Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.

    Denne artikkelen er del 4 av 14 artikler om Forretningsutvikling >> ØKO-modellen
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Hva er en ØKO-modell?

ØKO-modellen, eller ECO-modellen som den også kalles, er en forretningmodell og verdiskapningmodell utviklet av Kjetil Sander.

ØKO-modellen står ikke bare sentralt i ressursperspektivet som angir:

«Hvordan virksomheten skaffer og forvalter sine ressurser for å oppnå varige konkurransefortrinn og en effektiv ressursutnyttelse»

Den inngår også som en del av virksomhetens verdiskapningprosess og strategiske kjerne

Med verdiskapningprosess menes:

Prosessene og samspillet mellom disse prosessene virksomheten benytter seg av for å omgjøre ressurser (input) til et verditilbud som har de lovede kundeverdiene (output).

Verdiskapningprosessen er igjen avhengig av hvilken verdiskapningmodell virksomheten har valg. Med verdiskapningmodell menes:

HVORDAN VIRKSOMHETEN SKAPER DE LOVEDE KUNDEVERDIER UTEN AVVIK I KVALITET OG MED MINST MULIG RESSURSBRUK (KOSTNADER)

Verdiskapningmodellen er med andre ord en prosess-kjede bestående av mange del-prosesser i et større prosess system, og viser hvordan virksomheten skaper sine kundeverdier ved å omgjøre input (innsatsfaktorer) til output (produkter, tjenester og systemer).

input-output

Med strategisk kjerne menes:

hvilke strategiske mål og strategier virksomheten som en helhet skal nå og følge i en planperiode

strategisk-kjerne

Dette ved at ØKO-modellen trekker opp hvilken forretnings- og verdiskapningmodell virksomheten skal følge for å nå sitt forretningsmål og realisere sin visjon.

Med forretningmodell menes:

 Hvordan virksomheten dekker identifiserte kundebehov, skaper og leverer økonomiske verdier i form av kundeverdier på et psykologisk-, sosiologisk- og antropologisk nivå.

Mens forretningsideen angir hva som er virksomhetens unike ide, hvem som er kundene og hvilke kundebehov virksomheten skal dekke, angir forretningmodellen hvordan virksomheten skal tjene penger på denne forretningsideen. 

ØKO-modellens mål

ØKO-modellens mål er:

å skape en best mulig økonomisk utnyttelse av virksomhetens ressurser, uten at dette går utover naturens økologiske balanse.

Dette kan illustreres slik:

Bærekraftig utvikling på næringslivs nivå

ØKO-modellen er en forretnings- og verdiskapningmodell på næringslivs nivå som har som formål å skape bærekraftig utvikling for næringslivet. Med bærekraftig utvikling menes:

å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine.

eller som begrepet ble definert på det sosiale toppmøtet World Summit on Social Development i 1995:

«bærekraftig utvikling er rammene for våre anstrengelser for å oppnå en høyere livskvalitet for alle mennesker», der «økonomisk utvikling, sosial utvikling og miljøvern samvirker og forsterker hverandre gjensidig.»

ØKO-modellens grunnpilarer

For å skape en bærekraftig utvikling for en virksomhet bygger ØKO-modellen på 4 grunnpilarer. Disse 4 grunnpilarene er virksomhetens:

 1. Økologi (Miljøet virksomheten må ta hensyn til for å få en bærekraftig utvikling og virksomhetens egen bruk av naturressurser)
 2. Økonomi (Virksomhetens ressursbruk og verdiskapningprosess, hvor målet i ØKO-modellen er å redusere ressursbruken uten at dette går ut over sluttresultatet – kundeverdiene som skapes, og markedsføring som omhandler hvordan verditilbudet som skapes gjøres kjent og bringer kunden igjennom den nødvendige kjøpprosessen.)
 3. Organisasjon (Menneskene i organisasjonen som skaper kundeverdiene og som setter alle beslutninger ut i livet. Dvs. alle interne forhold og -arbeidsbetingelser).
 4. Markedssystem (Kunden og omgivelsene virksomheten er avhengig av for å nå sine mål. Dvs. alle eksterne forhold og -arbeidsbetingelser).

For å oppnå en bærekraftig utvikling må virksomheten i følge ØKO-modellen:

integrere virksomhetens organisasjon og markedssystem med virksomhetens økonomiske- og økologiske system til en velfungerende helhet som gir virksomheten konkurransefortrinn og en bærekraftig utvikling

Integrasjonen av disse fire grunnpilarene kan visualisere slik:

eco-modellen

Legg her merke til at det økologiske- og økonomiske systemet er markert med svart, mens organisasjonen og markedssystemet er markert i grått. Dette fordi oppmerksomheten er her rettet mot samspillet mellom det økologiske- og økonomiske systemet, og ikke de to andre støtte systemene som er omgivelsene og organisasjonen disse to primærsystemene må integreres med og ta hensyn til for å fungere som tiltenkt.

4 mulige forretnings- og verdiskapningmodeller

Ved å kombinere primærsystemene; det økologiske- og økonomiske systemet får vi fire mulige forretnings- og verdiskapningmodeller for hvordan virksomhetens forretnings- og verdiskapningmodell kan fungere. Fire mulig forretnings- og verdiskapningmodeller jeg kommer nærmere på i neste artikkel i denne artikkelsamlingen. 

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
    Gå til neste/forrige artikkel i serien:  << Bærekraftig utviklingØKO-modellens 4 mulige forretnings- og verdiskapningmodeller >>
    Andre artikler i serien er: 
 • ØKO-modellen er fremtiden forretnings- og verdiskapningmodell
 • Hva er økonomi og økologi, og hvilken sammenheng finnes?
 • Bærekraftig utvikling
 • ØKO-modell (ECO-modell)
 • ØKO-modellens 4 mulige forretnings- og verdiskapningmodeller
 • Organisasjonen og markedssystemets rolle i ØKO-modellen
 • ØKO-modellens mulige strategier
 • ØKO-modellens 10 forutsetninger
 • ØKO-modellens forretningside
 • ØKO-modellens forretnings- og inntektmodell
 • ØKO-modellens verdigrunnlag
 • ØKO-modellens forretningsmål og -strategi
 • ØKO-modellens ressursperspektiv
 • ØKO-modellens verdiskapningmodell
 • Andre artikler i samme kategori er:

  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og Kunnskapssenteret. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.