 • Investeringsavtaler
 • Lånefinansiering
 • Vurdering av lånesøknader
 • Etableringsfasen til selskapet
 • Tillatelser
 • De administrative arbeidsoppgavene
 • Andre artikler i samme kategori er:

  Har du en forretningsidè du ønsker å realisere?
  De fleste har opplevd å få en god ide som du tror kan gjøre deg rik og berømt. Disse ideene kommer når du minst forventer det: - hjemme, på jobb, på tur med hunden eller på ferie.
  Kapitaliseringfasen : - Hvordan finansiere forretningsideen?
  Bedriftsforbundet estimerte for noen år siden at kun 1 av 10 ideer blir realisert gjennom etablering av et nytt selskap. De fleste faller av lasset fordi de ikke klarer å skaffe finansiering til grund...
  Venture Capital (risikokapital)
  Risikokapital eller venture capital som det også omtales, vil si at en person eller et privat selskap går inn med penger mot en eierandel i selskapet eller i form av et konvertibelt lån som senere kan...
  Hvordan gå frem ovenfor investormarkedet?
  Følger du denne fremgangsmåten ovenfor investormarkedet når du skal presentere din forretningside er du sikret suksess!
  Vurdering av lånesøknader
  I motsetning til en investor som kan se frem til en eventyrlig avkastning på investeringen sin, kan en lånegiver ikke se frem til noe annet enn sine regelmessige innbetalinger av opprinnelig lånebeløp...
  De magiske prosentsatsene for en grunder og investor !!!
  Ønsker du å finansiere virksomheten din gjennom emisjon(er), dukker spørsmålet om hvor stor andel av virksomheten du ønsker at investorene skal kunne kjøpe fort opp.
  Egenkapitalfinansiering
  Egenkapitalfinansiering vil si at grunderen selv og de øvrige deltakerne i selskapet skyter inn egne penger og andre verdigjenstander i selskapet.
  Research fasen til forretningsideen
  Når du sitter med en god forretningsidè, er neste fase å sjekke om forretningsidèen er gjennomførbar i forhold til dine ressurser, lovverket og konkurransesituasjonen.
  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og eStudie.no. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.