Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.

    Denne artikkelen er del 2 av 7 artikler om Pysko-, sosio- & antropologi >> Holdninger
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Enkomponent modellen ser på en holdning som en faktorer med to mulige holdninger:

 1. Individet kan forholde seg sympatisk til objektet (positiv holdning)
 2. Individet kan forholde seg antipatisk til objektet (negativ holdning)

I henhold til denne definisjonen er holdninger graden av positive eller negative følelser forbundet med et psykologisk objekt. Denne tilnærmingen til begrepet regnes som endimensjonal fordi den kun vektlegger komponenten følelser. Med andre ord fokuserer den kun på individets følelsesmessige vurdering av et objekt.

Det finnes mange ulike tolkninger av denne gamle holdningmodellen. Kaufmann og Kaufmann (1998 s.221) et et eksempel på dette. De definerer en holdning som:

individets forutfattede positive eller negative reaksjonstendenser overfor sosiale objekter (personer, grupper), begivenheter eller saksforhold

Deres definisjon sier at folks holdninger vil medføre at de reagere enten positivt eller negativt ovenfor (situasjoner):

 1. Sosiale objekter (personer, grupper)
 2. Begivenheter
 3. Saksforhold

Kritikerne av trekomponentmodellen hevder at dersom det skal være noe poeng å snakke om holdninger som noe forskjellig fra tanker, følelser og handlinger, må det være en bestemt side ved den emosjonelle delen vi prater om. Dvs. hvorvidt et individ forholder seg sympatisk eller antipatisk i forhold til et objekt. Det er mindre interessant om disse positive eller negative følelsene dreier seg om kjærlighet, hat, kvalme eller appetitt (Blindheim og Sætrang -91)

Svakheten ved metoden er at den sier lite om evalueringen som ligger til grunn for de negative eller positive følelsene.

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
    Gå til neste/forrige artikkel i serien:  << HoldningerTrekomponentmodellen (holdninger) >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Holdninger
 • Enkomponent-modellen (holdninger)
 • Trekomponentmodellen (holdninger)
 • Multikomponentmodellen (holdninger)
 • Holdningsendringer
 • Konsistensteorier (balanseteori og dissonansteori)
 • Attribusjonsteori
 • Andre artikler i samme kategori er:

  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og Kunnskapssenteret. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.