Epsilon – et mål for samvariasjonens styrke og retning


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 3 av 13 artikler om Bivariat analyse
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


variable

For å finne ut om det er noen sammenheng mellom arbeidstidsordning og helsetilstand, kan vi sammenligne prosentandelen til de som jobber skift og har fordøyelsesbesvær, med de som jobber dagtid og har fordøyelsesbesvær. Vi ser at prosentdifferansen er 16 (24-8). Denne differansen kalles epsilon.

Epsilon sier altså noe om samvariasjonens styrke og fortegnet (+ eller -) som indikerer dens retning.

Prosentdifferansen må være av en viss størrelse for at vi kan si at det er samsvar mellom to variabler. Som en tommelfingerregel bør epsilon være større enn +/- 10% for at man kan hevde at det er en samvariasjon ved små utvalg (Halvorsen -93).

Epsilon = Prosentdifferanse mellom to variabler eller stikkprøver

Denne artikkelen og resten av artiklene i denne artikkelserien kan lastes ned og leses som en e-bok ved å klikke her !

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
Du leser nå artikkelserien: Bivariat analyse

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Krysstabulering og marginalfordelingParallell plott og trend >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Bivariate analyser – analyse av to variabler
 • Krysstabulering og marginalfordeling
 • Epsilon – et mål for samvariasjonens styrke og retning
 • Parallell plott og trend
 • Trender og trendforlengelse (kurvefremskrivning)
 • Gruppegjennomsnitt og mediandifferanse
 • Mann – Whitney observator
 • Sammenligning av to medianer (Mann-Whitney-metoden)
 • Parvise sammenligninger
 • Korrelasjon og kovarians
 • Krysspriselastisitet
 • Priselastisitet
 • Inntektselasitisitet
 • DEL
  Denne artikkelen er skrevet av Kjetil Sander. En entrepenør og forretningsutvikler som har etablert en rekke selskaper de siste 20 årene. Samtidig som har han lang styre- og topp-leder erfaring. Han er utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH, og jobber til daglig som daglig leder i OnNet. På hobbybasis er han i tillegg ansvarlig redaktør for eStudie.no. Les mer.