Enkomponent-modellen (holdninger)


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 2 av 7 artikler om Holdninger
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Enkomponent modellen ser på en holdning som en faktorer med to mulige holdninger:

 1. Individet kan forholde seg sympatisk til objektet (positiv holdning)
 2. Individet kan forholde seg antipatisk til objektet (negativ holdning)

I henhold til denne definisjonen er holdninger graden av positive eller negative følelser forbundet med et psykologisk objekt. Denne tilnærmingen til begrepet regnes som endimensjonal fordi den kun vektlegger komponenten følelser. Med andre ord fokuserer den kun på individets følelsesmessige vurdering av et objekt.

Det finnes mange ulike tolkninger av denne gamle holdningmodellen. Kaufmann og Kaufmann (1998 s.221) et et eksempel på dette. De definerer en holdning som:

individets forutfattede positive eller negative reaksjonstendenser overfor sosiale objekter (personer, grupper), begivenheter eller saksforhold

Deres definisjon sier at folks holdninger vil medføre at de reagere enten positivt eller negativt ovenfor (situasjoner):

 1. Sosiale objekter (personer, grupper)
 2. Begivenheter
 3. Saksforhold

Kritikerne av trekomponentmodellen hevder at dersom det skal være noe poeng å snakke om holdninger som noe forskjellig fra tanker, følelser og handlinger, må det være en bestemt side ved den emosjonelle delen vi prater om. Dvs. hvorvidt et individ forholder seg sympatisk eller antipatisk i forhold til et objekt. Det er mindre interessant om disse positive eller negative følelsene dreier seg om kjærlighet, hat, kvalme eller appetitt (Blindheim og Sætrang -91)

Svakheten ved metoden er at den sier lite om evalueringen som ligger til grunn for de negative eller positive følelsene.

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
  Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  << HoldningerTrekomponentmodellen (holdninger) >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Holdninger
 • Enkomponent-modellen (holdninger)
 • Trekomponentmodellen (holdninger)
 • Multikomponentmodellen (holdninger)
 • Holdningsendringer
 • Konsistensteorier (balanseteori og dissonansteori)
 • Attribusjonsteori
 • Andre artikler i samme kategori er:

  Holdninger
  En holdning er en lært tilbøyelighet til å reagere gjennomgående positivt, negativt eller nøytralt på et objekt
  Trekomponentmodellen (holdninger)
  Den mest brukte holdningmodellen, og går ut på at en holdning består av tre komponenter; kognisjon, emosjon og konasjon (adferdstendens).
  Multikomponentmodellen (holdninger)
  Multikomponentmodellene prøver å si noe om forbrukerens holdninger til et holdningsobjekt, for eksempel et produkt, en tjeneste, et system e.l.
  Holdningsendringer
  Holdninger er en lært tilbøyelighet. Det som er lært kan avlæres og omlæres, men det krever at vi vet hvilket logisk nivå holdningen er på
  Konsistensteorier (balanseteori og dissonansteori)
  Konsistensteoriene tar utgangspunkt i at mennesket har behov for å skape mening og oppnå harmoni (konsistens) mellom egne og andres holdninger
  Attribusjonsteori
  Tilskrive egenskaper eller årsaksforklaringer til begivenheter, atferd, ting og personer
  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og eStudie.no. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.