Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.

    Denne artikkelen er del 1 av 14 artikler om Forretningsutvikling >> ØKO-modellen
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


    Denne artikkelen er del 4 av 17 artikler om Ledelse >> Ressursledelse og ressursforvaltning
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


En virksomhet er ett komplisert system, hvor tusenvis av små tannhjul må fungere sammen i en verdiskapningprosess som skal gi virksomheten konkurransefortrinn og gjøre den i stand til å realisere sin visjon og nå sine forretningsmål

Tar vi utgangspunkt i den helhetlige ledelseteorien Systemanalytisk Verdiledelse som ser på virksomheten som et komplisert, helhetlig system som består av 6 ulike hoveddeler som må være samordnet og synkronisert i forhold til hverandre og virksomhetens omgivelser, verdiskapningprosess, konkurransesituasjon, forretningsmål og forretningsstrategi, vil alle virksomheter i fremtiden være avhengig av å ha en forretningside, forretningmodell, forretnings- og kommunikasjonstrategi og enn ressursforvaltning som bygger på en ØKO-modell.

Hva er en ØKO-modell?

ØKO-modellen er en forretningmodell og strategi, hvor målet med ressursforvaltningen, verdiskapningprosessen og markedsføringen er å realisere ressursperspektivets overordnede målsetning som er:

å skape en best mulig økonomisk utnyttelse av virksomhetens ressurser, uten at dette går utover naturens økologiske balanse i ØKO-systemet.

ØKO-modellen er kort sagt en forretning- og ressursforvaltningmodell som prøver å integrere det økologiske systemet, dvs. naturen og miljøet vi alle er avhengig av, og det økonomiske systemet som står for veksten og verdiskapningen i virksomheten og samfunnet.

Målet er å skape bærekraftig utvikling 

ØKO-modellens mål er å skape en bærekraftig utvikling for såvel samfunnet som den enkelte virksomhet, da det økologiske og økonomiske systemet ikke er to motstridende systemer, men to systemer som er gjensidig avhengig av hverandre for å skape vekst og velstand for såvel virksomheten, samfunnet som den enkelte borger.

Fra ren økonomisk tenkning til en integrert tenkning

Mens den økonomiske litteraturen frem til 1990-tallet ensidig fokuserte på hvordan virksomheten skulle klare å oppnå en best mulig økonomisk utnyttelse av sine ressurser for å oppnå økonomisk vekst i næringslivet og samfunnet for øvrig, er vi idag ikke ensidig opptatt av å oppnå en best mulig økonomisk utnyttelse av de tilgjengelige ressursene. Dette fordi alle naturressurser vi alle er avhengig av og som inngår i enhver verdiskapningprosess inngår også i et avansert ØKO-system, hvor alle komponentene i systemet er avhengig av hverandre for at  systemet ikke skal komme i ubalanse og miste sin evne til å regenerere de naturressursene som benyttes i verdiskapningprosessen. 

Beskattes naturressursene hardere enn ØKO-systemet tolererer tømmes naturens naturressurser og dermed fjerne samtidig mulighetene til at den økonomiske suksessen kan gjentas i fremtiden ved at naturressursene som verdiskapningprosessen krever blir brukt opp. I tillegg påvirker dette ØKO-balansen til naturen. En balanse som bestemmer klimaet og naturens evne til å reprodusere seg selv. 

Økologi er et fremtidig konkurransefortrinn

Allerede idag ser vi at myndighetene og i stadig større grad markedet (kundene) begynner å kreve at produktene og tjenestene som tilbys markedet er fremstilt på en måte som er miljøvennlig. Det vil si ikke forstyrrer den økologiske balansen i ØKO-systemet. En trend vi bare kommer til å se bli forsterket de kommende 20 årene, i takt med at folk flest får opp øyne for hvilke katastrofale følger drivhuseffekten og andre forstyrrelser i ØKO-systemet har å si på klimaet og levestandarden på jorden. 

Fremtidens vinnere vil være dem som klarer å dekke kundenes behov og forventer på en miljøvennlig måte som ikke forbruker ikke-fornybare ressurser på en hardere måte enn enn bærekraftig utvikling tillater.

En viktig del av ressursforvaltningen

Ettersom ØKO-modellen direkte berører virksomhetens ressursbruk og -forvaltning, står ØKO-modellen sentralt i virksomhetens ressursledelse

Leser du denne artikkelen som en del av artikkelserien om «Ressursledelse» anbefaler jeg at du først leser de andre artiklene som inngår i denne artikkelserien om ØKO-modellen, før du returnerer til artikkelserien om ressursledelse. Dette for å gi deg en grundig forståelse av denne grunnleggende modellen som alle virksomheter i fremtiden må bygge sin forretningsdrift på for å oppnå en bærekraftig utvikling. 

Hvilke artikler som inngår i artikkelserien om ØKO-modellen finner du under, sammen med en oversikt over artiklene i artikkelserien om ressursledelse.

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
    Gå til neste/forrige artikkel i serien:  Hva er økonomi og økologi, og hvilken sammenheng finnes? >>
    Andre artikler i serien er: 
 • ØKO-modellen er fremtiden forretnings- og verdiskapningmodell
 • Hva er økonomi og økologi, og hvilken sammenheng finnes?
 • Bærekraftig utvikling
 • ØKO-modell (ECO-modell)
 • ØKO-modellens 4 mulige forretnings- og verdiskapningmodeller
 • Organisasjonen og markedssystemets rolle i ØKO-modellen
 • ØKO-modellens mulige strategier
 • ØKO-modellens 10 forutsetninger
 • ØKO-modellens forretningside
 • ØKO-modellens forretnings- og inntektmodell
 • ØKO-modellens verdigrunnlag
 • ØKO-modellens forretningsmål og -strategi
 • ØKO-modellens ressursperspektiv
 • ØKO-modellens verdiskapningmodell
 •     Gå til neste/forrige artikkel i serien:  << Hvilke ressurser har en virksomhet?Hva er økonomi og økologi, og hvilken sammenheng finnes? >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Ressursledelse
 • Hva er en ressurs?
 • Hvilke ressurser har en virksomhet?
 • ØKO-modellen er fremtiden forretnings- og verdiskapningmodell
 • Hva er økonomi og økologi, og hvilken sammenheng finnes?
 • Prognoser og busjetter
 • SWIMA / VRIO – analyse (ressursanalyse)
 • Ressursforvaltning
 • Kostnadsanalyse
 • Kostnad-nytte-analyse
 • Inntekt- og lønnsomhetsanalyser
 • Resultatmål
 • Kapitalbehov og kapitalkilder
 • Regnskapet
 • Verdiregnskap
 • Økonomistyring
 • Du Pont-modellen
 • Andre artikler i samme kategori er:

  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og Kunnskapssenteret. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.