ERG-teorien (behovsteori)


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 5 av 6 artikler om Behov
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


maslow-vs-erg teorien

ERG – teorien er en behovsteori som er først og fremst utviklet av Alderfer. ERG – teorien trekker Maslows behovsnivåer sammen til tre behovskategorier:

ERG – teorien sier:

 • Jo dårligere behovene på de ulike nivåene blir tilfredsstilt, desto sterkere blir ønsket om behovstilfredsstillelse for individet. Jo dårligere en person synes lønnen er, desto mer strever vedkommende etter bedre lønn.
 • Jo bedre de lavere behovnivåene blir tilfredsstilt, desto sterkere søker vi å tilfredsstille de høyere behovnivåene. Jo mer en person er tilfreds med sin lønn, desto mer strever vedkommende etter gode relasjoner, utfordringer o.l.
 • 3. Jo dårligere de høyere behovnivåene blir tilfredsstilt, desto sterkere strever individet etter behovstilfredsstillelse på lavere nivå. Opplever man arbeidet sitt som utviklende, skapende og betydningsfullt, vil man i sterkere grad begynne å jakte på bedre lønn, status o.l.

Ansetter en bedrift en person med høy utdannelse, stor kapasitet og karrièrelysten til denne personen ikke blir utnyttet, blir det høyeste behovnivået til personen ikke tilfredsstilt. Det kan i neste omgang føre til en «statusorientering». Dvs. at personen strever mer etter høyere lønn, firmabil og flotte kontorer enn etter å lytte etter ideer, drive lønnsomt og utvikle seg selv yrkesmessig.

Teorien antyder at hvis de ansatte gis mulighet til å påvirke sin egen arbeidssituasjon, til å bruke sine kunnskaper og ferdigheter på en kreativ måte, vil de bli mindre motiverte for å kreve høyere lønn, status o.l. Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver kan altså delvis kompensere for lav lønn.

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
  Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  << McClelands behovsteoriMotiv og sammenblanding av behov >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Behov – målobjekt – ønske
 • Behov og dissonans
 • Maslows behovhierarki
 • McClelands behovsteori
 • ERG-teorien (behovsteori)
 • Motiv og sammenblanding av behov
 • Andre artikler i samme kategori er:

  Behov - målobjekt - ønske
  Hva er et behov? Hva er forskjellen på et behov og et ønske? I denne artikkelen ser jeg nærmere på disse to begrepene og hvilke teorier som finnes omkring disse begrepene.
  Behov og dissonans
  Lykkes man ikke med å tilby produkter/tjenester som dekker forbrukernes behov, vil man miste kundene og gå konkurs over tid. Å kartlegge og tilfredsstille behov er derfor selve essensen i moderne mark...
  Maslows behovhierarki
  Hvilke behov mennesker har, har psykologen A.H.Maslow utviklet en teori om. Den er nå allment anerkjent og kalles Maslows behovhierarki.
  McClelands behovsteori
  En teori som sammenfatter Maslows behovshierarki til 3 sentrale menneskelige behov: prestasjonsbehov, kontaktbehov og maktbehov
  Behov, motiver og verdier
  Det finnes ingen standardisert inndeling av menneskelige verdier, men det ser det ut til at våre verdier faller i tre hovedkategorier:
  Motiv og sammenblanding av behov
  Erfaring viser at mennesker har en tendens til å blande sammen behovene sine, og de foretar ofte handlinger for å kompensere et underskudd på et annet behov.
  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og eStudie.no. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.